Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra mai, 2012

Pinsen og det allmenne prestedømme

Pinsen kommer 50 dager etter Jesu oppstandelse, altså etter påsken. Man kan lese i NT at de kristne hadde da en samling i et hjem. De var redde og lei seg etter at Jesus hadde forlatt dem. Men så ble de plutselig fulle av krefter og pågangsmot, for Den hellige ånd spredde seg til hver og en av dem.

Mange i byen hørte samtidig en lyd som lignet en kraftig vind. De gikk mot huset der de kristne var samlet for å finne ut hva det var som foregikk. En av de kristne tok ordet for å forklare. Han sa at i dag ble en gammel profeti oppfylt, den sier at Gud skal la sin ånd falle over alle, både over kvinner og menn, unge og gamle og frie og slaver.

Dette kalles det allmenne prestedømme. De første kristne hadde ikke prester, for Guds ånd var i dem alle. 
Noen år senere skriver en av de kristne et brev til noen andre kristne. Dette brevet fins i NT. Han oppfordrer de andre til å ha samlinger der alle kan bidra med innslag. Slik er det når alle er prest samtidig. Da har man ikke én spesialprest som…

Ingen vet. Ikke innebygget i naturlovene. Umulig.

Bladet Illustrert Vitenskap beskriver hvor lite sannsynlig det er at livet har blitt til av seg selv:

"Men aminosyrene er bare byggesteinene, og for å sette dem sammen til akkurat de proteinene som alt liv springer ut av, kreves det enorme informasjonsmengder. Og denne informasjonen er så vidt vi kan se, ikke innebygd i naturlovene."

Altså: Ikke innebygget i naturlovene.

Bladet fortsetter: "Men et eller annet er nødt til å styre de gryende biologiske prosessene. Et typisk proteinmolekyl består av 100 aminosyrer av 20 forskjellige typer. De kan kombineres på ikke færre enn 10130 måter. At ett bestemt protein skal ha vært dannet av rene tilfeldigheter, er derfor umulig."

Altså: Umulig.

Så nevner bladet et av mange eksempler på såkalt ureduserbar kompleksitet:

"Begge teoriene kjemper med det samme grunnproblemet: DNA styrer dannelsen av proteiner. På den annen side må man ha proteiner for å kunne skape DNA."

Det er mange slike lignende problemstillinger. For ek…

Big bang-fossiler

Evolusjonister klarer det kunststykket å få argumenter som er mot evolusjon til å brukes for evolusjon.

Det er mutasjoner som er drivkraften bak en eventuell evolusjon. Man må ha svært mange mutasjoner og svært mange generasjoner for å utvikle for eksempel et øye. Forskning viser at mutasjoner ødelegger oss, de forfatter ikke ny informasjon i genene, derfor må man legge bort evolusjonsteorien. Ønsker man likevel å tviholde på teorien, må man uansett forutsette enormt mange positive mutasjoner og enormt mange generasjoner. 

Problemet med fossilene er at de dukker opp som fiks ferdige arter i lagene i fjellene. Ikke bare det, men de har også fiks ferdige organer, slik som øyet. Bladet Illustrert Vitenskap skriver:

"Nytt fossilfunn bekrefter teorien om at øyet oppsto i bruksferdig utgave."

Bladet snakker om sjødyret Anomalicaris som hadde øyne med 16 000 linser, til forskjell fra husfluer som har bare 3 200. Fossilfunn viser altså at disse avanserte øynene var fiks ferdig utvikle…

Røykmaskin reddet kirkebesøket. Det neste blir en røykemaskin.

Da besøket i en pinsemenighet i Finland var nede i 50 personer, kjøpte pastoren røykmaskin, scenebelysning og nytt lydanlegg, kirken ble pusset opp for 30 millioner. En del år senere er medlemstallet økt til 300.

Det er pinsevennenes avis KS som forteller dette. Men avisen kommer ikke med kritiske spørsmål til pastoren angående beslutningen.

Avisen kunne for eksempel ha spurt om dette:
30 millioner delt på 250 nye medlemmer er 120 000 kr pr nye medlem. Er det rett å bruke 120 000 kroner for å skaffe seg et nytt medlem? Når man er blitt medlem forventes det at man betaler til kirken slik at den kan betale ned banklånene. Er det rett å ha en inngangsbillett på 120 000 kr pr medlem? Bibelen beskriver menighetslivet som det motsatte av scenekirker, hvorfor satser dere da på røykmaskiner og sceneopptredener? Hadde det vært like greit med en røykemaskin, altså en maskin som produserer sigaretter slik at hver besøkende fikk ti gratis sigaretter ved oppmøte? Det står ikke noe i NT om verken r…

Og jeg som trodde evolusjon hadde noe med mutasjoner å gjøre…

Nettsiden forskning.no eies av over 70 norske universiteter, høyskoler, fakulteter og institutter. Man forventer derfor at artiklene har svært høy kvalitet. Men nettsiden har en merkelig oppfatning av hva evolusjon er.

