Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra september, 2011

Fikk ikke bli pastor fordi han tror på skapelsesfortellingen i Bibelen

Jeg leser i et blad om en kar som søkte på en pastorstilling i en baptistkirke i Sverige. Alt lå til rette til at han skulle få jobben. Det eneste som gjensto, var at ledelsen skulle få ok fra resten av menigheten.

Det er svært sjelden at et menighetsmøte sier nei når styret i en frimenighet foreslår en pastor. Men flere i denne menigheten grep ordet og var så negative til mannen at ledelsen noen dager senere ba mannen trekke søknaden.

Hva var det menighetsmedlemmene reagerte på? Var det snakk om svindel, maktmisbruk eller noe slikt? Nei, de aksepterte ikke at karen var kreasjonist, det vil si at han tror Gud har skapt både universet og oss.

Sverige er det mest evolusjonstroende landet i verden. Da er det kanskje ikke overraskende at denne troen har spredd seg også inn blant baptistene.
Jeg anbefaler svenske baptister å se filmen Darwin´s dilemma. Jeg så den her om dagen i en svensk pinsekirke. Filmen handler om de to nederste fjellagene hvor det fins fossiler. 
I det aller nederste lag…

99 % ape er en myte

"Menneskets DNA er 99 % lik sjimpansens." Dette står i utallige lærebøker, til og med i monter på naturhistorisk museum i London nå i 2011 (bildet). Tallet stammer fra en undersøkelse i 1975. Men saken er at de 99 prosentene er forlatt av forskerne. I dag sier man gjerne 94 %, men også 86 % nevnes, alt etter hvordan man regner.

Opprinnelig talte man kun steder der menneske og sjimpanse har ulik DNA på samme plassering på DNA-strengen. Man talte ikke steder der menneske-DNA-et har en ekstra bit som sjimpansen ikke har, eller motsatt. Man talte heller ikke med steder der den ene arten har dubletter som den andre ikke har. Man talte heller ikke y-kromosonet.

Sjimpansens Y-kromoson ble kartlagt i 2005. Man fant ut at det var 30 % forskjell mellom mennesker og sjimpanser i y-kromosonet. 70 % likhet er noe ganske annet enn 99 % likhet.

Betyr dette at vi er 70 %, 86 % eller 94 % aper? Nei, vi er ikke halvt bananer bare fordi vi deler 50 % DNA med bananer. DNA operer i flere dimen…

Fikk bot for å lese Bibelen hjemme

Noen steder verden møtes kristne i husmenigheter fordi organiserte kirker er forbudt. I USA er det motsatt, i hvert fall i California. Der fikk en husmenighet bot fordi den ikke var organisert og registrert. 

Der er det ikke lov å holde jevnlige samlinger med tre personer eller flere, uten å ha søkt tillatelse fra myndighetene. 

Folk spør seg nå om man må søke myndighetene om lov for å feire bursdager, de kommer jo regelmessig og består ofte av mer enn to personer. Man spør også om denne boten betyr at hvis man er en familie på fire, så er det forbudt å lese høyt fra Bibelen eller be sammen hjemme, som familie er man jo regelmessig sammen.

Saken går nå for retten.

Firkanter og musikk

Jeg kan ikke noter. Jeg aner ikke hvor C eller A fins blant tangentene. Men i sommer spilte jeg inn akkorder på Ipaden. Den viste et piano på skjermen og jeg kunne spille rett på skjermen med fingrene. Hva jeg spilte, vet jeg ikke, jeg vet heller ikke hvilke akkorder som passer å ha etter hverandre, jeg bare lekte meg frem.

Så flyttet jeg opptaket over i et program som heter GarageBand. Der kunne jeg få frem tonene som firkanter i et rutenett. Flyttet jeg en firkant oppover, ble det en lysere tone. Flyttet jeg firkanten mot høyre, flyttet jeg tonen tidsmessig.

Jeg tenkte jeg at hvis jeg bare holdt meg til de tonene som allerede lå der i akkordene jeg hadde spilt inn, så burde det være trygt å slenge på stadig nye firkanter her og der.

I programmet kan man koble hver firkant til et instrument hvor lyden av hver note allerede er spilt inn, så jeg la på både gitarer, blåsere, bongos og annet. Til slutt spilte jeg trommer oppå alt sammen. Da brukte jeg de elektriske trommer jeg har, og spi…

Bakkevig III-utvalget: Menighetsråd med bare prester

Jeg har sagt det før, men sier det igjen: Organisering er mye enklere i husmenighet enn i store kirkesamfunn.

Bakkevig III-utvalget har lagt frem ideer til hvordan Den norske kirke skal organiseres når den skiller seg fra Staten. I noen styrer skal prestene da ha tilgang til ikke-prestenes stoler. I andre styrer skal de ikke ha lov til det.

Et menighetsråd skal i utgangspunktet bestå av 1 prest pluss 4 til 10 ikke-prester. Men: Det kan gjerne sitte prester i de 4 til 10 plassene som er satt av til ikke-prester.

Bor det for eksempel fire tidligere prester i området, og disse velges inn som ikke-prester (eller såkalt "lek-representanter"), da kan man få et menighetsråd med fem prester og ingen ikke-prester.

I tillegg har biskop og prost møterett, men ikke stemmerett. Et møte i et menighetsråd i en lokal kirke kan altså bestå av syv prester og ingen ikke-prester. Hvis Bakkevig III-utvalgets forslag går gjennom, da. Og hvis jeg har forstått utvalgets dokumenter.

I lokale menighet…

1984: "Slutt dere sammen i husmenigheter!"

Edin Løvås, kjent kristen norsk predikant og forfatter, skrev boken "Husmenigheten" i 1984 (annet opplag). Kapittel 1 begynner slik: "Slutt dere sammen i husmenigheter!" Løvås går rett på sak og sier at alt for lenge har de kristne vært publikum i kirkene. Selv om det kan være mange som er samlet til gudstjeneste, sitter folk ensomme. I husmenigheter kan man derimot oppleve fellesskap.
Man finner slike spor av husmenigheter eller oppfordringer både på 1980-tallet og 1970-tallet. Også da pinsebevegelsen startet tidlig på 1900-tallet, var det vanlig å møtes i hjemmene. Hundre år tidligere, på starten av 1800-tallet, hadde haugebevegelsen husmøter. Går vi lenger tilbake i tid, finner vi spor av husmenigheter på 1500-tallet i Europa. Og går vi helt tilbake til starten av kristendommen, ser man at husmenigheter er originalen, altså det som beskrives i Bibelen. De første kristne bygde ikke kirker.

Løvås skriver at vi ikke nødvendigsvis må slutte å gå på kirkegudstjenester,…

Funky Rubato 2

Her er en ny snutt hvor jeg spiller trommer. God helg.