Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra januar, 2012

Hvorfor er særnorsk liturgi et krav?

Kirkerådet i Den norske kirke skriver:

"Det er nyttig, men ikke nødvendig å ha digital tilgang til Den norske kirkes liturgisamling for å forberede gudstjenester."

Den norske statskirkens digitale liturgisamling fantes ikke blant de første kristne, likevel holdt de første kristne samlinger. Derfor har Kirkerådet helt rett når det sier at det ikke er nødvendig å kjøpe digitalt abonnement på en spesiell norsk liturgi.

Men det var nok ikke akkurat det Kirkerådet mente. Kirkerådet mente nok at man kan kjøpe en papirversjon.

En del av denne særnorske liturgien kan man finne gratis på nettsidene til Den norske kirke. Men musikkoppskriften til liturgien er rettighetsbelagt materiale, det må man betale for. Så langt jeg forstår, kan man altså ikke holde gudstjeneste i Den norske kirke uten at noen på forhånd har fått betaling.

Hvordan har man havnet i en situasjon der noen skal ha betaling for at kristne skal være sammen? Hvorfor er det ingen av biskopene eller benkesliterne som reage…

Men hvor er listen over organiske menigheter?

Å spørre hvor man kan finne en liste over organiske menigheter er nesten som å spørre hvor du kan finne en liste over venner du ennå ikke har møtt.

For å bli venner, må du først bli kjent med noen eller bli invitert hjem til noen. Eller så må du selv invitere noen.

Det samme ser ut til å gjelde mange organiske kristne hjemmesamlinger. For å finne og bli med i en organisk menighet, må du møte noen, bli invitert til et hjem, eller du må selv invitere noen hjem. Det betyr ikke at man automatisk blir nære venner som deler alle ferier sammen. Men poenget er at kontakten er menneske til menneske, det er organisk. I de fleste andre sammenhenger er det nettopp direkte kontakt vi setter pris på, så hvorfor ikke i menighetslivet?

Det er 11 millioner voksne amerikanere som deltar i et menighetsliv med tyngdepunkt i hjemmesamlinger, uten at de samtidig tilhører en overordnet storkirke. Ingen har tatt en lignende spørreundersøkelse i Norge, så langt jeg vet. Men organiske husgrupper fins også…

Norske evolusjonister diskriminerer

Du kan vinne 1 million dollar hvis du finner ut hvordan livet oppsto evolusjonelt. Sagt på en annen måte: Ingen har en god nok vitenskaplig forklaring på evolusjonens start. Likevel i Norge i dag: En lege fikk ikke jobb fordi han ikke tror på evolusjonsteorien, i følge Vårt Land.

Det er bevist at det går nedover med oss genetisk for hver generasjon. Det vi kan observere, er altså det motsatte av evolusjon. Dette burde i seg selv være nok til å ikke tro på evolusjonsteorien som påstår at en stein kan bli en orm og en orm kan bli et menneske.

Jeg har skrevet en rekke artikler med evolusjonskritikk. Start gjerne med disse argumentene mot evolusjon.

Dobbelt-teologi

Katolske prester får ikke lov til å ha kone og barn. Men hvis man blir gift og får barn før man blir katolsk prest, da er det helt ok. Et eksempel på en slik prest finner du her.Hvor er logikken?
Generelt er det slik at en del store kirkesamfunn, slik som katolikkene, støtter seg teologisk til det de kaller Tradisjonen. Det er ikke nok med Bibelen, mener de, like mye teller hva Kirken har funnet på opp gjennom århundrene. For de første kristne ble ikke ferdig med organiseringen og de kristne verdiene, mener de. 
Men når Tradisjonen ombestemte seg etter mange år, og nå kjører et dobbelt løp hvor man både tillater og ikke tillater prester å ha familie, da forstår jeg ikke hvordan man kan påstå at den kan være er rettesnor.

