Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra 2011

Hva er kirkelig suksess?

George Barna fra USA har i mange år vært leder for et firma som driver med spørreundersøkelser innen kirker. Han er muligens den mest siterte kristne personen i USA de siste årene. 
I et intervju forteller han at når han spør pastorer om kirken deres har suksess, svarer de fleste ja. Når han så spør hvordan pastorene måler suksess, pleier svarene handle om dette:
Hvor mange kommer til gudstjenestene Hvor stort budsjett har man Hvor mange programmer har man Hvor mange har man i staben Hvor mange kvadratmeter disponerer man  Men dette er ikke hva Jesus døde for, sier Barna. 
Problemet er at vi teller det som er lett å telle, de ytre tingene. Og så styrer vi etter det som er lett å telle. Hvordan øke budsjettet? Hvordan ansette flere? Hvordan trekke flere folk til gudstjenesten?
I Den norske kirke teller man også brylluper og begravelser, selv om Bibelen ikke sier at kirker skal holde på med slikt. På nettsidene til DnK er det en knapp for statistikk, undermenyene handler der om dåp, konf…

Hør Bibelen gratis med lydfiler

Gratis lydfiler med tekster fra Bibelen finner du her: Fribibel.no  1930-oversettelsenLydbibel.net 1930-oversettelsenAudiotreasure.com Lydfiler på engelsk i ulike oversettelser, og også på noen andre språk.Bibelen.no Kun utdrag av filene er gratis. Betaler du, får du hele filen.Bibeltekster kan noen ganger være lette å forstå, andre ganger vanskelige. Det hjelper å finne ut hvem forfatteren er, hvem mottageren av brevet er, hva som er den aktuelle situasjonen, og hva som var vanlig kultur i området. 
Noen ganger kan man misforstå teksten fordi oversettere har gjort en dårlig jobb. Når det på gresk for eksempel står dialog, noe som betyr samtale, har norske oversettere valgt ordet tale.
Andre ganger kan man misforstå fordi man ikke kjenner den opprinnelige betydningen av et ord. For eksempel ordet hode har i dag ofte en hierarkisk betydning, men den gangen da Bibelen ble skrevet, kunne hode (kephale) bety kilde eller starten på noe.
Her er et eksempel på hvordan man kan begynne å grave i …

Technomesse er egentlig ikke noe nytt

VG viser i dag en kirke i Svenska Kyrkan som arrangerer technomesse som er en blanding av konsert, gudstjeneste og show. Det blinker i lyskastere og laserstråler, og musikken er på full guffe som på et diskotek.

I denne kirken i Stockholm er en prest som heter Olle Ideström og en forsamlingsassistent (pedagog) som heter Johan Lindström som sammen har skrevet musikk og tekster til disse jevnlige samlingene.

Her er et av musikkstykkene:Norske studenter arrangerte i 1997 noe tilsvarende. I 2003 arrangerte Den norske kirke en technomesse for flere tusen konfirmanter. Og det fins knapt en pinsemenighet i Norge som ikke bruker storskjermer, band og lyskastere hver søndag.

Så til mitt poeng: På den ene side mener jeg det er ikke noe feil i at kristne uttrykker livsglede. Tidlig på 1980-tallet spilte jeg selv i kristenrockband med lyskastere og røyk på scenen inne i kirken. Jeg er for konserter og andre arrangementer. På den annen side mener jeg nå, litt eldre og forhåpentligvis litt klokere…

Filips grav funnet i Hierapolis, hevdes det. Men hvilken Filip er det?

Arkeologer hevdet sommeren 2011 å ha funnet apostelen Filips grav i Tyrkia, i den antikke byen Hierapolis. Her om dagen hadde NRK en film om dette på TV.

Bildet over er fra Hierapolis, som ligger nær byen Denizli. Foto: Wikipedia.

Men er man sikre på at det ikke er snakk om evangelisten Filip? Tidligere har det vært debatt om det var apostelen eller evangelisten som endte opp i Hierapolis. Hvem vet, kanskje begge to var innom byen? Eller kanskje evangelisten også etter hvert ble omtalt som apostel?

Inne i graven fant arkeologene en mosaikk med fiskemotiv, dette kobler de til apostelen Filip. Men kan man være sikre på at mosaikken var der fra starten av, eller kan den ha blitt laget noen hundre år senere av pilegrimer som kan ha forvekslet evangelisten med apostelen?

