Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra oktober, 2008

Hva betyr prest? Peter viser det allmenne prestedømme

Det er to ord for prest i NT. Vet du forskjellen? Her kommer en forklaring.

Apostelen Peter skriver et brev som han retter til alle kristne. Han oppfordrer alle til å bli et hellig presteskap. Etterpå bruker han også uttrykket kongelig presteskap om alle kristne. Av sammenhengen kommer det frem at han tenker på Kristus som konge. Det er altså én konge, og resten er prester.

Peters 1. brev 2,9: «Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, (...).» Dette mener jeg viser prinsippet om det allmenne prestedømme, alle kristne er prester.

Ordet Peter bruker her for prest, er hierateuma. Det finnes bare noen få steder i NT og ble brukt om prester i GT. Det radikale med Peters budskap, er at nå skal alle være prester, ikke bare noen få. Man går fra GT-paradigme til NT-paradigme.

Det fins to ulike greske ord som i dag ofte oversettes til prest:
• Hierateuma = prest
• Presbyter = eldste = «prest»

Å oversette presbyter til prest, kan skape misforståelser. Ved dette punktet syn…

Da Paulus sa at mannen er kvinnens hode, gikk han inn for full likestilling

"Mannen er kvinnens hode", skriver Paulus to ganger i Det nye testamentet (NT). Hva i all verden mener han med det? Han skriver jo et annet sted at kvinnen skal være sjefen på familiegården, og han skriver "her er ikke kvinne eller mann" og mye annet som viser full likestilling?

Under skal jeg skrive om hodetekstene til Paulus og komme med en helt annen tolkning enn den vanlige som er at mannen skal være sjefen til kona, men aller først litt om mannens liv i antikken:

For en vanlig gresk mann i antikken, hvis han ikke var en slave, var livet omtrent slik: Slavene fikset jobben og kona sørget for huset. Han selv tuslet rundt og hadde filosofiske og politiske samtaler med andre menn. En vanlig mann kunne ha minst tre kvinner, helt åpenlyst: En selskapsdame (hetaera), en prostituert og en kone.

Også selskapsdamen var prostituert, men hun hadde utdannelse og kunne delta i filosofiske samtaler på fest. Generelt fikk ikke kvinner utdannelse i antikken. For å få anledning ti…

Å gå foran som en tjener

Paulus oppfordrer andre til å kopiere eller herme det han sier/gjør. Han bruker et uttrykk fra teateret, ordet ligner på pantomime. Dette er et annet bilde enn å være en leder som får en stadig større flokk som lederen må administrere. En tjener er en som oppfordrer andre til å gå inn for den samme ideen som tjeneren formidler. Det er ideen/holdningene som sprer seg, det er altså evangeliet som sprer seg, det vil si troen og verdiene.

Det er omtrent slik: «Se på meg, jeg tar meg av folk, og jeg underviser om kristen tro. Du kan gjøre det samme der du bor. For nå drar jeg straks videre til neste by.»

Det greske ordet hegeomai ble tidligere oversatt til veiledere i norske bibler. I dag oversettes det til ledere. Den nye oversettelsen kan diskuteres. En av betydningene av ordet er å gå foran. Ordet brukes også når noen går foran med et dårlig eksempel, for eksempel i 2. Tess 3: «Vi hører nemlig at noen blant dere ikke holder orden på livet sitt; de arbeider ikke, de bare går og driver.&qu…