Gå til hovedinnhold

Stillingsinstruksen til prester og pastorer


Nok en gang står det i avisen at prester og pastorer sliter med utbrenthet, ensomhet, konflikter og jeg vet ikke hva. Prestenes fagforening ber departementet rydde opp.

Departementet!?

Det kommer mange råd. Man skal delegere mer, passe på å skille mellom jobb og fritid, planlegge håndtering av konflikter og så videre. Men svært få tar tak i det egentlige problemet, nemlig at Gud aldri har bedt prester og pastorer om å stå inne i en kirke og preke - pluss alt det andre som finnes i den moderne kirketradisjonen.

Dagens kirkeparadigme finnes ikke i Bibelen. Leter man etter prestens stillingsinstruks, vil man se at de første kristne ikke opererte med prester. For et paradoks.

Men det fantes omsorgsfulle og ressurssterke kristne som åpnet sine hjem for kristne venner. Man behøver da ikke blande inn departementet i dette! Også fagforeninger kan holde seg langt unna venneflokker.

Det er stor avstand mellom hvordan Bibelen beskriver de kristne samlingene og hvordan dagens kirker praktiserer med sceneopptredener, seremoniprester, vielser og hierarki.

Vi må på nytt sjekke hva Bibelen egentlig sier. Vi må frem til urmenigheten. Mine enkle påstander er at de kristne holdt samlinger i hjemmene rundt en middag. Alle kunne ta ordet. Ingen var prest, men en omsorgsfull vert åpnet sitt hjem.

Hva sier Bibelen om pastorer?

(Foto: Reynermedia/Flickr under CC-lisens.)


Kommentarer