Kirkehistorikeren Eusebius fra 300-tallet siterer en tidligere kilde som hevder at apostelen Filip ligger begravet i Hierapolis. Kilden er Polykrates, som døde i år 196.

Det fins andre utenombibelske tekster som sier at Fil…

Film om John Wycliffe

To hundre år før Martin Luther, altså på 1300-tallet, kritiserte John Wycliffe Kirken. Han var professor i teologi og gikk inn for prinsippet "Skriften alene", det betyr at man må lete i Bibelen etter svar på teologiske spørsmål, man må ikke stole på paver eller kirkemøter.

Wycliffe var mot konfirmasjon, helgendyrkelser og mye annet som ikke fins i BIbelen. Han kritiserte også Kirken som eide 1/3 av England samtidig som fattige sultet.

John Wycliffe fikk også oversatt Bibelen til engelsk, en radikal idé og handling, slik at folk flest kunne begynne å lese Bibelen.

Kirken var så sinna på Wycliffe at de 40 år etter hans død gravde opp skjelettet hans og brente det. Kirken håpet da at minnet om ham skulle forsvinne for godt.

I dag fant jeg en spillefilm om Wycliffe. Se under. Den er fra 1983.


Husmenigheter forfølges i Turkmenistan

Twittermeldinger fortalte for noen dager siden at kristne nok en gang er blitt kastet i fengsel i Turkmenistan fordi de holdt samlinger i hjemmene. Jeg vet minimalt om Turkmenistan. Men visstnok skal grunnloven garantere religionsfrihet. Men så sier loven videre at alle religiøse grupper må registreres som organisasjoner, ellers anses de som kriminelle og får bøter. Uregistrerte grupper får ikke lov til å delta i religiøse aktiviteter. 
Sagt på en annen måte: husmenigheter er forbudt.
Hva loven sier, er kanskje uansett ikke så viktig for lederen av landet, Gurbanguly Berdimuhammedov, som har bestemt at januar ikke lenger skal hete januar, men måneden skal bære hans navn. Dette minner om de romerske keiserne. Berdimuhammedov har satt opp gullstatuer av seg selv mange steder og har personlig hånd om det meste av verdiene i landet. 
Journalister som besøker landet under dekke av å være turister, blir fotfulgt av sikkerhetspersoner og kan ikke snakke fritt. Men du finner likevel noen reporta…

Argumenter mot evolusjon

Her er noen argumenter mot evolusjonsteorien:

1) Vi samler opp negative mutasjoner, det kan vi observere fra generasjon til generasjon. Mutasjoner er genfeil. Våre negative mutasjoner overføres til neste generasjon som får sine egne negative mutasjoner i tillegg. Det blir verre og verre, går nedover med oss, det går ikke oppover slik evolusjonen forutsetter.

To bøker som viser problemene med mutasjoner er: "Not by chance!" og "Genetic entropy".

2) Evolusjon er ikke evolusjon. Mye som kalles evolusjon, er egentlig bare naturlig utvalg hvor det brukes geninformasjon som allerede finnes. Det betyr at DNA-informasjonen ikke har kommet opp på et høyere nivå, men dyrene har brukt DNA som de arvet av sine foreldre. En grå mus får for eksempel hvite og sorte avkom, og de som har best pelskamuflasje overlever. Det er naturlig utvalg, ikke evolusjon. Informasjonen om hvit eller sort pels lå i genene fra før.

Et dyr kan ha også mistet DNA, eller virus kan ha stjålet DNA. Hel…

Er medlemmene i Kirken deltagere, eller er de det ikke?

En prest vil ikke preke fordi det er uenighet om gudstjenestene skal overføres på TV til aldershjemmet i bygda, skriver avisen Vårt Land i dag. Det går an å være enig eller ikke i den saken. Men det er noe annet jeg bet meg merke i. Presten som heter Åshild Brenne argumenterer med at uten TV vil det være lettere for menigheten å delta. Presten forklarer til avisen hvorfor hun er mot TV-overføring:

– Det er ikke i pakt med mitt syn på formidling. Jeg skal formidle et nærvær og en tilstedeværelse. Jeg er opptatt av dynamikken mellom menighet og prest, av menighetens deltakelse i gudstjenesten og av de indre bildene som skapes i dette rommet.

