Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra oktober, 2011

Visste du dette om de første kristne?

Mer populært enn kommunistpartiet

Det er 80 millioner som står i kartoteket til kommunistpartiet i Kina, i følge denne danske journalisten som jobber i Politiken. Han skriver videre om antallet kristne:

"Tælles de uofficielle ‘huskirker’ med, kan tallet ifølge forskere være på 60 millioner. World Christian Database skønner optimistisk, at Kina har 70 millioner kristne svarende til 5 procent af befolkningen. Dermed er kristendom Kinas næststørste religion kun overgået af buddhismen."

Organisasjonen Joshua Project skriver at i Kina blir 12 000 kristne hver dag og at de kinesiske myndighetene anslår tallet kristne til 130 millioner.

Derfor kan man hevde at de kristne har gått forbi, eller i hvert fall er i ferd med å passere, kommunistpartiet i antall medlemmer.

Hvor mye organisk menighetsliv kan man få ut av en scenekirke?

Her er en film som skal forklare hva organisk og enkel menighet betyr, på to minutter: 
Her er en reklamefilm for, ja, det ser du etter hvert:


Her er en fyr som mener det er mer slitsomt i organiske husmenigheter enn i tradisjonelle kirker, men han går likevel inn for organiske husmenigheter:
Her er en annen reklamefilm for kristne hjemmesamlinger. Damen på filmen setter pris på å delta i organiske samlinger fordi det er toveiskommunikasjon:

Filmen over er fra en stormenighet som heter The meeting house. Den har 75 ansatte og 6.000 besøkende til gudstjeneste hver søndag. 25 % av de 5.000 medlemmene er engasjert også i menighetens hussamlinger, eller huskirker som de kaller det. 
Jeg synes dette ofte er situasjonen der stormenigheter vil holde fast på ukentlige storsamlinger, da er det vanskelig å få alle involvert i hussamlinger. Selv om denne menigheten satser veldig hardt på hussamlinger, velger 75 % å ikke involvere seg i det. 
Hvis man bestemmer seg for at hussamlingene er viktigere enn…

Det går dessverre nedover med oss

Boken Genetic Entropy fra 2005 viser at det hoper seg opp med negative mutasjoner i kroppene våre. Menneske som art vil med tiden dø ut.

Forfatteren er John Sanford som er professor i planteforedling og genetikk, han har en rekke genetiske patenter, han har startet flere genetiske selskaper, og han har utviklet et simuleringsprogram for genetisk utvikling. Han vet hva han snakker om.

Sanford skriver i boken at hver og en av oss samler opp negative mutasjoner gjennom livet. En god del av dem overføres til barna våre. Dermed får barna dobbelt opp. Og slik fortsetter det. Noen få negative mutasjoner betyr ikke så mye, for vi har så mye annet DNA som virker. Men etter en god del generasjoner vil det bli mer enn kroppen makter.

Boken viser videre at positiv evolusjon er umulig i stor skala fordi de få positive mutasjonene som skjer, klarer ikke å bli fanget opp i en befolkning hvor det skjer svært mye på et mye større plan. Mutasjonen skjer nemlig nesten på atomnivå, mens eventuell posit…

Lukas 10-boken fins nå på norsk

Hva ville skje om man la vekk 2000 års kirketradisjon og leste Det nye testamentet med friske øyne? Hvordan levde de første kristne? Hva var det egentlig Jesus sa om misjon?
Denne uken hentet Inger Johanne og Magne Kvelstad et opplag av boken Lukas 10-manualen på trykkeriet. De tok selv pakkejobben med å legge en pall med bøker ned i småesker. 

Boken er skrevet av Steve og Marylin Hill fra Canada.

Inger Johanne og Magne har gjort en stor innsats med å oversette boken fra engelsk til norsk sammen med en dugnadsgjeng som også har sørget for å finansiere trykkingen.

Lukas 10-boken viser ikke bare at kristne samlinger, men også misjon, foregikk i forbindelse med vanlige hjem og små grupper, ikke som i dag med store organisasjoner. Har vi mistet noe viktig gjennom kirkehistorien? Er du opptatt av misjon, bør du skaffe deg denne boken.

