Gå til hovedinnhold

Ha kjærlighet til hverandre. Mens vi spiser?


Det er den siste kvelden før Jesus blir korsfestet. Han spiser middag med vennene sine. Da sier Jesus:

"Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Har dere kjærlighet til hverandre, da skal alle kunne se at dere er mine disipler." (Joh 13,35)

For en del år siden fant jeg alle stedene ordet "hverandre" står i NT. Alle hverandre-oppfordringene viser hvordan kristne skal oppføre seg mot hverandre.

Sitatet fra Jesus er hentet fra en middag med venner – det bør gi et hint om hvordan samlingene til kristne bør være. 

Bibelen viser også at det var nettopp middagen som de første kristne valgte som ramme for sine samlinger, de møttes i hjemmene til hverandre. De hermet etter den siste middagen Jesus hadde - det var der han innstiftet nattverden.

Man er ikke alltid nødt til å være sammen for å vise kjærlighet. Man kan også sende et brev. Det gjorde for eksempel de første misjonærene for 2000 år siden. I dag kan vi sende tekstmelding.

Men mulighetene for kjærlighet øker veldig mye når vi er sammen slik venner er sammen. Da får vi nemlig greie på hvordan det står til med de andre og vi kan svare med kjærlighet på det.

Paulus - som var blant de første hundre kristne misjonærene - skriver til tessalonikerne:

"Og må Herren gi dere mer og mer av kjærlighet til hverandre og til alle, slik også vi har kjærlighet til dere."

Oppfordringen til kristne er ikke bare å ha kjærlighet til hverandre, men også til alle.

Paulus forteller i brevet at han og de andre misjonærene Silvanus og Timoteus forkynner ikke for å gjøre mennesker til lags. Han skriver til tessalonikerne at de vet at han ikke slenger rundt seg med smigrende ord eller at han er ute etter å tjene penger på tessalonikerne.

Misjonærene jobbet dag og natt for å ikke være til byrde for tessalonikerne. Paulus skriver også: "Dere vet selv hvordan vi opptrådte hos dere; vi tenkte bare på dere."

Kjærlighet kan handle om mye, det kan også handle om å ikke legge byrder på andre.

Før Paulus skrev brevet, hadde han bedt Timoteus reise de 45 milene fra Aten nordover til Tessalonika. Etter 90 mil på "apostlenes hester" eller i en båt, kom Timoteus tilbake med rapport. Så kunne Paulus sende sitt brev med oppmuntringer. Kjærlighet bygger ofte på dialog. Man må se eller høre hvordan andre har det, før man kan respondere med kjærlighet.

Kristne samlinger bør derfor inneholde dialog. Man må ha god tid når man er sammen. En middag har glimrende rammer for dialog.

I antikken foregikk også undervisning gjerne i dialogform. Generelt blir informasjon mye mer presis når det er mulighet for dialog.

Også misjonæren Peter skriver om å ha kjærlighet til hverandre. I moderne oversettelser er ordet kjærlighet byttet ut med å elske hverandre. I eldre oversettelser kan det stå slik:

"og ha fremfor alle ting inderlig kjærlighet til hverandre!"

Peter fortsetter: "for kjærligheten skjuler mange av synder." 

Han var kanskje inspirert av GT hvor det står: "Hat vekker trette, men kjærlighet dekker over alle overtredelser." (Salomos Ordspråk 10:12)

Der står det også: "Den som dekker over overtredelse, søker kjærlighet; men den som ripper opp en sak, skiller venn fra venn."

I Bibelen står det veldig mye om kjærlighet. Det jeg er spesielt opptatt av på denne bloggen, er å sjekke hvilke verdier de første kristne hadde og hvordan de kom til uttrykk i organiseringen. De to poengene henger nemlig sammen. De verdiene man har, styrer hvordan man organiserer seg.

De første kristne var opptatt av kjærlighet. De organiserte seg i hjemmene. Men kjærligheten strakk seg selvsagt utover hjemmene.

Tenk etter når du sist opplevde kjærlighet. Kanskje var det et vennlig ord, en tjeneste eller et klapp på skulderen som trøst. Det går også an å slippe ned mat og medisiner fra fly for å hjelpe folk i nød. Men som regel foregår kjærligheten i relasjoner. Derfor er det viktig at kristne tenker nøye gjennom rammene for sine samlinger.


(Foto: Derek Hatfield under CC-lisens.)

Kommentarer