DNA fins på 17 språk

Evolusjonsteorien påstår at alt liv stammer fra en urcelle. Du har sikkert mange ganger sett tegning av "livets tre" som vises i lærebøker, i TV-programmer, i avisene eller på museum. Evolusjonistene har argumentert for urcellen ved å hevde at alt levende har samme type DNA-språk, og at dette er en indikasjon på at alt har samme opphav, altså en urcelle. Men fakta er at DNA fins i 17 forskjellige språk. Det vil si at kodingen kan bety ulike ting i ulike organismegrupper.
Et eksempel: I kroppen din er det en genetisk kode som kan forstås som bokstaver. I tillegg til bokstaver, fins også et tegn for punktum, slik at kroppen din vet når setningen stanser. Men i andre organismegrupper kan punktumtegnet bety noe annet enn stans.
Dette er som en stålvegg mellom organismegruppene, for man kan ikke tenke seg en glidende overgang mellom å bety stans til å bety noe helt annet, og organismen bryter sammen hvis den misforstår så grunnleggende koding.

Alle lærebøker som viser det vanlige tr…

15 spørsmål til evolusjonister

Organisasjonen Creation Ministries International, som tror at Gud har skapt oss, har satt sammen en liste på 15 spørsmål som du bør kunne svare på før du eventuelt velger å tro på evolusjon. Hvordan oppsto livet? Hvordan ble DNA-koden til? Hvordan kunne mutasjoner - tilfeldige kopieringsfeil - danne den enorme mengden informasjon som må til for å forandre en mikrobe til en mikrobiolog? Hvorfor er naturlig utvalg - et prinsipp anerkjent av kreasjonister - beskrevet som evolusjon og forklaring til hvordan livets mangfold oppsto? Hvordan kunne nye biokjemiske stier som krever mange enzymer som arbeider sammen i riktig rekkefølge, oppstå? Levende ting ser ut som de er konstruert, så hvordan vet evolusjonister at de ikke er det? Hvordan oppsto flercellede organismer? Hvordan oppsto kjønn? Hvorfor finner man ikke de forventede millioner av overgangsfossiler? Hvordan kan levende fossiler forbli uendret over millioner av år, mens evolusjonen har endret ormer til mennesker på samme tid? Hvor…

Eldste var eldste fra før

Blant de første kristne var det noen som ble kalt eldste. Generasjoner senere fikk disse status som prester. Dette til tross for at apostelen Peter kaller alle kristne for prester, opprinnelig var det altså ikke meningen at kristne skal ha en egen presteklasse.

Presteord brukes aldri om utvalgte kristne i NT, dette indikerer at de første kristne gikk inn for ikke-hierarki. Flere hundre år senere forlot man denne tanke litt etter litt, og man fikk både prester, erkebiskoper og pave, det hele organisert som en pyramide.

Når man skal forsøke å finne ut hvordan de første kristne organiserte seg, er ordet eldste viktig, det brukes flere steder i NT. Mange mener at en som ble omtalt som eldste i en urmenighet, først hadde vært en fisker, snekker eller lignende, og deretter hadde fått en stilling som eldste, nesten som et eget yrke.

Men det fins en annen tolkning som sier at de som ble omtalt som eldste i menigheten, var eldste også før de ble kristne. Dette gir en annen forståelse av ordet.…

Hedenske røtter i Kirken

Boken «Pagan Christianity?" forteller at mange av tradisjonene som fins i dagens kirker, stammer ikke fra Bibelen, men er hentet fra romersk og gresk kultur. Dette skjedde i generasjonene etter de første kristne. Spesielt mye ble endret av keiser Konstantin på 300-tallet.

I de greskromerske religionene hadde man templer, prester og ofringer. De kristne sto opprinnelig for det motsatte, uten kirker, prester og ofringer. De møttes i private hjem der alle ble kalt prester, og nattverden ble ikke sett på som en ofring.

Det var keiser Konstantin som gjorde kristendommen til en offentlig religion på 300-tallet. Men keiseren var fremdeles også tilhenger av for eksempel solguden, magi og andre ikke-kristne religiøse retninger. Derfor fikk Kirken en miks under hans påvirking.

Konstantin bygde de første kirkene. De kunne bli dekorert med hedensk kunst. Han oppkalte så hver kirke etter døde kristne helter, akkurat slik hedenske templer ble oppkalt etter ulike guder.

Med dette hadde d…