Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra 2015

Middag med Jesus. En bok om nattverden.

"Middag med Jesus" er en bok skrevet av svensken Rickard Cruz. Den kan virkelig anbefales. Han tar for seg nattverden slik den er beskrevet i Bibelen. Nattverden var den gangen helt forskjellig fra hvordan dagens kirker praktiserer. 

Nattverden var i form av en middag man kunne bli mett av, den har røtter langt tilbake i bibelhistorien og inneholder mye symbolikk. Den opprinnelige nattverden, eller Herrens måltid, ble dessverre forandret og etter hvert forbudt i de store kirkene. 

Leser du boka, vil du forhåpentligvis også få et nytt syn på menighetslivet generelt. For rammene ved nattverden, altså fellesskapsmiddagen, viser samtidig menighetens verdier og organisering.

Avisen "Världen i dag" har en artikkel om Rickard Cruz.

Liste over steder der du kan bestille boken. Den finnes også som e-bok.

Det er fint å be for pastoren. Men pastorene lager jommen trøbbel for seg selv også.

Bildet viser eksempler på hva som sprer seg på Facebook og hva som finnes av utallige negative statistikker om pastorer og prester. 
Selv har jeg valgt et menighetsliv med samlinger i hjemmene. Der er det ikke bruk for den tradisjonelle pastorrollen. 
De gangene jeg besøker en tradisjonell gudstjeneste i en kirke, ber jeg alltid for pastoren eller presten som går opp på scenen eller til alteret for å preke. Det gjør jeg selv om jeg er teologisk uenig i hvordan kirken har innrettet seg med hierarki og samtaleforbud i samlingene. 
Jeg forsøker å ha to tanker i hodet samtidig. Selv om jeg er uenig, ønsker jeg å opptre støttende.
Det er mange undersøkelser som viser at pastorene ikke har venner og er utmattede. Det er bra å be for pastorene og prestene. Men jeg mener de også lager trøbbel for seg selv når de hermer etter en romersk keiser når menigheten skal organiseres.
Hadde pastorene holdt samlinger i sitt eget hjem, slik de første kristne organiserte seg, ville oppgaven ha vært overkommeli…

Huskirkene i Kongsberg møtes i hjemmene

I Kongsberg finnes det et kristent miljø som presenterer seg slik:

"Vi er et menighetsnettverk av huskirker. Vi har ikke noe eget lokale, men møtes hjemme hos hverandre, i de ulike huskirkene. Alle huskirkene er åpne for nye mennesker!"

I tillegg til gudstjenestesamlingene i hjemmene, har man forskjellige former for smågrupper. Når man møtes, er det plass til både mat og spontane innslag sammen med  bønn, nattverd og Guds ord. 

I en samling ble de spurt om hva som er bra med huskirke, svarene var slik (forkortet av meg her):
Dele liv og tro Erfare Gud i hverdagenHuskirke er hele tidaOmsorg når vi er sammenFamilie for folk som ikke har en familieRelasjonerStøtte hverandreFreden under nattverden Et naturlig kirkeliv Her og der i Norge finnes det kristne miljøer som tenker mye mer organisk enn den tradisjonelle kirkemodellen. I Kongsberg er det riktignok noen tradisjonelle strukturer i bakgrunnen. Men man søker å begrense hierarkiene for heller å gi rom for det allmenne prestedømm…

De kan få unger sammen - etter 10 millioner år med hver sine mutasjoner

Fossilene viser ikke utvikling, men stasis, sier forskerne. I tillegg finnes levende dyr i dag som er identiske med sine slektninger som er blitt til fossiler - de kalles levende fossiler. 

Fossilene viser altså at det ikke foregår evolusjon i stor skala.

Evolusjonslæren bygger på mutasjoner. Richard Dawkins ble en gang spurt om å vise et eksempel på at mutasjoner har skapt nye programkoder i DNA-et. Han slet med å svare, for slike eksempler finnes ikke. De få som er lagt frem, er tilbakevist som epi-genetikk eller tap av programkode. 

Etter en pause der kameraet ble slått av, hadde Dawkins grublet frem en forklaring på hvorfor han ikke kunne legge frem bevis. Han sa at dagens fisker ikke er de samme som de tilsvarende fiskefossilene. Det er ikke dagens fisker eller aper vi stammer fra. Alle dagens dyr er moderne dyr, sa han. Men hadde vi vært tilstede for mange millioner år siden, da ville vi ha sett vår forfar være i ferd med å utvikle seg til oss.

