Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra april, 2013

Kun noe avansert kan lage noe avansert

Kristne sier gjerne at noe så avansert som cellen eller mennesket kan ikke oppstå av seg selv, men må stamme fra noe som er enda mer avansert, nemlig Gud.

Forleden oppdaget jeg at evolusjonister bruker samme argument. Lurer du på hvordan mennesket kan så avansert hodeskalle? Svaret fra evolusjonistene er at hodeskallen stammer fra en enda mer avansert hodeskalle, så det er ikke noe gruble over.

Fisk har nemlig enda mer avansert hodeskalle, og mennesket stammer fra fisk.

Når vi ser noe avansert, og vi lurer på hvordan noe så avansert har oppstått, er svaret at det stammer fra noe som er enda mer avansert, mener evolusjonistene.
Aha... det forklarer jo alt... Evolusjon er altså å starte med noe som er superavansert og så utvikler det seg til noe mindre avansert. Godt vi har forskere som kan forklare hvordan ting henger sammen.

Når blod størkner, skjer det gjennom en ekstremt innviklet kjemisk prosess i en lang kjede med reaksjoner. Fjerner man en av stasjonene i den lange kjeden, bryter …

Evolusjonens fødselsproblem i universet

Vi er 99 % sikre på at livet ikke oppsto på jorda, det sier evolusjonistene nå, etter å ha regnet seg bakover i den antatte evolusjonen.

Tidslinjen går hele ti milliarder år bakover før den stanser. Det er nesten tilbake til big bang som man mener skjedde for under 14 milliarder år siden. De første spirene til liv oppsto langt der ute i universet, rett etter at de første stjernene ble født, tror man.

Man tenker seg at for ti milliarder år siden oppsto det av seg selv to DNA-bokstaver et sted ute i universet, kjempelenge før vårt eget solsystem ble dannet.

På jorda vet vi at DNA brytes ned ganske raskt når det ligger og slenger alene i naturen, det skjer selv om jorda har en atmosfære som beskytter mot farlige stråler. Ute i verdensrommet må astronauter ha beskyttelsesdrakt for å ikke bli grillet. Men evolusjonistene tenker seg at DNA-et klarte seg i over 6 milliarder år mot alle odds.

Vanvittig flaks gjorde at mange bokstaver havnet på samme sted. Til slutt hadde vi nasjonalsangen vår …

Nyfødte er ikke ekte mennesker, mener to leger.

To leger fra Australia mener at nyfødte ikke har samme menneskeverdi som ekte (!) mennesker og bør derfor kunne etter-aborteres av samme grunner man har for vanlige aborter.

Barnet er uansett ikke ekte mennesker før de kan legge egne planer, reagere på urettferdighet osv, hevder de. Det tar flere uker før en nyfødt begynner å tenke, mener de. For å forklare hva ordet etter-abort betyr, skriver de i parantes: killing a newborn.

Artikkelen deres sto i bladet "Journal of Medical Ethics". Her er lenke til nettsiden.

I Norge er abortpresset nå så stort at man foreslår en lov mot abortpress. Her er lenke

Alle som skal eller var på Justin Bieber-konsert, burde tenke gjennom problemstillingene. Moren til Justin ble utsatt for abortpress, men hun ville heldigvis ikke høre på dem. (Bildet er fra Wikipedia.)

Oi, universet er skeivt!

Planck-satelitten har drevet med finmålinger av bakgrunnstrålingen i universet i 15 måneder. Resultatene kom for noen uker siden.

Fra før av visste man at bakgrunnstrålingen ikke er heeelt jevnt fordelt i universet, men ligger litt klumpvis. De nye og mer nøyaktige målingene viser at klumpene, enten de er små eller store, strekker seg i en bestemt retning!

Forskning.no skriver:
"Det ser altså ut som om universet har en slags innebygget akse eller retning, der egenskapene til materien viser seg å være noe forskjellige avhengig av hvilken retning man ser. Dette er stikk i strid med selve grunnlaget for nesten alt som gjøres innen kosmologien."

Kort film fra ESA (European Space Agency)

Evolusjonistene savner mellomgenerasjoner

Evolusjonistene tror ikke lenger på sine egne teorier. De undrer seg nemlig over mangelen på mellomgenerasjoner mellom artene i fossilmaterialet.