Menighetens deltagelse? Tja, til en viss grad deltar menigheten når den synger en salme. Men den deltar i langt mindre grad enn presten som får lov til å komme med sine egne tanker. Det er til og med kanskje presten som har bestemt hvilke salmer som skal synges, derfor er menighetens deltagelse svært liten i forhold til hva den kunne vært med andre …

Du skal ikke være publikum i gudstjenesten, sier toppsjefen i Den norske kirke.

Jeg har i noen år nå kritisert rammene i tradisjonelle kirker. Jeg mener rammene som de første kristne hadde, bør være idealet. De møttes i hjemmene rundt et måltid, og alle kunne komme med innslag, man hadde ikke prester med spesielle religiøse rettigheter som de andre ikke hadde.

Den norske statskirken startet i går med nye gudstjenester. Det er 30 år siden sist gudstjenestene ble fornyet. På en måte er det altså ikke Tradisjonen som er fasiten for Kirken, for Tradisjonen kan gjerne endres når det passer Kirken. På den annen side er Tradisjonen likevel forbildet, for man går i hvert fall ikke til røttene som er Bibelen når det gjelder samlinger som kristne skal ha.

Vi utfordres til å være deltagere i gudstjenesten, sier preses Helga Haugland Byfuglien. Vi skal ikke være publikum, fortsetter hun. Hva som menes med det, gjenstår å se. Skal kirkebenkene bæres ut slik jeg foreslo for en del år siden? Eller skal DnK bare forsiktig herme etter frikirkene som lar litt flere enn menighetslede…

Ipad-jam

Her spiller jeg på Ipaden igjen. Som tidligere nevnt: Jeg kan ikke noter og aner ikke hva jeg spiller. Ikke er det melodi heller, men jeg synes det er gøy legge på stadig nye spor og nye instrumenter. Jeg har spilt i forskjellige ekte band før. Da satt jeg bak trommene.Richard Dawkins og mutasjonene

Verdens mest kjente ateist er muligens engelskmannen Richard Dawkins som nylig også ble æresdoktor ved Universitetet i Oslo. Han er en ivrig talsmann for evolusjonsteorien og skriver anti-gud-bøker.

I et filmklipp fra 1997 sliter han med å svare på et viktig spørsmål om evolusjon, selv om han var «Oxford University's Professor for the Public Understanding of Science" frem til 2008.

Filmklippet der Dawkins avbryter intervjuet, er omdiskutert. Kreasjonister tar klippet til inntekt for at evolusjonister ikke kan gi et godt svar på selve fundamentet for evolusjon, nemlig informasjonsøkning i genene. Evolusjonistene derimot, sier at Dawkins avbryter fordi han skjønner at premissene for intervjuet er falske.

Omkring ti år tidligere ga Dawkins ut en bok om blant annet datasimuleringer som skulle bevise evolusjon, det vil si at mutasjoner kan skape ny informasjon i genene. Boken "Not by chance!" av Lee Spetner fra 1996 kritiserer disse datasimuleringene fordi Dawkins hadde s…

Viktigere enn hva biskoper og pastorer mener

– Jeg ønsket å lage programmer med alminnelige mennesker som har gjort åndelige erfaringer. Et levd liv og en erfart tro er for meg viktigere enn hva biskoper og pastorer mener.
Dette sier Egil Svartdahl til avisen KS i anledning at produksjonsselskapet TV Inter nå er 20 år. Men hvorfor ikke tenke på samme måte i kirkene? Er det alminnelige mennesker som er viktigst når det er samling, eller er det biskoper og pastorer som er viktigst?
De første kristne møttes rundt en middag og ga hverandre rom til at alle i samlingen kunne komme med innslag eller være i dialog. Slik beskriver Paulus samlingene i NT. Pastorer/biskoper er nærmest usynlige. Man finner ikke dagens tradisjonelle gudstjenester i NT.
En del av dagens menigheter har oppdaget at hussamlinger har viktige dimensjoner som de tradisjonelle gudstjenestene ikke gir rom for. Så har de startet opp hussamlinger, men dessverre kun som en tilleggsaktivitet for noen spesielt interesserte.
Overført til TV-verdenen er det det samme som en…

Spaghettimonsteret og ringene i universet

En del ateister liker å gjøre narr av folk som tror på Gud. Når for eksempel kristne tror at Gud skapte universet, da sier ateistene at man like gjerne kan påstå at et spaghettimonster gjorde det, for det er umulig å bevise uansett.

