Gå til hovedinnhold

Brevhilsningene i NT og kulturen i urmenighetene

I Det nye testamentet er det mange brev. Hvem forfatterne hilser til, og hvilke merkelapper forfatterne setter på dem de hilser til, gir et bilde av kulturen i urmenighetene. For eksempel blir aldri en person titulert som pastor eller biskop. Dette er motsatt av dagens kultur der det i mange land anses som uhøflig hvis man sier "John" til en som kaller seg pastor, man må si "pastor Smith".

Paulus og de andre sto for en annen kultur. De brukte fornavn. Dette passer som hånd i hanske med at de møttes i hjemmene til hverandre og ikke i pompøse eller hierarkibaserte kirkebygninger.

De som får flest h
ilsninger i NT, er de som åpner hjemmene sine for kristne samlinger. Paulus hilser for eksempel til Priska og Akvillas og kaller samlingene hjemme hos dem for ekklesia, det som i dag gjerne kalles for menighet. De som får flest hilsninger, er altså husvertene.

Når Paulus hilser til husvertene, hopper han over å sende en generell hilsen til alle eldste i området han skriver brev til. Hvorfor? Jo, for det er unødvendig å hilse til samme personer to ganger. Forklaringen er at eldste og husvert er det samme.

Og motsatt: De gangene Paulus sender en generell hilsen til eldste i et område, så hopper han over å sende personlige hilsener til husvertene, for det er jo snakk om de samme personene.

Fra Apostlenes gjerninger i NT ser vi at eldste kalles for tilsynsmenn, de blir oppfordret til å være pastorer. I dag kalles eldste for prester og tilsynsmenn for biskoper, men det var altså opprinnelig samme person.

Alt dette er altså det samme: Eldste, prest, tilsynsmann, biskop og pastor. Og alt det kan samles i til én merkelapp: Husvert.

Hilsningene i brevene er altså en del av nøkkelen til å forstå kulturen og organiseringen blant de første kristne. Men man må også ta med opplysninger vi får ellers i brevene, for eksempel at en eldste ikke skal sjefe i flokken og at alle kan holde innslag i samlingene.

Til sammen gir dette et ikke-hierarkisk tjenerlandskap.

Kommentarer