Han mener altså at når vi sammenligner…

Å være lutheraner er ikke bibelsk

Uff da, det var en hard overskrift. Mitt menighetsliv går ut på å være sammen med personer fra ulike kirkesamfunn. De kjenner meg. Hadde jeg brukt overskriften i en samling, ville de ha forstått at jeg ville ha frem et teologisk poeng – og at jeg gjerne ville møte dem neste gang også. Det går faktisk an å samtale om teologi uten å krangle. Det går til og med an å være uenig og likevel bygge hverandre opp. Spesielt når man vet at om en halv time skal man be sammen. Da kan man ikke tillate at teologisk uenighet gjør at man hever stemmen.

Nok om det, over til saken om lutheranere:

I Bibelen er Paulus negativ til kristne som blir tilhengere av enkeltpersoner. Han tenker ikke på enkeltpersoner som åpner sine hjem for misjonærer eller kristne venner, slik som Lydia eller Priska og Akvilas. Han hilser positivt til Priska og Akvilas i brevene sine og kaller samlingene hjemme hos dem ekklesia (det som i våre dager kalles menighet eller kirke).

Det er ikke noe galt i en slik gruppering for å samle…

Foredrag om intelligent design og evolusjonsteorien

Akkurat nå leser du noen bokstaver som står i en bestemt rekkefølge som gir mening. Det er intelligent design. Disse setningene er noe helt annet enn for eksempel et tilfeldig jordras. Du vet med en gang at et menneske står bak setningene.

Ser du en marsipankake, forstår du straks at den ikke har blitt til av seg selv.

Når kriminelle skal dømmes, må man lete etter intelligent design i hendelsen slik at man ikke dømmer uskyldige.

Uten å tenke over det, avgjør du daglig hva som er intelligent design i dine omgivelser.

Man kan bruke samme logikk når man for eksempel ser på DNA. Det er programkoder. Eller setninger om du vil. Altså intelligent design. Noen må ha skrevet DNA-et.

Evolusjonslæren mener vi må legge vekk vår daglige logikk. DNA-et har blitt til av seg selv, er påstanden. Tror du på evolusjonslæren fordi du har satt deg inn i den, eller tror du på den fordi samfunnet rundt seg sier at den er sann?

Videoklippet viser Mats Selander som gir en innføring i hva Intelligent Design er.

Stillingsinstruksen til prester og pastorer

Nok en gang står det i avisen at prester og pastorer sliter med utbrenthet, ensomhet, konflikter og jeg vet ikke hva. Prestenes fagforening ber departementet rydde opp.
Departementet!?
Det kommer mange råd. Man skal delegere mer, passe på å skille mellom jobb og fritid, planlegge håndtering av konflikter og så videre. Men svært få tar tak i det egentlige problemet, nemlig at Gud aldri har bedt prester og pastorer om å stå inne i en kirke og preke - pluss alt det andre som finnes i den moderne kirketradisjonen.

Dagens kirkeparadigme finnes ikke i Bibelen. Leter man etter prestens stillingsinstruks, vil man se at de første kristne ikke opererte med prester. For et paradoks.
Men det fantes omsorgsfulle og ressurssterke kristne som åpnet sine hjem for kristne venner. Man behøver da ikke blande inn departementet i dette! Også fagforeninger kan holde seg langt unna venneflokker.
Det er stor avstand mellom hvordan Bibelen beskriver de kristne samlingene og hvordan dagens kirker praktiserer med s…

Er Gud et moralsk monster?

Stefan Gustavsson holder her et foredrag over typiske ateistiske innvendinger mot GT i Bibelen. Hvordan kan kristne forholde seg til for eksempel Moseloven?Oppmuntre hverandre. Mens vi spiser?

På denne bloggen argumenterer jeg for at kristne bør spise middag sammen oftere. De første kristne gjorde nemlig det, de hadde ikke prester, kirker eller moderne gudstjenester.

(Klikk på bildet for å se hele bildet)

Kristenlivet er selvsagt mer enn middager med venner. Men en middag kan med sine enkle rammer gi rom for mange av de kristne verdiene. Og når man tar inn over seg poenget med middagsamlinger, kan man overføre det til andre situasjoner.