Ateistene har så laget en sarkastisk liksomreligion der man tilber et spaghettimonster og krever at myndighetene skal ta spaghetti-teoriene med inn i skoleverket. Disse aktivitetene skal liksom vise hvor dumme kristne er.

Det hele ligner på sitasjonen da Paulus satt i fengsel. Folk gjorde narr av hans tro, men han tok det positivt fordi tross alt ble det snakket om tro. Spaghettimonsteret gir anledning til å snakke om ringene i universet. Ateistene mener slike ringer ikke skal eksistere i følge deres tro på et gudløst univers, men ringene er der.

Bakgrunnen er at ateister tror på Big Bang. Og i følge den teorien skal all materie være rimelig likt fordelt i universet, det skal heller ikke finnes et sentrum, og vi mennesker skal ikke ha en særskilt plassering.…

Kirkespråket

Uttrykket "gå til kirke" fins ikke i Bibelen. Det er de kristne som er kirken, ikke bygningen, de første kristne møttes i hjemmene.

Det er litt hult når presten eller pastoren åpner med "kjære venner", for hvor mange er egentlig venn med presten eller pastoren? Dette er ikke retorikk fra meg. Undersøkelser viser at mange menighetsledere er ensomme, de lengter etter en kaffekopp hjemme med noen venner.

Kirkespråket er noen ganger som en kulisse, enkelte pastorer kaller til og med kirken for hjemmekirke, selv om det er snakk om en vanlig kirke. En en helt vanlig scenekirke kaller seg for eksempel "The Home Church - welcome home!" og har slagordet "A place to call home." Jeg kjenner ikke den kirken, den er sikkert grei nok etter tradisjonelle mål, jeg peker bare på kirkespråket og kirkekulturen.
Kirkespråket er mer enn ord. Hvordan er rommet innredet? Hva er plassert på veggene? I lutherske kirker er prekestolen viktig, den er løftet opp og har fin u…

Den nye bibeloversettelsen og ordet proistemi

Når du i den nye norske bibeloversettelsen (2011) leser så forskjellige ord som å ta seg av noen eller å styre noen, da er det i begge tilfellene ordet proistemi som er i bruk på gresk.

Et gresk ord har gjerne flere meninger eller valører, og da velger oversetterne det de mener passer best ut fra sammenhengen. Eller: De velger norske ord ut fra sin egen grunntolkning av Bibelen. Og det er her man bør være litt oppmerksom som bibelleser, det er ikke sikkert oversetternes teologiske syn stemmer overens med forfatteren av teksten. 
Jeg har tidligere foreslått at man bør vise flere ord med skråstreker slik at man kan se hvilken vifte av ord som oversetterne kan velge blant.

De norske oversetterne mener for eksempel at Føbe tok seg av Paulus. De kunne alternativt ha skrevet at Paulus hadde Føbe som sin foresatte. Oversetterne bruker nemlig ordet foresatt andre steder når de skal oversette proistemi. Ja, de kunne til og med ha skrevet at Føbe styrte Paulus, for det er et av de norske ord…

Big Bang eller hvitt hull?

Hvordan kan noen påstå at jorda er bare 6.000 år når universet er milliarder av år?

En mulig løsning finnes i Einsteins relativitetsteori. Tid påvirkes av masse (gravitasjon). Ta to identiske klokker som går helt nøyaktig, sett den ene nede ved sjøkanten og den andre oppe på fjellet. Samle inn klokkene etter en stund, da ser du at klokken nede ved sjøen har gått litt saktere enn klokken oppå fjellet. Dette er faktisk gjort med atomklokker som er supernøyaktige, da klokkene ble samlet inn igjen, så man at de viste ulik tid.

Det er altså mulig med to tidsløp, avhengig av hvor man befinner seg. Det er i teorien mulig at jorda kan være 6.000 år mens store deler av universet er milliarder av år.

I Bibelen står det flere steder at Gud strekker himmelen ut (for eksempel Job 9:8) eller at den kan bli rullet sammen som en bokrull (Jesaja 34:4). Et annet sted står det at den dras ut som en gardin. Dette stemmer med observasjoner av rødforskyvning i universet. Det er helt vanlig å mene at rommet …

Visste du dette om de første kristne?

