Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra 2014

Når vitenskapen ikke liker fakta

Professor Mary Schweitzer satt og pirket i en dinosaurfossil i 2005. Hun ble svært overrasket da hun oppdaget mykt rødt vev. Fossilet skulle jo være 60 millioner år gammelt. Med pinsett kunne hun dra i vevet uten at det røk. Og da hun slapp taket, trakk vevet seg sammen som en strikk.

Denne oppdagelsen stemte ikke med den etablerte evolusjonslæren, derfor ville hun ikke fortelle om sitt funn. Hun sa senere at hun var redd for å bli ledd ut av andre forskere, derfor holdt hun opplysningene tilbake.

Men så fortsatte hun med sine undersøkelser og fant blodårer, proteinrester og annet man finner i dyr som er nylig begravd. Schweitzer lot til slutt andre høre om funnene og hun havnet i nyhetene. Men hun endret ikke oppfatning om fossilets alder hun hevdet ikke at dinosauren nylig var død. Schweitzer undret seg derimot over hvordan myke deler, som i alle andre tilfeller råtner bort i løpet av kort tid, kunne holde seg myke i millioner av år og ikke bli forsteinet.

Senere har også andre funn…

Mannsdominert pinsebevegelse - her er løsningen

Både Pinsebevegelsens egen avis og Vårt Land skriver at Pinsebevegelsen er mannsdominert. Det har til og med dukket opp et nytt ord: Pinsefeminist. Men dessverre går debatten langs tradisjonelle linjer.

Kvinner sier de gjerne vil ha opprykk fra mellomledertrinn til pastorposisjon og at mennene dessverre ikke ser dem eller at mannene til og med hindrer dem. Et forslag som er lagt frem, er å kvotere kvinner opp og frem.

Men bør man ikke egentlig gå inn for det motsatte? Nemlig å få menn ned fra sine hierarkiske posisjoner? Så langt jeg forstår de første kristne som vi kan lese om i Bibelen, så gikk de inn for tjenerskap, ikke lederskap. 

Tjenerskap betyr at man tjener de andre med sine gaver. Det betyr ikke at man er en pingle, man kan gjerne rettlede, kjefte, undervise eller ta initiativer. Men du er ikke hierarkisk plassert i en organisasjon som betyr at de andre må følge dine ordrer. Du har ikke hierarkiske fordeler som for eksempel retten til å holde ordet lenger enn andre, retten til …

Med ørepropper og laserlys på gudstjeneste

Denne helgen hørte jeg om to nye trekk ved scenekirker som viser at man har gått ytterligere noen skritt i feil retning. 

Det ene er bruken av laserlys mens det er lovsang. Man kan bli sjøsyk av mindre. Det andre er at bandmusikken på scenen er nå så høy at den kan sammenlignes med rockekonserter, derfor deler kirken ut ørepropper til publikum.
Kirken legger lokk på oppfordringene i BibelenDet er ikke noe galt med kristelige popkonserter, røykshow og teater. Men når man lar slike rammer bli normalen i menighetens hovedsamlinger, bryter man med oppfordringene som Bibelen gir til kristne. 

Oppfordringene går ut på å bygge hverandre - da må det være mulig å samtale. De første kristne møttes i hjemmene rundt en middag, slik var det mulig å leve ut oppfordringene.
Er du introvert eller ekstrovert?Folk er forskjellige. Ekstroverte får energi når det er masse folk og full action på en kirkescene. Introverte liker derimot roligere samlinger og kan faktisk bli slitne av sceneoppførselen til de ek…

Fellesskap med mening

Egil Nerhovde og Sjur Jansen inviterer til samling i Oslo lørdag 29. november 2014.

I mange kirke-/menighetsmiljøer kan dessverre kjærlighet hindres og ideer stanses på grunn av menighetssystemet, tradisjoner og lederstruktur.

Vi trenger nye møteplasser som ikke binder mennesker til systemer, men som kan frigjøre enkeltmennesker til å bruke sine gaver.

Har du tanker, drømmer og lengsler rundt dette? Vi planlegger å sette av en lørdag og dele tanker og kreativitet med hverandre.

Vi inviterer deg lørdag 29. november kl 12-17 til en kaffesamling.

Vi skal ikke bygge en kirke eller en ny organisasjon. Men i samlingen skal det være rom for å snakke om løsninger for fellesskap for kristne.

Vi kommer tilbake til sted når vi ser hvor mange som ønsker å være med.

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med oss.
sjur@byggemennesker.no

Lukas 2 – kommentar – juleevangeliet

Josef – Maria – Simeon – Augustus – Kvirinius - Anna - JesusKanskje Josef og Maria slett ikke forsøkte å ta inn på et herberge, men de tok inn hos slektninger? Kanskje det var rom å få hos slektningene, men det var ikke plass på det rommet da fødselen startet? Mer om det lenger ned.

I en av husmenighetene jeg tilhører, har vi denne høsten startet å lese Lukasevangeliet i Bibelen. Teksten finnes i ulike oversettelser, her er Lukas i King James. Folketellingen til AugustusLukas skriver om en folketelling som pågikk etter ordre fra keiser Augustus. I Romerriket holdt man folketellinger ikke bare for å hente inn skatt, men også for å sjekke hvem som skulle inn til obligatorisk militærtjeneste. Jøder, slik som Josef, var unntatt romersk militærtjeneste.

Ordren fra keiseren lød at "hele verden" skulle telles. Den originale greske betydningen av ordet oikoumené var den delen av verden der grekerne selv bodde – i motsetning til andre land der barbarerne bodde. Så overtok romerne uttry…

Lukas kapittel 1 – kommentarer

Sakarja – Elisabeth – Maria – Johannes – Lukas - templet i JerusalemI en av husmenighetene jeg tilhører, har vi denne høsten startet å lese Lukasevangeliet i Bibelen. Teksten finnes i ulike oversettelser, her er Lukas i King James.
Hvem var Lukas?Lukas er den eneste forfatteren i NT som ikke er jøde. Indikasjonen på at han ikke var jøde, er at Paulus nevner ikke Lukas blant de omskårne (Kollosserbrevet 4:10-14).

Lukas skrev til en person som het Teofilus som kanskje var en romersk byråkrat høyt oppe i systemet. Lukas henvender seg til ham med "ærede Teofilus", det var vanlig å si det til romerske embetsmenn.

Brevet er formet slik at en ikke-jøde kan henge med i svingene. Teofilus har allerede fått noe informasjon i kristen tro, men Lukas vil gjerne komme med historien om Jesus i sammenheng.

Lukas var lege og kunne skrive gresk av høy standard. Han var venn med misjonæren Paulus og reiste mye med ham. Lukas var altså misjonær, han også.

Brevet som vi på norsk kaller "Apost…