Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra november, 2012

Universet strekkes ut som en gardin

Folk flest tror big bang handler om en eksplosjon, altså at det fins et sentrum i universet som vi i dag kan peke på og si: "Det var der det startet". Men det er ikke slik forskerne mener big bang var. Teorien om big bang sier at det ikke fins noe sentrum i universet.

Men når man teller antall galakser i alle retninger, ligger de som ringer rundt vår galakse. Se for deg målskiven når du kaster med piler. Materien i universet er ikke spredd tilfeldig, men supergigantiske kjeder av galakser ringer oss inn. Ser man kun på materien, fins det et sentrum.

Det fins en alternativ teori som ligner litt på big bang. Man ser da for seg at materien tidligere var mer samlet enn den er i dag, før materien ble spredd eller strukket ut i alle retninger. På samme måte som med big bang, tenker man seg at det er rommet mellom materien som utvider seg og at det er denne utvidelsen som gjøre at materien spres. Altså at det ikke er en eksplosjon der bitene spres i et allerede rom, men at det er rom…

Hastigheten på evolusjonen stemmer ikke med fossilene

I en sjø nedenfor en foss på Trinidad var det fisk som hadde fiender. I en sjø ovenfor fossen hadde de samme fiskene ikke fiender, derfor kunne de utvikle seg og bli større. De ble også modne senere og fikk færre avkom. Dette skjedde bare på noen 10 generasjoner (et drøyt år) etter at man kunstig satte ut stor fisk som fiender. Hastigheten på utviklingen er opp til 10 millioner ganger raskere enn hva man beregner når man tolker fossillag!

Skal man da stole på sin tolkning av fossillag, og dateringen av dem, eller skal man stole på det man kan observere skje foran øynene sine i sanntid?

Jeg mener sanntid må veie tyngst. Observatøren vet da med sikkerhet hvor mange år som har gått, for observatøren har selv levd de samme årene. Alderen på fossiler er derimot tolkning.

Med andre ord: Forskerne har bommet på alderen til fossilene.

Et annet problem er at man kaller utviklingen i disse to sjøene for evolusjon når det egentlig er snakk om naturlig utvalg. Evolusjon er påstanden om at en meitemar…

Hjelpe noen? Ti stille og lytt først.

Ønsker du å hjelpe noen? Hør på denne italieneren som sto for mange mislykkede hjelpeprosjekter før han plutselig forsto hva han gjorde galt. Jeg tror lærdommen kan brukes også i etablerte bedrifter, i kirke, blant venner, osv.

Mutasjonene oppsto nylig, hevder plutselig evolusjonistene nå.

¾ av mutasjonene som koder for proteiner i mennesker, har oppstått de siste 5.000 til 10.000 år, konkluderer evolusjonister i en fersk undersøkelse. Altså ikke for hundretusener av år siden eller for millioner av år siden.

Jeg begriper ikke hva de egentlig påstår. Å kode for proteiner er livsnødvendig. Mener evolusjonistene at for 10.000 år siden klarte vi mennesker oss uten 75 prosent av genene som koder for proteiner? 

Undersøkelsen hevder også at 86 prosent av skadelige mutasjoner har oppstått blant europeere og amerikanere de siste 5.000 år. Hva i all verden mener man? Dette er jo noe som kreasjonister kan påstå. Når evolusjonister påstår det samme, må man legge til at de mener mennesket er blitt til over millioner av år. Ergo betyr det at 14 prosent av mutasjonene dukket opp over millioner av år, mens hele 86 prosent har dukket opp lynkjapt. Men det henger jo ikke på greip.

Misforstår jeg hva undersøkelsen hevder?

Hun ble abortert, men overlevde og vokste opp.

Har du hørt om begrepet "Abortion Survivor"? Nå har jeg sett flere filmklipp om folk som har overlevd abort. For eksempel Gianna Jessen (se lenke under) ble som liten jente sprøytet full av gift som skulle drepe henne i løpet av et snaut døgn i hennes mors liv. Men hun overlevde. Så vidt. Hun er nå i trettiårene.

Gianna ble abortert så tidlig på morgenen at abortlegen som satte giften i henne dagen før, ikke hadde kommet på jobben ennå. Dermed var det noen andre som tok hånd om henne og dro til legevakten. Hadde abortlegen vært på jobb, ville han ha avsluttet livet hennes.

Med skader etter giften ble hun adoptert og vokste opp. De nye foreldrene trodde ikke hun skulle klare å gå, men i dag reiser hun rundt og forteller sin historie. Nå har det hele også blitt spillefilm.

Et vanlig argument for abort er at barnet er kvinnens kropp som kvinnen må få bestemme over. Men når barnet er ut av kroppen, da har man i enkelte land rettigheter lik alle andre, og barnet skal få livreddende…

Den norske kirke skal fordele makt

DnK har sendt ut spørreskjema til sine menighetsråd og fellesråd. Det handler om hvem som skal bestemme i hver menighet. For eksempel hvem skal bestemme ved ansettelser? Er det presten? Er det biskopen? Bispedømmerådet? Menighetsrådet? Og hvem skal bestemme budsjettet? Hvem skal ha kontakt med kommunen? Hvem skal kunne vedta å legge ned kirkebygninger? Og hva med utformingen av kirkebygg, hvem skal bestemme det? Er det prostirådet, presten, biskopen eller kirkemøtet?