Forfatternes nettside er her.
Bestill boken i norsk oversettelse (150 kroner pluss porto) ved å sende e-post til Kvelstad her: team777@start.no eller her. Du kan o…

Si ja til hverandre-verdiene i menigheten

For noen år siden søkte jeg gjennom alle stedene i NT hvor ordet hverandre står. Det er mange oppfordringer til kristne om å ta vare på hverandre. Vi skal undervise hverandre, be for hverandre, osv. Dette skriver jeg om i boken min.
Alle disse hverandreoppfordringene er vanskelig å leve ut i tradisjonelle kirker der man sitter på benker og hører en preken. Men når oppfordringene står i NT, da mener jeg kristne har plikt til å finne rammer der oppfordringene har en sjanse til å leves ut. Selv har jeg landet på husmenighet som ramme. Det betyr ikke at alt går på skinner, men rammene er i alle fall bedre enn i vanlige gudstjenester. 
Alle hverandreverdiene gir et innblikk i hvordan de første kristne tenkte og hva de la vekt på når de var sammen. Jeg har vært på utallige kristne gudstjenester og samlinger, men jeg kan ikke huske at noen har snakket om disse hverandrepoengene samlet sett.
Men for omkring et år siden traff jeg en kar som var opptatt av de samme oppfordringene. Han er fra C…

Levende fossiler

Carl Werner er lege. Han har reist jorda rundt i feriene sine i 13 år og besøkt 60 naturhistoriske museer. I tillegg har han besøkt 10 utgravingsplasser for dinosaurfossiler. Dette er blitt til en film i to deler. Jeg har sett del to.
Werner oppdaget at mye av det som anses som moderne dyr og planter, faktisk har blitt funnet i samme lag som dinosaurene, men museene viser ikke frem slikt. Kun ett sted fant han et museum som for eksempel viste frem en and sammen med dinosaurer. Utstillingene er utformet slik at de gir et fremmed inntrykk.
Carl Werner dykket selv i sjøen for å lete etter dyr og planter. Disse sammenlignet han med fossiler på museene. Han avslørte da noe ganske pussig. Fossilene har fått navn som er helt forskjellig fra levende planter og dyr, selv om fossilene ser identiske ut med de levende artene. Det ser ut til at det er to avdelinger innen forskningen som navngir levende dyr og planter, og fossiler, uten å snakke med hverandre. Resultatet er at man får inntrykk av a…

Det kirken trenger, er ikke hierarki, men venner.

Ofte hører jeg at man bør ha et lederskap i menighetslivet, for da kan det rydde opp hvis noen er slemme. Aftenposten skriver derimot i dag at hierarki kan gjøre det vanskelig å si fra, for når overgriperen er en leder, da må man si fra enda lenger opp i systemet, noe det er høy terskel for. 
Ved å ha lederskap, kjører man med enda høyere risiko, for da gir man maktmennesker mer makt. Man får også færre som sier fra, for man tenker at det er jo lederskapets jobb å rydde opp.
Det menighetslivet trenger, er ikke lederskap, men venner som har fått gode verdier under huden, som er stødige, som tør si sin mening, og som kjenner ansvar for andre. Det kan man få hvis man satser på det allmenne prestedømme og ikke-hierarkiske hussamlinger.
Med ikke-hierarkiske hussamlinger, da vokser det allmenne prestedømme frem i hver person. Hver person vet at samlingen er avhengig av at alle tar ansvar. De fleste får også trent seg i å holde innslag eller si sin mening. Hver og en kan protestere hvis et inns…

I kø for å kjøpe Bibelen i ny oversettelse

I Sandnes sto folk i kø i natt for å kjøpe den nye norske oversettelsen av Bibelen. Jeg vil bare minne om at denne oversettelsen ikke er den eneste som er på norsk. En annen oversettelse heter Bibelen Guds ord.

Selv besøker jeg gjerne greske nettbibler for å sjekke hvilke ord som er brukt før man oversatte til norsk, eller for å sjekke hva ulike engelske oversettelser bruker av ord. 

Her er to slike nettbibler:
BluletterbibleSearchgodsword I slike nettbibler kan man også se forklaring til greske ord. Et eksempel: Når man i norske bibler gjerne skriver at de første kristne var samlet i "øvre sal", så mister man et poeng som ligger i det greske ordet, nemlig at øvre sal var kvinnenes rom i vanlige bolighus
Enkelte ganger når bibelleksikon skal forklare ord, tar de utgangspunkt i dagens kirkeordning og ikke i hvordan opplegget var blant de første kristne. Andre ganger viser bibelleksikon kun to-tre ordbetydninger, når det er fem-seks å velge blant. Derfor bør man sjekke flere kil…

Tør du spise middag uten lederskap?

