Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra april, 2017

Kirkehistorie – årstall og hendelser i kristendommen

Kristendommens historie i verden og i Norge. Et utvalg årstall og hendelser.1Jesus blir født i Betlehem i år 1, et stykke utenfor Jerusalem. Tidspunktet kan diskuteres med noen års slingringsmonn. 
30Jesus starter sitt virke. Han får elever, helbreder folk og refser den religiøse overklassen. 

33Jesus blir dømt av Pilatus, korsfestet og står opp igjen (påske), drar til himmelen (Kristi himmelfarts dag) og sender sin hellige ånd (pinse). 

Peter, en av elevene/vennene til Jesus, holder en tale der han sier at Gud øser sin ånd over alle mennesker, enten de er kvinner, menn, gamle eller unge. 3000 blir døpt den dagen (fremdeles pinse).

De kristne fortsetter med samlinger i hjemmene, helbredelser og misjonering slik Jesus hadde vist dem. 
35Paulus, en som jager kristne for å sette dem i fengsel, blir selv kristen.
44-95Det nye testamentet skrives av flere forfattere over mange år. Fire av elevene til Jesus skriver om hans liv og grunnen til at han steg ned til oss: "For så høyt har Gud elsk…

Kirkesatire fra innsiden

«Kirke tilbyr medlemmene å reservere de beste setene før gudstjenesten

«Pastor forbilledlig forkortet to bibelvers ned til bare 67 prekenpoenger

Adam Ford er en kristen mann som driver nettstedet The Babylon Bee. Her finner du kirkehumor i form av satiriske liksomnyheter. Utgangspunktet er som regel typiske amerikanske kirker og kulturen som finnes der. Slike kirker kalles gjerne scenekirker, det er mange slike kirker også i Norge.

Man har der gjerne et band som spiller kristelige sanger på scenen inne i kirken. Volumet kan være veldig høyt. Det hele støttes av lysshow og røykmaskiner. Den satiriske nyheten blir da: «Guds kraft fikk trommeslager til å spille med akseptabel styrke

Etter bandet kommer gjerne pastoren på scenen, han holder en engasjert preken som skal være så «moderne» som mulig. Nettstedet forteller at undersøkelser viser at det lønner seg for pastoren å skrive prekenen natten før. Her er det sikkert mange travle pastorer som kjenner seg igjen. Selv nyheten altså ba…