Gå til hovedinnhold

Utrolig: Millioner av europeere valgte samme lottotall i forrige uke!

Nei, du forstår straks at overskriften er bare tull, for det er matematisk usannsynlig. Men hva med denne overskriften:

Utrolig: Konvergent evolusjon blant millioner av europeere i fjor!

Er man evolusjonist, må man tro på overskriften og samtidig gå inn for matematisk magi. Forskere kom nemlig med en nyhet i fjor om Svartedauden og genene våre; de kalte det "konvergent evolusjon".

Hva er konvergent evolusjon? Først må man definere vanlig evolusjon; det er påstanden om at tilfeldige feilkopieringer i genene kan lage oppskriften på nye avanserte kroppsdeler, for eksempel et øye.

Evolusjonistene tenker seg da at dersom to ulike dyr har samme egenskap, for eksempel at begge dyrene har øyne, da er dyrene i slekt. Så tegner man opp et slektskart med en tenkt forfar som var den første som fikk utviklet øyne.

Men så får ikke evolusjonistene slektskartene til å stemme. Hva gjør de da? Jo, da sier de at den samme egenskapen må ha oppstått hos to dyrearter som ikke er i slekt. Øyne må ha blitt utviklet flere ganger uavhengig av hverandre. Det kalles "konvergent evolusjon".

De mener altså at hos en dyreart skjedde det en enorm lang kjede av kopieringsfeil i DNA-et og dette skapte DNA-oppskriften for hvordan for eksempel et øye skal skrus sammen. De andre dyreartene gikk da rundt i blinde. Men så plutselig begynte det samme å skje med en av de andre dyreartene. Dyrearten opplevde da nøyaktig samme lange rekke av kopieringsfeil i DNA-et gjennom millioner av år og endte opp med et øye akkurat som den første dyrearten. Dermed var det to dyrearter som hver for seg hadde utviklet øyne å se med.

Dermed kan man påstå hva som helst innen evolusjon, fordi man bytter forklaring ut fra hva problemet er. Ligner to dyr på hverandre, kan man si: "Ja, det er fordi de har felles forfar". Men man kan også si: "De ligner hverandre fordi de IKKE har felles forfar." Begge deler er lov å ha som forklaring innen evolusjonsteorien. Det første kalles evolusjon, det andre kalles konvergent evolusjon.

Så til nyhetssaken om Svartedauden: Forskere har funnet ut at de som overlevde Svartedauden i Europa har noen gener felles. Greit, det er ikke så rart. Det rare er å kalle det evolusjon eller konvergent evolusjon.

Svært mange europeere døde av Svartedauden, men det var en del som overlevde, antagelig fordi de var utstyrt med en liten DNA-kombinasjon som sterkere kunne slå tilbake infeksjonen.

Hvordan får man en slik spesiell DNA-kombinasjon? Det er tre teoretiske muligheter:

a) Man arver fra en av sine foreldre (dette er ikke evolusjon, for genet ligger allerede innbakt hos mor eller far)

b) Kroppen selv skrur et gen av eller på eller setter i gang en instruksjon om å skru sammen et nytt gen (dette kalles epi-genetikk og er ikke evolusjon)

c) Tilfeldig mutasjon (dette er i tilfelle evolusjon, dersom det ikke samtidig skader individet/arten et annet sted)

Forskerne bruker altså uttrykket "konvergent evolusjon" om de millioner av personer som overlevde Svartedauden. Forskerne mener altså at millioner av individer fikk samme tilfeldige kopieringsfeil da Svartedauden kom. Millioner av europeere valgte akkurat samme lottotall!

Nei, noe så usannsynlig må man holde borte fra seriøs vitenskap. De som overlevde, må være innenfor forklaring a eller b over. Enten hadde de overlevelsesgenet fra før, eller så var det et styringsgen involvert som så fikset et overlevelsesgen.

Epi-genetikk er styringsgener som "lukter" på miljøet som individet beveger seg i. Opplever individet sult, varme eller vind, eller angrep fra virus eller bakterier, da tar noen ganger et styringsgen grep og skrur av eller på nødvendige gener. Slike styringsgener kan til og med skru sammen nye gener, det er ikke snakk om tilfeldige kopieringsfeil som evolusjonsteorien bygger på.

