Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra mai, 2015

Nattverdens historie

Nattverdens historie starter for 3000 år siden. Da var jødene slaver i Egypt og Gud sa at de skulle flykte fra landet. Natten før flukten skulle hver jødiske husstand slakte et lam og spise det. Hadde man ikke lam selv, skulle man gå sammen med naboen.

Man skulle bli mett av måltidet står det i GT: "Dere skal ikke regne flere på hvert lam enn at alle blir mette." (2. Mos 12)

Kjøttet skulle spises samme natt sammen med brød som ikke var hevet (usyret brød). Måltidet skulle spises mens man satt klar til å reise, med ytterklærne på. Usyret brød var et tegn på hastverk, for da har man bakt brødet før det har rukket å heve seg.

Jødene kom seg ut av Egypt. Så gikk det mange hundre år og jødene holdt hvert år fremdeles liv i påskemåltidet. Måltidet besto nå av mange deler som på ulike måter skulle minne dem om at de dro fra Egypt.

Påskemåltidet ble ikke bare et minnemåltid om flukten vekk fra slaveriet, men det ble også en forventning om kongen som de ventet på – Messias. Derfor satte…

Det er ikke enkelt å tisse

Her er nok et eksempel fra kroppen vår som viser at evolusjon umulig kan stå bak:

Kroppen inneholder mye vann. Mister vi 15 prosent av vannet, får vi hjerteproblemer, konsentrasjonsproblemer, hodepine osv. Mister vi 25 prosent, dør vi.

Kroppen må altså stabilisere mengden vann så nøyaktig som mulig hele tiden. I regnestykket som pågår kontinuerlig, må kroppen ta hensyn til at vi mister vann når vi puster, svetter og tisser. Den må ikke bare ta hensyn til dette, men den må selv bestemme hvor mye vi for eksempel skal tisse.

Hypothalamus i hjernen krymper når det er lite vann i kroppen, da påvirkes noen reseptorer slik at hypothalamus produserer et hormon som kalles ADH. Hormonet gir deg en følelse av å tørste. ADH lagres i hypofysen.

I nyrene er det reseptorer som tolker mengden ADH som er sendt ut i kroppen. Dermed vet nyrene hvor mye vann som skal slippes tilbake til kroppen og hvor mye vann som skal sendes ut av kroppen via urinblæren. Er det mye ADH, holder nyrene tilbake vann.

Hvordan …

De første kristne: Alle var prest

De første kristne sa at alle kristne er prester. Det er teologisk poeng som indikerer at alle stiller likt når det gjelder religiøse rettigheter og plikter. 
Hver enkelt er utstyrt med ulike gaver, men NT viser at alle kristne kan døpe, dele ut nattverd og be for andre, på den måten stiller de likt. Helt fra Det gamle testamentet (GT) i Bibelen ligger det en plan om å skape et kongerike av prester, det vil si at alle er prester og Jesus er konge over prestene.

Med dette teologiske utgangspunktet er det lettere å forstå at de første kristne organiserte seg ikke-hierarkisk og at de delte nattverd i hjemmene uten å være avhengig av en spesiell seremoniprest eller en prest som skal være en mellommann mellom mennesker og Gud.

Både apostelen Johannes og apostelen Peter skriver i NT at alle kristne er prester. Peter skriver et brev som han retter til alle kristne, han oppfordrer alle til å bli et hellig presteskap. Etterpå bruker han også uttrykket kongelig presteskap om alle kristne (Peters 1…

Utrolig: Millioner av europeere valgte samme lottotall i forrige uke!

Nei, du forstår straks at overskriften er bare tull, for det er matematisk usannsynlig. Men hva med denne overskriften:

Utrolig: Konvergent evolusjon blant millioner av europeere i fjor!

Er man evolusjonist, må man tro på overskriften og samtidig gå inn for matematisk magi. Forskere kom nemlig med en nyhet i fjor om Svartedauden og genene våre; de kalte det "konvergent evolusjon".

Hva er konvergent evolusjon? Først må man definere vanlig evolusjon; det er påstanden om at tilfeldige feilkopieringer i genene kan lage oppskriften på nye avanserte kroppsdeler, for eksempel et øye.

Evolusjonistene tenker seg da at dersom to ulike dyr har samme egenskap, for eksempel at begge dyrene har øyne, da er dyrene i slekt. Så tegner man opp et slektskart med en tenkt forfar som var den første som fikk utviklet øyne.

