Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra mai, 2007

Kloster, kor eller hussamling?

Noen går i kloster. Andre synes det er flott med kristenrock. Atter andre sier de finner Gud når de går en tur i skogen. Men de færreste mener at menighetslivet bør legge tyngdepunktet i deres egen spesialinteresse. De som går i kloster pleier ikke gi råd om at alle kristne burde gjøre det samme. De som liker kristenrock pleier ikke mene at de ukentlige gudstjenestene skal domineres av kristenrock hver gang. Vi er forskjellige, disse spesialinteressene er nettopp spesialinteresser.

Enkelte spesialinteresser blir likevel ofte plassert høyere enn andre. De som liker å preke, mener gjerne at det bør være en preken hver gang og at alle menigheter bør ha samme opplegg. Og de som liker å lytte til prekener, mener gjerne det samme. Det samme gjelder gospelkor. Det er nærmest obligatorisk i norske tradisjonelle menigheter å ha flere kor. Og orgel.

Jeg selv er interessert i ikke-hierarkiske hussamlinger. Er dette bare en spesialinteresse som jeg har, eller er det noe som kan passe for alle kris…

Husmenighetene har ikke Gud på sin side

HØY TEMPERATUR I DEBATTEN: De nye organiske husmenighetene som dukker opp i Norge, får mye kritikk. Enkelte mener at denne formen for samlinger er ubibelsk fordi det ikke er en hierarkisk menighetsleder som har styringen. Hvis man finner på å samles på denne måten, følger man ikke de “bibelske ordninger”, hevdes det. Selv mener jeg å kunne argumentere godt for at flere av de “bibelske ordninger” oppsto i etterbibelsk tid. I urmenighetene var det anderledes. Der var det ikke møteleder i samlingene. Kvinner kunne være prest. Biskop sto ikke over prest, men var samme tjeneste som prest. Og det var stor deltagelse fra alle i samlingene som stort sett ble holdt i hjemmene.

Det brukes sterke ord om disse nye ikke-hierarkiske hussamlingene som dukker opp. Tilhengere av en slik samlingsform kalles fundamentalister, trangsynte og ubibelske.

Vi som er blitt tilhengere av slike organiske samlinger, må selvsagt tåle kritikk, vi kritiserer jo selv de tradisjonelle menighetene når det gjelder verdier…