Mer populært enn kommunistpartiet

Det er 80 millioner som står i kartoteket til kommunistpartiet i Kina, i følge denne danske journalisten som jobber i Politiken. Han skriver videre om antallet kristne:

"Tælles de uofficielle ‘huskirker’ med, kan tallet ifølge forskere være på 60 millioner. World Christian Database skønner optimistisk, at Kina har 70 millioner kristne svarende til 5 procent af befolkningen. Dermed er kristendom Kinas næststørste religion kun overgået af buddhismen."

Organisasjonen Joshua Project skriver at i Kina blir 12 000 kristne hver dag og at de kinesiske myndighetene anslår tallet kristne til 130 millioner.

Derfor kan man hevde at de kristne har gått forbi, eller i hvert fall er i ferd med å passere, kommunistpartiet i antall medlemmer.

Hvor mye organisk menighetsliv kan man få ut av en scenekirke?

Her er en film som skal forklare hva organisk og enkel menighet betyr, på to minutter: 
Her er en reklamefilm for, ja, det ser du etter hvert:


Her er en fyr som mener det er mer slitsomt i organiske husmenigheter enn i tradisjonelle kirker, men han går likevel inn for organiske husmenigheter:
Her er en annen reklamefilm for kristne hjemmesamlinger. Damen på filmen setter pris på å delta i organiske samlinger fordi det er toveiskommunikasjon:

Filmen over er fra en stormenighet som heter The meeting house. Den har 75 ansatte og 6.000 besøkende til gudstjeneste hver søndag. 25 % av de 5.000 medlemmene er engasjert også i menighetens hussamlinger, eller huskirker som de kaller det. 
Jeg synes dette ofte er situasjonen der stormenigheter vil holde fast på ukentlige storsamlinger, da er det vanskelig å få alle involvert i hussamlinger. Selv om denne menigheten satser veldig hardt på hussamlinger, velger 75 % å ikke involvere seg i det. 
Hvis man bestemmer seg for at hussamlingene er viktigere enn…

Det går dessverre nedover med oss

Boken Genetic Entropy fra 2005 viser at det hoper seg opp med negative mutasjoner i kroppene våre. Menneske som art vil med tiden dø ut.

Forfatteren er John Sanford som er professor i planteforedling og genetikk, han har en rekke genetiske patenter, han har startet flere genetiske selskaper, og han har utviklet et simuleringsprogram for genetisk utvikling. Han vet hva han snakker om.

Sanford skriver i boken at hver og en av oss samler opp negative mutasjoner gjennom livet. En god del av dem overføres til barna våre. Dermed får barna dobbelt opp. Og slik fortsetter det. Noen få negative mutasjoner betyr ikke så mye, for vi har så mye annet DNA som virker. Men etter en god del generasjoner vil det bli mer enn kroppen makter.

Boken viser videre at positiv evolusjon er umulig i stor skala fordi de få positive mutasjonene som skjer, klarer ikke å bli fanget opp i en befolkning hvor det skjer svært mye på et mye større plan. Mutasjonen skjer nemlig nesten på atomnivå, mens eventuell posit…

Lukas 10-boken fins nå på norsk

Hva ville skje om man la vekk 2000 års kirketradisjon og leste Det nye testamentet med friske øyne? Hvordan levde de første kristne? Hva var det egentlig Jesus sa om misjon?
Denne uken hentet Inger Johanne og Magne Kvelstad et opplag av boken Lukas 10-manualen på trykkeriet. De tok selv pakkejobben med å legge en pall med bøker ned i småesker. 

Boken er skrevet av Steve og Marylin Hill fra Canada.

Inger Johanne og Magne har gjort en stor innsats med å oversette boken fra engelsk til norsk sammen med en dugnadsgjeng som også har sørget for å finansiere trykkingen.

Lukas 10-boken viser ikke bare at kristne samlinger, men også misjon, foregikk i forbindelse med vanlige hjem og små grupper, ikke som i dag med store organisasjoner. Har vi mistet noe viktig gjennom kirkehistorien? Er du opptatt av misjon, bør du skaffe deg denne boken.

Forfatternes nettside er her.
Bestill boken i norsk oversettelse (150 kroner pluss porto) ved å sende e-post til Kvelstad her: team777@start.no eller her. Du kan o…