Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra april, 2017

Kirkehistorie – årstall og hendelser i kristendommen

Kristendommens historie i verden og i Norge. Et utvalg årstall og hendelser.Hva oversikten ikke viser: Historiebøkene fanger gjerne opp store organisasjoner, konflikter og maktmennesker. Det meste av det kristne livet er for smått til å bli registrert av historikere, i sum er det likevel veldig mye. Det er neppe noen som har tall på hvor mange sykehus og barnehjem som enkeltkristne har bygget over alt i verden.

Hva er kristendom? Hvordan man definerer kristendom, avgjør hva som bør være med i en slik liste. Er kristendom kun hva kristne gjør som er i overenstemmelse med læren til Jesus? Eller handler kristendom om hva kristne gjør uansett? Eller skal man ta med også hva ikke-kristne finner på å gjøre eller hevde mens de hekter på en kristen merkelapp av strategiske grunner?
Med disse store forbeholdene viser jeg likevel en del årstall og hendelser: 63 år før Jesus
Romerne erobrer Judea og Jerusalem. Omkring 70 år senere er det en lokal romersk leder som dømmer Jesus til døden.

43-37 …

Kirkesatire fra innsiden

«Kirke tilbyr medlemmene å reservere de beste setene før gudstjenesten

«Pastor forbilledlig forkortet to bibelvers ned til bare 67 prekenpoenger

Adam Ford er en kristen mann som driver nettstedet The Babylon Bee. Her finner du kirkehumor i form av satiriske liksomnyheter. Utgangspunktet er som regel typiske amerikanske kirker og kulturen som finnes der. Slike kirker kalles gjerne scenekirker, det er mange slike kirker også i Norge.

Man har der gjerne et band som spiller kristelige sanger på scenen inne i kirken. Volumet kan være veldig høyt. Det hele støttes av lysshow og røykmaskiner. Den satiriske nyheten blir da: «Guds kraft fikk trommeslager til å spille med akseptabel styrke

Etter bandet kommer gjerne pastoren på scenen, han holder en engasjert preken som skal være så «moderne» som mulig. Nettstedet forteller at undersøkelser viser at det lønner seg for pastoren å skrive prekenen natten før. Her er det sikkert mange travle pastorer som kjenner seg igjen. Selv nyheten altså ba…