Å spise middag sammen betyr ikke at alle problemer forsvinner. For eksempel under den siste middagen med Jesus og vennene, stikker Judas ut – han hadde ikke gode planer.

Men fordelen med en middag er at den åpner for dialog. På den måten kan man utveksle kjærlighet. Man kan for eksempel oppmuntre hverandre - det er en av de mange hverandre-verdiene som de første kristne hadde som ideal.

Dessverre kan man under en middag også klage, manipulere, være egoist eller lignende. Det at rammene åpner for dialog, er altså ingen garanti for at alt er bar…

Ha kjærlighet til hverandre. Mens vi spiser?

Det er den siste kvelden før Jesus blir korsfestet. Han spiser middag med vennene sine. Da sier Jesus:

"Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Har dere kjærlighet til hverandre, da skal alle kunne se at dere er mine disipler." (Joh 13,35)

For en del år siden fant jeg alle stedene ordet "hverandre" står i NT. Alle hverandre-oppfordringene viser hvordan kristne skal oppføre seg mot hverandre.
Sitatet fra Jesus er hentet fra en middag med venner – det bør gi et hint om hvordan samlingene til kristne bør være. 
Bibelen viser også at det var nettopp middagen som de første kristne valgte som ramme for sine samlinger, de møttes i hjemmene til hverandre. De hermet etter den siste middagen Jesus hadde - det var der han innstiftet nattverden.
Man er ikke alltid nødt til å være sammen for å vise kjærlighet. Man kan også sende et brev. Det gjorde for eksempel de første misjonærene for 2000 år siden. I dag kan vi send…

Blir du ikke rørt av dette, da kan ikke jeg hjelpe deg.

I filmklippene over ser du en gutt som ble frisk etter forbønn. Jeg tror Gud finnes og at han kan helbrede syke.

Hvilke av de 46 kirkelige skjemaene sprer kjærlighet?

Det er bare dager igjen til kirkevalget 2015. Den norske kirke har i den forbindelse laget: 
46 skjemaer20 veiledningerVervebrosjyreRundskriv fra KirkerådetProfilbilderLogo og grafisk profil for kirkevalget, på fem språk.7 samlinger med regelverk og huskelister22 reklameannonser og brosjyrerValghåndbok på 194 sider Dette er bare toppen av isfjellet. Det er avholdt svært mange forberedende møter, og etter valget skal det telles opp og diskuteres.Ikke minst skal en halv million mennesker gå en kilometer med en papirlapp i hånden - til valglokalene.

De 46 skjemaene alene gir hint nok om hvilket enormt byråkrati og hierarki som finnes i Kirken og at kreftene brukes helt feil.

Hva ville Priska ha sagt om kirkevalget 2015? Man kan stille dette kontrollspørsmålet for å sjekke om dagens kirker har de samme verdiene som de første kristne sto for.

Priska var en kristen kvinne som levde for 2000 år siden. Hun åpnet hjemmet sitt for kristne samlinger. Den gangen fantes ikke prester og kirkebygninger…

Supertrikset som gjør at null evolusjon kan kalles masse evolusjon

Fossilene viser ingen evolusjon. Samtidig mener evolusjonistene at vi kan se masse evolusjon rundt oss i dag. Dette paradokset mener evolusjonsbiologen Kjetil Lysne Voje å ha løst. Men når det viser seg at bevisene hans handler om degenerering, holder ikke forklaringen mål.

Voje omtales som ekspert i makroevolusjon i dette videoopptaket fra Realfagsbiblioteket ved Universitetet i Oslo.

Utgangspunktet er at det er et stort gap mellom Darwins teori og hva fossilene faktisk viser. 
Darwin forutsatte en sakte og gradvis endring av hver art, slik at nye arter til slutt oppstår. Men dagens evolusjonister er enige om at fossilene slett ikke viser en slik utvikling. Fossilene viser at artene ser like ut i millioner av år, mener de.
Voje legger til og med frem "levende fossiler". Det finnes levende trær og dyr i dag som ser klin like ut som fossilene av dem.

Stephen Jay Gould kom derfor med en ny teori for noen tiår siden. Han mente at en art kan være lik i millioner av år før den plutsel…

Prestenes nye husleie kan utløse millioner i subsidier til humanetikere og pinsevenner

Norske prester har bodd billig i husleie-subsidierte presteboliger – samtidig som de har hatt boplikt i nettopp presteboligen. Dette har vært skjult lønn. Prestene har betalt kun 3785 kroner i husleie og sluppet fordelsbeskatning.

