Gå til hovedinnhold

Viktigere enn hva biskoper og pastorer mener

– Jeg ønsket å lage programmer med alminnelige mennesker som har gjort åndelige erfaringer. Et levd liv og en erfart tro er for meg viktigere enn hva biskoper og pastorer mener.

Dette sier Egil Svartdahl til avisen KS i anledning at produksjonsselskapet TV Inter nå er 20 år. Men hvorfor ikke tenke på samme måte i kirkene? Er det alminnelige mennesker som er viktigst når det er samling, eller er det biskoper og pastorer som er viktigst?

De første kristne møttes rundt en middag og ga hverandre rom til at alle i samlingen kunne komme med innslag eller være i dialog. Slik beskriver Paulus samlingene i NT. Pastorer/biskoper er nærmest usynlige. Man finner ikke dagens tradisjonelle gudstjenester i NT.

En del av dagens menigheter har oppdaget at hussamlinger har viktige dimensjoner som de tradisjonelle gudstjenestene ikke gir rom for. Så har de startet opp hussamlinger, men dessverre kun som en tilleggsaktivitet for noen spesielt interesserte.

Overført til TV-verdenen er det det samme som en times program med pastorer og biskoper, med fem minutter med alminnelige mennesker til slutt.

Hvorfor ikke la hussamlinger være normalen? Hvorfor ikke gjøre som de første kristne?

I en menighet er det folk med ulike gaver, og den beste måten å dele på gavene på, er ved dialog, for da blir kommunikasjonen mye mer presis, og man kan ha rom for kjærlighet og ikke bare teori.Det er veldig mange gaver i tradisjonelle menigheter som sitter fastspikret til kirkebenkene, ingen kommer i kontakt med gavene for det er pastorer og biskoper som preger samlingene.

Under ser du en reklamefilm for husgrupper som er koblet opp mot en større menighet i Canada. Man kan diskutere om dette er den beste organisatoriske løsningen. Selv mener jeg kristne husgrupper, kall det gjerne husmenigheter, skal være organiske og selvstendige uten pyramideformet struktur. Men når det er sagt, er det positivt at dette canadiske  miljøet pusher husgruppetanken mye mer enn mange andre menigheter.

Den neste reklamefilmen viser en bit av organiseringen (sorry, det var fra min side en veldig kjedelig introduksjon til en bra reklamefilm):

Kommentarer