Jeg tror det er bra å se på organiseringen. Men jeg undres nok en gang over at DnK ikke forsøker å hente inspirasjon fra Bibelen. På den ene siden gir man inntrykk av at organisering er noe som er helt nøytralt, derfor trenger man ikke kalibrere seg opp mot Bibelen. På den annen side gir man inntrykk av at organisering slett ikke er noe nøytralt, for hvis det var nøytralt, da hadde det ikke vært nødvendig å ha en spørreundersøkelse.

Det er mange spørsmål som ikke er tatt med, for eksempel:
• Hvilke av dagens hierarkiske kirk…

Du er programmert for liv

Hver celle i kroppen din er like komplisert som en liten by. Det gis beskjeder, det kopieres dokumenter, det produseres energi, det fraktes søppel, det pakkes inn, det pakkes ut. Alt sammen er avhengig av informasjonen som ligger i DNA-et. Sannsynligheten for at dette skal ha blitt til av seg selv, er null. Se filmen under.

Livets byggesteiner er venstrevridde

Visste du at livets byggesteiner er venstrevridde? Det lærte jeg av fysikklæreren min på videregående skole for mange år siden.

Aminosyrer fins både som venstrevridde og som høyrevridde. Naturen søker alltid mot en balanse mellom høyrevridde og venstrevridde, så du finner for eksempel ikke en suppe med kun venstrevridde. Er det for mange av den ene sorten, gjøres de om til den andre sorten.

Hundrevis av ulike venstrevridde aminosyrer, hvis de satt sammen i nøyaktig riktig rekkefølge, blir til et protein. På hver av de hundrevis av plassene er det kun 50 prosent sjanse for at du får tak i en venstrevridd. Ikke nok med det, men du må også få tak i den rette aminosyren på hver plass. Det er umulig at slikt skal ramle på plass av seg selv.

Sannsynligheten for at et protein skal ha blitt til i løpet av 1 milliard år, er 10 opphøyd i -60. Matematikere mener «umulig« starter allerede med 10 opphøyd i -50.

Man er uansett ikke i mål, for proteiner må brettes sammen på en spesiell måte. Da blir ta…

Likheten mellom hageslanger og galakser

Har du en hageslange? Da har du kanskje en sylinder som du sveiver hageslangen inn på slik at det ser ryddig ut? Når du sveiver, går sylinderen, eller navet som man også kan kalle det, fortere rundt enn den løse enden på slangen, derfor samles etter hvert hele slangen rundt navet.

Slik er det også med galakser. De består av milliarder av stjerner som ligger som armer ut fra sentrum av galaksen. De ytterste stjernene beveger seg saktere enn stjernene i sentrum, derfor samles alle stjernene i galaksen rundt sentrum, slik som en hageslange man ruller inn.

Det spennende poenget her er at opprullingen i hver galakse skjer så fort at universet ikke kan være så gammelt som man lenge har påstått at det er. Det er vanlig å påstå at galaksene er 10 milliarder år gamle. Men hastigheten på oppsnurringen betyr at da ville alle galaksene ha vært ferdig oppsnurret i dag og vi ville ikke ha sett galakser med armer. Siden de fremdeles ikke er oppsnurret, må de være mindre enn 0,3 milliarder år gamle.

Her er 10 argumenter for at Gud fins

Det viktigste spørsmålet i livet er om det fins en gud som vi må forholde oss til. Her er 10 argumenter for at Gud fins:

1. OPPHAV: Alt som har en begynnelse, må ha et opphav. Universet har en begynnelse, ergo må det finnes et opphav til universet.

Det som er evig, slik som Gud, har ikke et opphav. Det er ulogisk å spørre om opphavet til Gud, for Gud er evig.

Gud er ikke materie og rom, derfor kan man ikke stille de samme spørsmålene om Gud som man stiller om materie i bevegelse.

2. FINJUSTERING: Noen må ha bestemt hvor mange varianter av elementærpartikler som finnes (for eksempel er elektroner én type) og hvor mange som fins av hver type (antallet elektroner til sammen). Noen må videre ha bestemt hvor mange typer krefter som skal finnes (tyngdekraft osv) og hvor sterk hver kraft skal være.

Hvorfor ikke litt sterkere tyngdekraft? Hvorfor ikke enda en variant elementærpartikkel? Universet er på desimalen så finjustert at det ikke klapper sammen, noen må ha finjustert universet…

Den norske kirke skal fordele makt

DnK har sendt ut spørreskjema til sine menighetsråd og fellesråd. Det handler om hvem som skal bestemme i hver menighet. For eksempel hvem skal bestemme ved ansettelser? Er det presten? Er det biskopen? Bispedømmerådet? Menighetsrådet? Og hvem skal bestemme budsjettet? Hvem skal ha kontakt med kommunen? Hvem skal kunne vedta å legge ned kirkebygninger? Og hva med utformingen av kirkebygg, hvem skal bestemme det? Er det prostirådet, presten, biskopen eller kirkemøtet?

Jeg tror det er bra å se på organiseringen. Men jeg undres nok en gang over at DnK ikke forsøker å hente inspirasjon fra Bibelen. På den ene siden gir man inntrykk av at organisering er noe som er helt nøytralt, derfor trenger man ikke kalibrere seg opp mot Bibelen. På den annen side gir man inntrykk av at organisering slett ikke er noe nøytralt, for hvis det var nøytralt, da hadde det ikke vært nødvendig å ha en spørreundersøkelse.

Det er mange spørsmål som ikke er tatt med, for eksempel:
Hvilke av dagens hierarkiske kirkel…