Jeg pleier å sammenligne menighet med venner. I menighetslivet skal vennene bygge hverandre opp. Da er det nødvendig at rammene for samlingene legger til rette for samtale. Hver person er unik. Og ingen er perfekt. Og alle har ulike gaver. Kanskje både venn a, b og c må komme med innspill for å kunne bygge venn d akkurat i dag.

Slik er det ikke i typiske hierarkiske menighetsorganisasjoner. Der tar man mindre hensyn til at hver person er unik. Lederen forsøker gjerne å endre alle samtidig, med samme medisin til alle. Menigheten får slagside etter de gavene lederen har. Alle må gjennom det samme programmet. Alle må høre den samme prekenen. Ingen motargumenter eller justeringer. Alle skal bli motivert til innsats i lederens visjon, ikke til hva Gud kaller hver enkelt til.
De første kristne holdt hjemmesamlinger, de hadde ikke kirker. Man samlet seg rundt et måltid. Det var ingen leder som bestemte hvem som skulle si noe, ingen hadde prekemonopol. Men alle kunne komme med innslag. Ved å sa…

Funky Rubato 4

Her forsøker jeg meg som komponist igjen. Vel, det er mer snakk om jamming. Veldig moro å leke med Ipad og programmet GarageBand. Jeg spiller på skjermen med fingrene, og så er programmet så vennlig at det passer på å holde meg i takt. Denne gangen har jeg ikke spilt inn live trommer oppå etterpå, men jeg har spilt trommene inn med fingrene, i tre opptak.

Jeg er fremdeles like grønn når det gjelder noter og akkorder, så jeg vet ikke hva jeg spiller. Alt er i alle fall spilt inn av meg, ingen loops er hentet fra programmet.

Den epigenetiske koden i cellene dine

DNA og RNA inneholder informasjon om hvordan kroppen din skal bygges opp fra null og så vedlikeholdes. De siste årene har man funnet enda en kode, nemlig histonkoden.

Histonproteiner kan slå av deler av DNA-et ved å pakke det hardt sammen. Histoner påvirkes blant annet av ytre miljø, medisinbruk og kosthold, stress og temperatur. Hva du spiser eller opplever påvirker altså genene dine slik at enkelte gener slås av.

Og dette kan overføres til barna dine. Sagt på en annen måte, du har ikke bare arvet din bestemors gener, men genene dine er også blitt påvirket av hennes matvaner.

Dette gjelder for eksempel sult. En undersøkelse fra Sverige viser at de som hadde besteforeldre som hadde sultet, hadde større tendens til å få diabetes.

Muligens også befruktningsøyeblikket, eller den første tiden med celledeling, påvirker hvordan du blir. Barn som er blitt til ved kunstig befrukting, har større tendens til å få epigenetiske feil (histonfeil).

Hvis et gen er blitt skadet og gir sykdom,…

Kristne hussamlinger? Nei, det er vel ikke ekte menigheter...

Et kristent ektepar i Oslo inviterte for tre år siden naboene hjem til det som heter Alpha-kurs. Kurset går gjennom sentrale kristne trosspørsmål og gir deltakerne anledning til å samtale om spørsmålene rundt et måltid. Naboene likte samlingene, så man fortsatte å møtes hver uke også etter kurset. Da er det samtale, fellesskap og bønn. Det går på rundgang hvem som åpner hjemmet sitt.
Dette forteller Pinsebevegelsens avis KS, som ba professor Jan Inge Jenssen ved Ansgar Teologiske høgskole kommentere saken. Han stiller seg i utgangspunktet positiv til at kristne inviterer folk hjem. Men han mener slike husgrupper ikke må bli noen erstatning for menighetsbygging.
Jeg forstår ikke hva professoren mener. Er ikke slike husgrupper menigheter da? Paulus kaller jo flokken som samles hjemme hos Priska og Akvillas, for menighet.
Når Jenssen skal beskrive denne vennegruppen, sier han: "Det ligner på mange måter den kristne kirken i Det nye testamentet." Ja, nettopp. Men likevel er h…

Fra transaksjonsledelse til transformasjonsledelse? Nei, målet er transformasjonstjeneste.

