Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra august, 2015

Supertrikset som gjør at null evolusjon kan kalles masse evolusjon

Fossilene viser ingen evolusjon. Samtidig mener evolusjonistene at vi kan se masse evolusjon rundt oss i dag. Dette paradokset mener evolusjonsbiologen Kjetil Lysne Voje å ha løst. Men når det viser seg at bevisene hans handler om degenerering, holder ikke forklaringen mål.

Voje omtales som ekspert i makroevolusjon i dette videoopptaket fra Realfagsbiblioteket ved Universitetet i Oslo.

Utgangspunktet er at det er et stort gap mellom Darwins teori og hva fossilene faktisk viser. 
Darwin forutsatte en sakte og gradvis endring av hver art, slik at nye arter til slutt oppstår. Men dagens evolusjonister er enige om at fossilene slett ikke viser en slik utvikling. Fossilene viser at artene ser like ut i millioner av år, mener de.
Voje legger til og med frem "levende fossiler". Det finnes levende trær og dyr i dag som ser klin like ut som fossilene av dem.

Stephen Jay Gould kom derfor med en ny teori for noen tiår siden. Han mente at en art kan være lik i millioner av år før den plutsel…

Prestenes nye husleie kan utløse millioner i subsidier til humanetikere og pinsevenner

Norske prester har bodd billig i husleie-subsidierte presteboliger – samtidig som de har hatt boplikt i nettopp presteboligen. Dette har vært skjult lønn. Prestene har betalt kun 3785 kroner i husleie og sluppet fordelsbeskatning.

Fra 1. september 2015 skal de få lov til å bo hvor de vil, men da må de også betale markedsleie på det stedet de flytter til. Staten har derfor bestemt, etter forhandlinger med prestene, at prestene skal få 50.000 kroner mer i årlig lønn for å betale ny husleie. 

Statens årlige budsjett til prestene øker dermed med 60 millioner kroner. Dette gir en dominoeffekt.

Normalt smitter nemlig størrelsen på kirkebudsjettet over på andre tros- og livssynssamfunn. Jo mer Staten subsidierer Kirken og prestene, desto mer får humanetikerne og pinsevenner i statlig støtte. Det sier nemlig loven.

Men denne gangen vil ikke Staten at andre livssyn skal få gleden av den økte lønnen til prestene. For å stanse subsidieautomatikken, ønsker derfor Staten å endre loven. Man vil gjerne …

Presens og pastorene

Tidlig på 1980-tallet fantes et band fra Drammen som spilte kristenrock. I mange kirkesamfunn var det ikke akseptabelt med slik musikk. Likevel fantes det her og der lokale kirker – eller kinoer - som åpnet dørene for konserter med Presens. (Foto: Sjur Jansen)

Dermed fikk mange unge en frikveld fra de strenge reglene som deres egen pastor hadde funnet på. Reglene var så rare at det er nesten ikke til å tro. I noen kirker var det for eksempel ikke lov å gå med jeans. Før avreise til ungdomsleir kikket lederne gjennom bagasjen for å luke vekk jeans som var forsøkt smuglet med.

Ungdommer fra ulike kirkesamfunn og kirker møttes på konserter med Presens. Der var det ingen pastor eller prest som kunne bestemme hva slags klær man skulle gå med.

Jeg vet ikke hva slags teologisk syn Presens sto for når det gjelder menighet, men i ettertid tenker jeg at bandet bidro til et romsligere og sunnere syn på menighet.

Menighet er der kristne er sammen. Man behøver ingen pastor eller prest for å kalle seg…

Universets største fenomen er funnet

Det skal ikke finnes, ifølge vitenskapen. Men det er vitenskapen selv som har funnet det, så nå er man i villrede.

Ifølge det kosmologiske prinsipp skal all materie i universet være noenlunde likt fordelt etter big bang. Men nå har man funnet en gigantisk stripe med energi som strekker seg over en tredel av universet (en lengde på fem milliarder lysår).

Les mer i denne eksterne artikkelen.

Sitat fra artikkelen:

“If we are right, this structure contradicts the current models of the universe. It was a huge surprise to find something this big – and we still don’t quite understand how it came to exist at all.”

Hjembyen til Goliat er funnet

Uttrykket "David mot Goliat" stammer fra Bibelen. Gjeteren David sloss mot soldaten Goliat som var stor, sterk og arrogant og som var spesialist i nærkamp. David vant med sin steinslynge. 

Historien kan du lese i 1. Samuelsbok kapittel 17 i Bibelen.

Arkeologoer har funnet en by som de mener er byen der Goliat bodde, nemlig byen Gat.

Les mer i denne eksterne lenken.