Fra 1. september 2015 skal de få lov til å bo hvor de vil, men da må de også betale markedsleie på det stedet de flytter til. Staten har derfor bestemt, etter forhandlinger med prestene, at prestene skal få 50.000 kroner mer i årlig lønn for å betale ny husleie. 

Statens årlige budsjett til prestene øker dermed med 60 millioner kroner. Dette gir en dominoeffekt.

Normalt smitter nemlig størrelsen på kirkebudsjettet over på andre tros- og livssynssamfunn. Jo mer Staten subsidierer Kirken og prestene, desto mer får humanetikerne og pinsevenner i statlig støtte. Det sier nemlig loven.

Men denne gangen vil ikke Staten at andre livssyn skal få gleden av den økte lønnen til prestene. For å stanse subsidieautomatikken, ønsker derfor Staten å endre loven. Man vil gjerne …

Presens og pastorene

Tidlig på 1980-tallet fantes et band fra Drammen som spilte kristenrock. I mange kirkesamfunn var det ikke akseptabelt med slik musikk. Likevel fantes det her og der lokale kirker – eller kinoer - som åpnet dørene for konserter med Presens. (Foto: Sjur Jansen)

Dermed fikk mange unge en frikveld fra de strenge reglene som deres egen pastor hadde funnet på. Reglene var så rare at det er nesten ikke til å tro. I noen kirker var det for eksempel ikke lov å gå med jeans. Før avreise til ungdomsleir kikket lederne gjennom bagasjen for å luke vekk jeans som var forsøkt smuglet med.

Ungdommer fra ulike kirkesamfunn og kirker møttes på konserter med Presens. Der var det ingen pastor eller prest som kunne bestemme hva slags klær man skulle gå med.

Jeg vet ikke hva slags teologisk syn Presens sto for når det gjelder menighet, men i ettertid tenker jeg at bandet bidro til et romsligere og sunnere syn på menighet.

Menighet er der kristne er sammen. Man behøver ingen pastor eller prest for å kalle seg…

Universets største fenomen er funnet

Det skal ikke finnes, ifølge vitenskapen. Men det er vitenskapen selv som har funnet det, så nå er man i villrede.

Ifølge det kosmologiske prinsipp skal all materie i universet være noenlunde likt fordelt etter big bang. Men nå har man funnet en gigantisk stripe med energi som strekker seg over en tredel av universet (en lengde på fem milliarder lysår).

Les mer i denne eksterne artikkelen.

Sitat fra artikkelen:

“If we are right, this structure contradicts the current models of the universe. It was a huge surprise to find something this big – and we still don’t quite understand how it came to exist at all.”

Hjembyen til Goliat er funnet

Uttrykket "David mot Goliat" stammer fra Bibelen. Gjeteren David sloss mot soldaten Goliat som var stor, sterk og arrogant og som var spesialist i nærkamp. David vant med sin steinslynge. 

Historien kan du lese i 1. Samuelsbok kapittel 17 i Bibelen.

Arkeologoer har funnet en by som de mener er byen der Goliat bodde, nemlig byen Gat.

Les mer i denne eksterne lenken.

Kan vi stole på evolusjonspsykologene?

Hvorfor gråter menn mindre enn kvinner? A-magasinet (Aftenposten) har kontaktet to evolusjonspsykologer.

Tårer er et signal til omverden om at vi trenger hjelp, sier den norske evolusjonspsykologen Leif Edward Ottesen Kennair. Det er lett å være enig i det. Men hvordan kan tårer som kommunikasjon ha oppstått ved evolusjon?

Utgangspunktet for evolusjonister er at de tror stein ble til fisk som så ble til mennesker. Dette skal ha skjedd gjennom tusener av generasjoner der DNA ble feilkopiert. Et eller annet sted på veien skal gråten ha oppstått på grunn av noen mutasjoner.

La oss tenke oss langt tilbake i tid og forutsette at alt det fysiske med tårekanaler og lignende er på plass. Men så fantes det ingen mennesker som gråt, for det psykiske opplegget var ikke på plass. Folk fikk flis i fingeren, men de gråt ikke.