Når gener er skrudd av eller på, eller lignende, kan endringen noen ganger gå i arv til neste generasjon. På den måten kan du arve noen av bestemors opplevelser. Dersom bestemor sultet, kan det hende et gen i kroppen hennes ble skrudd av eller på "med vilje" fordi kroppen er programmert til akkurat det.

Instruksjonene ligger allerede i genene, det er ikke snakk om tilfeldige mutasjoner, det er altså ikke snakk om evolusjon.

Noen av de overlevende fra Svartedauden hadde innvandret fra India en del generasjoner tidligere. Men i India, og i andre deler av verden, finner man i dag ikke jeg-vil-gjerne-overleve-svartdauden-genet. Et eller annet må ha skjedd etter at de innvandret til Europa, siden de overlevde.

Forskerne bak rapporten kaller det konvergent evolusjon når både europeere og innvandrere til Europa overlevde Svartedauden og bærer samme type gen i dag.

Men når forskerne velger å bruke begrepet "konvergent evolusjon", må de mene at millioner av individer i Europa trakk samme tilfeldige lottotall - hver person opplevde samme tilfeldige feilkopiering på nøyaktig samme sted i den enormt lange DNA-kjeden), enten de var europeere eller innvandrere.

Men det er antagelig ikke det forskerne mener, de er ikke så dumme. Det er bare det at evolusjonsordene er helt utvannet og brukes om fenomener som slett ikke er evolusjon... Dermed blir folk opplært til å tro at fisk kan bli mennesker.

Epi-genetikk kan sammenlignes med styringsprogrammet på PC-en din. Det er ikke noe mystisk i at millioner av PC-brukere opplever at programmet Word starter når de trykker på Word-ikonet. Det skyldes ikke tilfeldigheter. Man kan ikke rope ut: "Evolusjon!!" bare fordi PC-en din makter å starte Word.

Så er det noen som ikke får frem Word fordi programmet eller PC-en er blitt ødelagt, det skyldes feil, slik er det dessverre. Man kan heller ikke kalle slike feil for evolusjon, for evolusjon skal jo gå oppover. Evolusjon er i tilfelle at du kopierer Word-programmet frem og tilbake mellom to PC-er noen tusen ganger og så har du plutselig fått programmet Photoshop på PC-en på grunn av kopieringsfeil.

Det kan altså være at av alle som ble smittet av Svartedauden, så var det mange som opplevde at kroppen selv skrudde på et gen, på grunn av den samme ytre miljømessige påvirkningen, noe som gjorde at de overlevde. Det gjaldt enten de var europeere eller innvandrere. Dermed er det samme genet slått på i etterkommerne. De som bodde i India, eller andre steder på jorda, opplevde ikke Svartedauden, deres gener ble derfor ikke slått på.

Jeg vet ikke om dette er den beste mulige forklaringen, men jeg tror i alle fall ikke på at millioner av mennesker opplevde den samme tilfeldige mutasjonen samtidig, det er matematisk overtro.

Forskerne fant for øvrig at innvandrerne fra India deler et pigmentgen med lokale europeere der innvandrerne har slått seg ned. Med andre ord er det en indikasjon på at innvandrerne fikk barn med de lokale europeerne. Innvandrerne hadde bodd i Europa i over 300 år da Svartedauden kom. De innvandrerne som overlevde, kan altså ha arvet det viktige genet.

Historien kan altså være slik: De som hadde overlevelsesgenet, eller som fikk det skrudd på, overlevde. De som overlevde, fikk barn og barnebarn og dermed ble genet spredd til mange.

"Vi kan bevise at evolusjon skjer!" sier noen forskere. "Hver gang vi legger disse bakteriene i denne suppa, så muterer de!" Når man sier "hver gang", bør varsellampen lyse. For da er det ikke en tilfeldig mutasjon, altså evolusjon, men det er en styrt endring, altså epi-genetikk, altså ikke evolusjon.

For å si det kort: Det er mye som kalles evolusjon som slett ikke er evolusjon. Men det er ikke lett å skille snørr og bart når begge deler kalles snørrebart.


http://www.pnas.org/content/early/2014/01/30/1317723111

http://medicalxpress.com/news/2014-02-black-death-convergent-evolution-immune.html

http://www.nrk.no/viten/_-svartedauden-ligger-i-genene-vare-1.11534893

Kommentarer