Jeg mener både transaksjonsledelse og transformasjonsledelse er feil å koble sammen med menighetsliv. 
Transaksjonsledelse innebærer en form for handel. En leder betaler sine arbeidere for å gjøre en jobb. Transformasjonsledelse derimot, betyr ingen betaling, men lederen overbeviser andre til å gjøre et stykke arbeid. Lederen oppnår dette ved å entusiastisk male frem en viktig visjon, slik får de andre indre motivasjon.

Begge deler er egentlig ok i utgangspunktet, så lenge det er basert på frivillighet og ikke manipulasjon eller maktbruk. Problemet i menighetssammenheng, er at både betaling og motivasjon kobles til lederens organisasjon. Primært burde man heller ha konsentrert seg om å gjøre en innsats i Guds rike generelt.

Det kan være overlapp mellom lederens organisasjon og Guds rike. Det er jo fint å ha en organisasjon som hjelper fattige for eksempel. Men lederens rike kan også stå i strid med Guds rike. Paulus i NT oppfordrer for eksempel alle i menigheten om å holde innslag …

Monolog om samtale. Eller samtale om monolog.

Bladet M2, som utgis av Pinsebevegelsen, har nå et temanummer om samtale. Forsiden er en slags vitsetegning av en som holder en preken samtidig som folk i salen ikke vil høre etter før vedkommende begynner å bry seg om hvert enkelt menneske.

Inne i bladet står det at monologen er død, og det i et intervju med Egil Svartdahl som kanskje er Norges beste til å preke.

En annen artikkel har overskriften «Hjerter vinnes i dialog«.

Redaktør Anne Gustavsen skriver i sin lederartikkel at man behøver ikke være karismatisk evangelist for å dele evangeliet med mennesker, for samtaler og relasjoner fungerer vel så godt som prekener.

Ja, det er dette jeg har ment i en del år nå. Det er fint at samtale får høyere status. Men det hjelper lite hvis man vil holde fast på de tradisjonelle rammene. Når pastorene fremdeles mener søndagens samling i kirkebygningen er det viktigste som skjer, da fortsetter det meste som før. Da læres menigheten opp til at vitsetegningen på forsiden av M2 er idealet: I krist…

Misjon slik Jesus viste

En liten dugnadsgjeng kan puste ut etter at boken Lukas 10-manualen i kveld ble sendt til trykkeriet. Forfattere er Steve og Marilyn Hill fra Canada. Jeg traff Steve i fjor hjemme hos ekteparet Kvelstad noen kilometer unna der jeg bor.

Selv har jeg en del år nå gått inn for husmenigheter som ramme for kristne samlinger. Jeg synes store scenebaserte kirker ikke gir gode nok rammer for å kunne bygge mennesker. I hjemmene har man bedre tid, og bedre mulighet til å leve ut hverandre-verdiene. Og når man møtes som venner, uten hierarkiske posisjoner, da er det lettere å bli en del av det som kalles det allmenne prestedømme.

I det nye testamentet står det mange steder at de første kristne holdt samlinger i hjemmene, de bygde ikke kirker.

Men hva da med misjon? Er det mulig å forene ikke-hierarkiske husmenigheter med misjon? Må ikke misjonærer bygge kirker dit de kommer? Må de ikke lære opp nye menigheter i vestlig kirkekultur? Må de ikke vise hvordan man snekrer scener og ansetter hovedpastor…

En pølse i kambrium

I en artikkel om dannelsen av fjellkjeder, har Aftenposten (A-magasinet) en illustrasjon som viser den evolusjonistiske tidsskala 2-3 milliarder år tilbake. Ulike dyr er plassert bortover tidslinjen. I perioden som kalles kambrium, har man plassert noe som ser ut som en pølse.

Hvorfor er nettopp en pølse valgt ut når det i samme lag finnes avanserte sjødyr med for eksempel både øyne og ledd? Det er ikke til å komme bort fra at evolusjonsteorien ser mer troverdig ut med denne pølsa, men kanskje hverken Aftenposten eller eksperten som Aftenposten intervjuet, tenkte på det. 
I utgangspunktet fortjener ikke dette en bloggartikkel, med mindre det er snakk om en trend. Er figurer som viser evolusjonsteorien ofte snille mot teorien? Ja, det ser slik ut.
Aftenposten har antagelig brukt en annen illustrasjon som skisse, for slike illustrasjoner finnes over alt. Men et eller annet sted, en eller annen gang, var det en som bestemte seg for at den beste merkelappen for kambrium må være en pølse. 
I …