Så må vi tenke oss at det var et individ, la oss kalle ham Jan, som fikk en rekke mutasjoner som gjorde at tårene begynte å renne da han slo seg.

Mutasjoner er tilfeldige. De ramm…

Kan Gud eksistere når jeg fikk vannblemmer under føttene etter en uke som turist i Barcelona?

Det ondes problem, del 2.
Forleden skrev jeg en artikkel om "det ondes problem". Ateister sier gjerne at når det finnes lidelse og ondskap i verden, da kan Gud umulig eksistere - for Gud skal ha all makt og samtidig være opptatt av kjærlighet.

I artikkelen viste jeg at det er flere premisser man må ta med, dermed blir det logisk at verden er slik den er og at Gud eksisterer.

Jeg fikk en respons på e-post fra en ateist som i korte trekk sa dette:
Gud burde ha laget en tålegrense for ondskap og så ha grepet inn slik at ingen brøt grensen.Gud kunne ha designet oss bedre slik at vi tålte flere naturkatastrofer.Gud kunne ha designet oss med mindre egoerGud helbreder noen og ikke andre, det er ulogisk.Alle innvendingene går i grunnen ut på det samme: Gud burde ha gjort verden litt bedre for oss.Da blir det i tilfelle en debatt om hvor grensen bør gå.

Men folk er forskjellige og vi vil aldri være helt fornøyde. Det vil alltid være noen som vil mene at Gud burde ha flyttet grensen enda l…

Bør kirkebenker ha skylapper? Hvilken vei skal gulvfliser legges i en kirke?

En kirke i Danmark har havnet i avisen fordi kirkebenkene har så høye sidekanter at det er vanskelig å se enkelte av innslagene under gudstjenesten. Men det er ikke bare å sage ned benkeveggene, for de har fine utskjæringer som enkelte gjerne vil ta vare på.

Haderslev Domkirke har involvert både Nationalmuseet og Den Kongelige Bygningsinspektør i saken om de høye sidekantene. Domkirken har også en tilsynsførende arkitekt som mener det er vandalisme å sage ned skylappene på benkene. Hva blir det neste? spør han retorisk. Skal prekestolen flyttes?! 

Ja, det ville vel ha blitt en skandale å flytte prekestolen. Det retoriske spørsmålet fra arkitekten viser at de kirkelige tradisjonene er som betong. 

Det rare er at de første kristne hadde ikke kirker, prester og prekestoler. Argumentasjon for å holde fast på dagens kirkelige tradisjon blir derfor uten fotfeste. Det kunne like gjerne være at en gang i kirkehistorien fant man på at presten skulle komme hinkende baklengs inn kirkedøren, derfor …

Jeg er glad jeg slipper den lille skriften i Den norske kirke

Jeg ønsker alle kirkesamfunn alt vel. Men jeg minner om at det går an å redusere byråkrati og kostnader dersom man velger ikke-hierarkisk hjemmemenighet. 

Bildet viser litt av Den norske kirkes orientering om kirkevalget 2015.

Kirken sprer nå ut 29 millioner kroner på de kirkelige fellesrådene, pengene skal blant annet gå til lønn til valgfunksjonærer.

DET ONDES PROBLEM: Kan Gud finnes når det er ondskap i verden?

Om Gud, ondskap, lidelse, Epikur, Paulus, kristen tro, ateisme, multiverser, skapelse, fri vilje, roboter, spaghettimonster, Edens hage, YOLO, YOLT og meningen med livet.Det er så mye ondskap i verden at Gud kan ikke finnes, sier enkelte. Man forventer at en kjærlighetsfull Gud skal hindre hvert eneste mord.

Problemet er at da ville ikke vi mennesker ha eksistert. For Guds etikk er mye strengere enn din og min. Jesus sa om utroskap at bare det å se på en annens kvinne med begjær, er umoralsk. Skulle Gud stanse all ondskap, måtte han ha stanset også våre onde tanker. Da ville vi ha mistet vår frie vilje. Vi ville ha blitt som roboter og ikke ha vært mennesker – vi ville ikke ha eksistert.

Et annet argument er at Gud burde ha straffet de slemme. Hvordan kan Gud sitte og se på at folk er slemme? Når Gud ikke straffer, må det bety at han ikke finnes, sier man gjerne. Det samme problemet oppstår her. Guds etikk er så streng at da måtte han ha straffet alle mennesker hele tiden, også for vår …