Gå til hovedinnhold

Richard Dawkins og mutasjonene

Verdens mest kjente ateist er muligens engelskmannen Richard Dawkins som nylig også ble æresdoktor ved Universitetet i Oslo. Han er en ivrig talsmann for evolusjonsteorien og skriver anti-gud-bøker.

I et filmklipp fra 1997 sliter han med å svare på et viktig spørsmål om evolusjon, selv om han var «Oxford University's Professor for the Public Understanding of Science" frem til 2008.

Filmklippet der Dawkins avbryter intervjuet, er omdiskutert. Kreasjonister tar klippet til inntekt for at evolusjonister ikke kan gi et godt svar på selve fundamentet for evolusjon, nemlig informasjonsøkning i genene. Evolusjonistene derimot, sier at Dawkins avbryter fordi han skjønner at premissene for intervjuet er falske.

Omkring ti år tidligere ga Dawkins ut en bok om blant annet datasimuleringer som skulle bevise evolusjon, det vil si at mutasjoner kan skape ny informasjon i genene. Boken "Not by chance!" av Lee Spetner fra 1996 kritiserer disse datasimuleringene fordi Dawkins hadde stilt inn dataprogrammet til å treffe et langsiktig mål. Evolusjon skal jo i tilfelle være blind.

Boken til Spetner tar for seg matematikken i mutasjoner og viser at positive mutasjoner som drivkraft for storevolusjon, er en håpløs idé.

Evolusjonsteorien går altså ut på at DNA-informasjonen i genene ved hjelp av mutasjoner har blitt løftet opp på et stadig høyere nivå. Et dyr som ikke har oppskriften på føtter, hjerte eller nyrer liggende i sine gener, vil etter en del generasjoner få slike oppskrifter utviklet.

Det man ofte glemmer å snakke om, er at disse oppskriftene må ikke være stjålet fra andre dyr, for da flytter man bare problemet angående hvordan informasjonen oppsto. Oppskriftene må heller ikke ligge i genene fra før av og være avslått før de plutselig blir slått på, for da ligger jo informasjonen der klar og ingen ny informasjon er oppstått av seg selv. Også da bare flytter man problemet. Man må heller ikke snakke om nedadgående evolusjon der et dyr mister informasjon fra genene og plutselig ser annerledes ut av den grunn eller får en kortsiktig fordel. Også de tilfellene der DNA selv stokker om på annen DNA, må man holde utenfor, for omstokkingen ligger ferdigprogrammert allerede, og evolusjon skal jo være snakk om nye programmer som ikke fantes fra før. 


Ekte evolusjon er i tilfelle trappetrinn der informasjonen går oppover, kun skapt av kopieringsfeil. Dette er fundamentet i evolusjonsteorien.

Dawkins blir spurt om dette i filmen, altså om han kan vise til noen eksempler der evolusjon haskal ha blitt løftet DNA-informasjonen opp på et høyere nivå. Han sliter med å svare, og stanser intervjuet.

Når han får samlet seg, kommer han ikke med eksempler som kan gi svar på spørsmålet. Men han sier indirekte at det er uten hensikt å sammenligne DNA fra dagens dyr, for de er alle moderne, man måtte i tilfelle ha vært tilstede for 300 millioner år siden da fisk tok de første skritt opp til å bli menneske. Han mener dagens fisker er like moderne som dagens mennesker.

Jeg forstår ikke helt argumentet til Dawkins. Det han kanskje mener, er at evolusjonen tar så lang tid at det er umulig å finne DNA fra et tidlig eksemplar av en art som man videre kan sammenligne med DNA fra et senere eksemplar av arten.

Hvis det er det han mener, da sier han egentlig at det grunnleggende beviset for evolusjon er umulig å oppdrive!

Genforskningen er i en rivende utvikling. Det har med tiden kommet noen forslag til positive mutasjoner, men så langt jeg har fått med meg, inneholder disse samtidig for store negative bivirkninger til å være til støtte for evolusjonsteorien. DNA leses nemlig flere veier, både baklengs og forlengs. Forandrer man en bokstav, roter man det til i flere retninger samtidig.

Som kreasjonist kan man være åpen for at det kan finnes noen positive mutasjoner uten bivirkninger og der informasjonen er løftet opp. Slike eventuelle sjeldne tilfeller er uansett sjanseløse mot den massive produksjonen av negative mutasjoner som overstyrer en positiv utvikling, det går beviselig nedover med oss, det er målbart generasjon for generasjon.

Sagt på en annen måte: Det hjelper ikke å fortelle hvor flink du eventuelt er til å øse noen skvetter med vann bakerst i det synkende skipet når du går foran og ser hvilket enormt hull det er der.

Kommentarer