I artikkelen "Mannskor i tretoppane" står det at fugler velger enklere melodier i bråkete omgivelser. Med enkle melodier er det lettere å bli hørt. Og fda har fuglene større sjanse til å få seg en partner og dermed få avkom. I artikkelen står det så:

"Det er rein evolusjon, det å tilpassa seg situasjonen gjer at ein kan bringa genene vidare. Av og til ser vi evolusjonen føregå rett framfor oss."

Jaha, så hvis jeg går en time tidligere i lokalbutikken for å handle mat, fordi lokalbutikken stenger en time tidligere enn vanlig, da er det evolusjon? For jeg tilpasser meg jo omgivelsene. Og når jeg får mat i kroppen, da øker sjansene for at jeg får avkom.

Og hvis en hvis en katt velger å drikke kaldt og rent vann fra bekken i stedet for å slurpe i seg søl…

Fossilfunn: En boks med smør!

I dag leste jeg om at man har funnet en boks med smør som er blitt til et fossil. Det tar altså ikke millioner av år før noe blir til et fossil.

Jeg har tidligere fortalt at man har funnet blodige dinosaurfossiler. Hvordan i all verden kan blod overleve i millioner av år? Det opplagte svaret er at fossilet slett ikke er millioner av år.

Man har også funnet fossile trestammer som strekker seg gjennom flere lag i fjellet. Da kan ikke hvert lag uttrykke millioner av år, slik man først trodde.

Konklusjon: Evolusjonsteorien har problemer.

Biologi uten Darwin

Evolusjonister mener man er nødt til å koble inn evolusjon for å forstå eller undervise biologi. David Menton er av en annen mening. Han er pensjonert førsteamanuensis (associate professor) ved Washington University School of Medicin, St. Louis, Missouri.

Se foredrag som han holder her. Menton forteller hvorfor mutasjoner ikke fører til evolusjon. Han informerer videre om øyet, halebeinet og fjær. Det er fantastisk hvordan hår og fjær er bygget opp, se bildene fra mikroskopet.

Bibelen: Hvilken GT skal man velge?

GT er ikke helt lik i alle bibler. Det fins ulike meninger om hvilke bøker man skal inkludere i GT og om man skal bruke gresk eller hebraisk grunntekst når man skal oversette til sitt eget språk. Derfor har vi i hovedsak endt opp med tre versjoner: Katolsk, ortodoks og protestantisk. 
Samtidig har NT sitt eget løp der man må velge mellom to greske grupper av kopier. Man kan derfor i teorien ende opp med å mene at katolsk GT sammen med luthersk NT er det beste, eller andre varianter av miks. 
Jeg forsøker å få oversikt, men det er ikke akkurat gjort på fem minutter. Jeg er takknemlig om du kan hjelpe meg med infoen under slik at den blir korrekt, enten som kommentar her på bloggen eller via e-post.

GT er i hovedsak opprinnelig skrevet på hebraisk. Et par hundre år før Jesus ble GT oversatt til gresk i en samling som kalles Septuaginta (forkortes til LXX). Men det er ikke sikkert at alle bøkene i Septuaginta ble ansett som kanon og hellig av jødene. Septuaginta var nemlig bare en besti…

Brevhilsningene i NT og kulturen i urmenighetene

I Det nye testamentet er det mange brev. Hvem forfatterne hilser til, og hvilke merkelapper forfatterne setter på dem de hilser til, gir et bilde av kulturen i urmenighetene. For eksempel blir aldri en person titulert som pastor eller biskop. Dette er motsatt av dagens kultur der det i mange land anses som uhøflig hvis man sier "John" til en som kaller seg pastor, man må si "pastor Smith".

Paulus og de andre sto for en annen kultur. De brukte fornavn. Dette passer som hånd i hanske med at de møttes i hjemmene til hverandre og ikke i pompøse eller hierarkibaserte kirkebygninger.

De som får flest hilsninger i NT, er de som åpner hjemmene sine for kristne samlinger. Paulus hilser for eksempel til Priska og Akvillas og kaller samlingene hjemme hos dem for ekklesia, det som i dag gjerne kalles for menighet. De som får flest hilsninger, er altså husvertene.

Når Paulus hilser til husvertene, hopper han over å sende en generell hilsen til alle eldste i området han skriver bre…

Historiefortellingsvitenskap

Evolusjonister har lenge ment at livet oppsto i havet. Naturhistorisk museum i Oslo viser ingen tvil og skriver på sine nettsider:

"De tidligste livsformene utviklet seg i havet, sannsynligvis i dyphavsområder som var skjermet mot dødelige ultrafiolette stråler (UV-lys)."

Man har kun slingringsmonn angående hvor i havet det skjedde. At det skjedde i havet, settes frem som et faktum.

Men nå mener andre forskere at livet oppsto i en varm suppe på land, for havet inneholder ikke de nødvendige stoffene.

Vel, da må i tilfelle dette landlivet etter hvert ha spasert fra suppen og over til havet. Eller så fantes ikke havet den gangen, men havet vokste etter hvert frem og slukte landdyrene.

Uansett kan noen av søsknene fra på-land-suppen funnet på å gå den andre veien opp til fjellene. Da har det i tilfelle vært to tidlige utviklingsløp, ett i havet og ett i fjellene, noe som betyr at innenfor evolusjonsteorien må fossiler tolkes på nytt.

Naturhistorisk museum skriver:

"De eldste…