Gå til hovedinnhold

Organiske menigheter i Norge

Organiske menigheter kommer under radaren siden de ikke har organisasjonsnummer, avisannonser og kirkebygning. Det er derfor vanskelig å telle organiske menigheter. Men de finnes.

Hva er en organisk menighet?

Rammene er i kortform slik: Man møtes som venner i hjemmene rundt en middag. Alle kan holde innslag. Ingen er sjef.

Organisk er muligens ikke det mest dekkende ordet, kanskje det er bedre å beskrive med idealer:

Ideal 1: Jesus er Herre

Jesus kan gi daglige beskjeder om oppdrag til hver enkelt. I organiske menigheter har man kuttet ut lederhierarkier som formelt eller uformelt kan ta plassen til Jesus. Lederne er byttet ut med tjenere, de er initiativtakere, vertskap, tilretteleggere eller lignende som ikke har religiøse monopoler eller makt til å bestemme over andre.

Man tror at Jesus kan snakke gjennom alle og da må det ikke finnes et religiøst hierarki som hindrer dette.

Samtidig lar man menigheten i fellesskap være et teologisk sikkerhetsnett, det er lov å diskutere om det siste innslaget var "innafor". Det er jo ikke sikkert at det var ideene til Jesus som ble levert i det siste innslaget.

I organiske menigheter kan alle ta initiativer, og det er anledning til å støtte andres initiativer. Men å støtte et initiativ må ikke bryte med de oppfordringene Bibelen kommer med. 


Et eksempel: I den organiske menigheten jeg deltar i, er det to personer som hver gang samler inn penger til et godt formål. Det er deres initiativ og det er lov å støtte initiativet. 

Ideal 2: Man ønsker å sette kjærligheten høyt

Man møtes på en måte som åpner for å dele kjærlighet. Rammene i samlingene er slik at man kan samtale. På den måten kan man hjelpe, trøste, rettlede og be for hverandre.

Man er også villige til å raskt omprioritere i samlingen eller blant sine venner eller i sitt liv. Kanskje har gruppen i flere uker lest Lukasevangeliet side for side, og man forventer å gjøre det samme også i dagens samling. Men så forteller Lise under middagen at hun har fått en sykdom eller at en skilsmisse står faretruende nær. Da legger man vekk Lukas den kvelden og tar seg av Lise.

Organisk betyr ikke at alt må skje impulsivt hele tiden. Men det betyr at man er villig til å bryte planen eller at man utsetter sitt innslag dersom noe annet er viktigere eller det ikke passer inn.

Hverandreverdiene er viktige.

Ideal 3: Fri flyt av gaver

Med menighet mener man alt fra den lille middagssamlingen som tre venner har til alle kristne i hele verden. Folk er utstyrt med ulike gaver som kan være til hjelp for andre. En gave kan brukes i samlingen eller i det utvidede globale menighetsbegrepet.

Dette er idealer og ingen garanti. I en tradisjonell scenebasert kirke gir rammene plass til noen få gaver. Med organiske rammer gir man bedre rom for gavene. Men folk kan likevel holde igjen sine gaver fordi de ikke føler seg frie til å bruke dem. Det er viktig at man legger de beste rammene, så kommer gavene i bruk etter hvert.

Ideal 4: Organisk misjon

I Lukas 10 ser man misjonsstrategien til Jesus. To og to av hans venner skulle dra ut for å banke på dørene og be om overnatting hos fredelige folk. Det står ikke et ord om kirkebygninger, sceneopptredener, hierarkier, prestedrakter, streikerett eller lignende som moderne kirker består av. Det står heller ikke at små grupper av kristne skal deles for å skape vekst.

Det geniale med misjonsstrategien til Jesus, er at misjonærene kan gå videre etter en tid. De bygger i bredden, ikke i høyden. I hvert hjem der folk velger å la seg døpe, har man et gratis menighetslokale. Veksten er også relasjonsbasert. Det er lett å ta kontakt med misjonæren når man har spist sammen og overnattet i samme hjem. 


Strategien krever ikke noe som helst av utstyr eller penger.

Det er kanskje ikke så lett å kopiere strategien i alle kulturer. I noen land kan folk være skeptiske til å slippe fremmede inn i huset og gi dem en seng. Men det går an å finne løsninger som ligner. 


For eksempel: De som ivrer etter å starte nye menigheter, kan starte samlinger hjemme hos noen de kjenner – og ikke hjemme hos seg selv. Slik er det lettere for initiativtakeren å gå videre etter en stund. 

Slik starter man hjemmesamlinger

Kommentarer