Men så får ikke evolusjonistene slektskartene til å stemme. Hva gjør de da? Jo, da sier de at den samme egenskapen må ha oppstått hos to dyrearter som ikke er i slekt. Øyne må ha bl…

Kjøttetende sædcelle med badehette

På tuppen av sædcellene er det et stoff som kan spise seg gjennom veggen rundt eggcellen. Uten dette stoffet kan ikke mennesker formere seg, for sædcellen er nødt til å trenge gjennom eggcellen og avlevere sitt DNA. (Foto: Wikipedia)

Heldigvis er sædcellene utstyrt med en badehette som dekker til stoffet, ellers hadde sædcellene spist hva som helst på veien til eggcellen. De hadde antagelig startet med å spise på celleveggene der de ble til, i skrittet til mannen.

Eller så ville sædcellene ha spist på en av de ekstremt mange cellene som finnes på veien frem til eggcellen. Problemet er at sædcellen har bare én mulighet. Når sædcellen fyrer av sitt skudd for å lage hull i eggcellen, så er det ikke flere skudd igjen i magasinet.

Men heldigvis har altså sædcellen badehette på og kan komme helt frem til eggcellen uten å sløse bort den ene patronen.

Når sædcellen er fremme hos eggcellen, fjerner eggcellen badehetten som er på sædcellen. Dermed slippes det kjøttetende stoffet fri fra tupp…

Hierarki-teologien i Hillsong

"Hver del av vårt liv der vi ikke vil ha lederskap, det er et opprør mot Gud."Hillsong-pastor i Stockholm.

Hillsong er et kirkesamfunn med hovedkontor i Australia. Den har utviklet et konsept for hvordan drive kirke, med sterk vekt på musikk og detaljert organisering. Du kan kopiere konseptet dersom du blir godkjent og du aksepterer at grunnleggeren i Australia blir din leder.

Hillsong har datterkirker i flere land, blant annet i Sverige.

I Norge er OKS-kirken og Intro-kirken vennskapskirker med Hillsong slik at de nå og da får lov til å snakke med den australske grunnleggeren Brian Houston og hans medarbeidere for å få tips om deres arbeidsmetoder.
Lederteologien til HillsongMange norske kristne reiser til Hillsong i Australia for å la seg inspirere. Der er det blant annet en lederskole med 900 elever hvorav 40-50 er norske. Også Hillsong i Stockholm holder lederskole, den går over 28 uker og koster 7995 kroner.

Lead pastor Andreas Nielsen i Stockholm sier i en preken på nett…

Konseptkirke

Ser du ikke filmen over, gå hit

Filmopptaket er hentet fra nettsiden Aletheia som er skeptisk til at kirker henter inspirasjon fra nattklubber når man skal ha gudstjenester. Lyden er så høy at man leter etter ørepropper. Enkelte fleiper med at man må ha egne bønnemøter der man ber om helbredelse for de som er blitt hørselsskadet på gudstjeneste.

Overskriften til artikkelen på Aletheia er "Suksess for franchisekirken Hillsong".

Franchise? Jeg har tidligere skrevet om både kirkesamfunn, foretakskirker og scenekirker, noe som er konstruksjoner jeg er teologisk skeptisk til. Franchise er en enda en beskrivelse av dagens kirker. Etter avtale låner man et kirkekonsept og starter en lokal kirke. Man får tilsendt en logo og kopierer konsepteierens ideer og skikker. Starter du en slik kirke, må du også godta at konsepteieren blir din leder. 

Vi har fått enda et ord i den moderne kirkeordboken: Konseptkirke

Det hele virker fremmed sammenlignet med menighetslivet i Bibelen. Jesus innsti…

Organiske menigheter i Norge

Organiske menigheter kommer under radaren siden de ikke har organisasjonsnummer, avisannonser og kirkebygning. Det er derfor vanskelig å telle organiske menigheter. Men de finnes.
Hva er en organisk menighet?Rammene er i kortform slik: Man møtes som venner i hjemmene rundt en middag. Alle kan holde innslag. Ingen er sjef.

Organisk er muligens ikke det mest dekkende ordet, kanskje det er bedre å beskrive med idealer:
Ideal 1: Jesus er HerreJesus kan gi daglige beskjeder om oppdrag til hver enkelt. I organiske menigheter har man kuttet ut lederhierarkier som formelt eller uformelt kan ta plassen til Jesus. Lederne er byttet ut med tjenere, de er initiativtakere, vertskap, tilretteleggere eller lignende som ikke har religiøse monopoler eller makt til å bestemme over andre.

Man tror at Jesus kan snakke gjennom alle og da må det ikke finnes et religiøst hierarki som hindrer dette.

Samtidig lar man menigheten i fellesskap være et teologisk sikkerhetsnett, det er lov å diskutere om det siste inn…