Derfor har noen av dem foreslått, atter en gang, at nye arter oppstår plutselig, og slett ikke etter en sakte forandring gjennom mange generasjoner.

Men det fins også skeptikere blant evolusjonistene, de holder fast på "sakte forandring". Hvilket argument bruker de? Jo, forskning.no forteller:

"de påpeker at det er svært vanskelig å artsidentifisere fossiler med noen stor grad av sikkerhet".


Fikk du med deg den? Egentlig var det argumentet ment internt mellom evolusjonister, men det svekker samtidig generell argumentasjon for evolusjon. For å sette det på spissen: Man kan ikke bruke fossiler til å argumentere for evolusjon (for man vet ikke hva man står og ser på).

Ikke nok med det, men nå hevder man også at komplisert utvikling egentlig ikke kan gå an. En evolusjonsforsker fra et universitet i Sverige sier:

"For å til…

Grønne marsboere eller Gud?

Tallet null ble oppfunnet i India på 900-tallet. Hvordan har det da havnet i genene våre?

Når forskerne lytter og titter ut i verdensrommet, har de laget noen regler for å avsløre hva som kan stamme fra intelligent liv. Nå har man brukt det samme filteret i mikroskop. To forskere hevder at genene våre viser spor av intelligent design. Blant annet tallet null.

Da er det bare to løsninger. Enten er det noen marsboere fra et fremmed solsystem som har laget oss, eller så er det Gud. Vitenskapen og ateistene tror på grønne marsboere og bruker store ressurser på å titte og lytte ut i verdensrommet. Men slike skapninger vil i tilfelle bestå av materie og bevege seg i et rom. Noen må ha skapt materien og rommet. Går man bakover i skaperkjeden, er det det logiske svaret at endestasjonen er et vesen som ikke er av materie og som ikke er avhengig av tid, altså Gud.

http://www.forskning.no/artikler/2013/april/354576
http://www.evolutionnews.org/2013/03/a_wow_signal_of069941.html

Nye arbeidsklær i Den norske kirke

Noen flere utvalgte skal nå få bruke kostymeuniform i Kirken. Etter 30-40 års kamp skal diakoner få lov til å bruke en prestelignende drakt med et bånd på skrå. Det nye testamentet sier at prestetjeneste er gått ut på dato, kristne skal ikke holde på med slikt, men det har visst ikke Kirken fått med seg.

Jeg går litt surr i byråkratiet i Kirken, men både Kirkemøtet, Bispemøtet og Kirkerådet er involvert i vedtaket, så det må være en utrolig viktig sak å avgjøre om båndet skal være blått eller rødt.

«Dette er en seier for oss«, sier sjefen i fagforeningen for diakoner. Det å være tjener for Jesus og andre, kaller han et yrke. Mon tro hvilken fagforening de første kristne var medlemmer av. Paulus kalte seg diakon, han var teltmaker av yrke.

Rundt om på jordkloden er det ulike kulturer, folk går i ulike klær. Jeg er ikke i mot at folk går med klesplagg med et bånd på skrå. Men når klesdrakten er en uniform som bare noen få i menigheten kan bruke, da mener jeg man ikke lenger følger verdien…

Priska melder seg inn i Presteforeningen

Dato:15. april, år 52.
Sted:Efesos, Tyrkia.
Fra:Priska.
Til:Alle i menigheten.

Hei, alle sammen. Nok en kveld har vi vært samlet hjemme hos Akvillas og meg. Det var godt å høre at broren til Susanna er på bedringens vei. Det jeg har på hjertet nå, er at jeg har meldt meg inn i den norske Presteforeningen. Dere har kanskje ikke hørt om den, men det er en organisasjon som ligger i et land langt mot nord. Foreningen mener at personer som Akvillas og jeg skal få lønn fra dere andre i menigheten. Det vil si, i landet langt mot nord må alle først betale til staten, deretter betaler staten lønn til prestene. Men siden vi er underlagt romerne, må vi finne en enklere løsning inntil videre.

Enkelte av displene der oppe i nord kaller seg prester, jeg forstår ikke hvorfor, vår venn apostelen Peter sier jo at alle kristne er prester. Men jeg lot meg likevel verve, for det var så fristende med den nye måten å tenke på. Nå kan Akvillas slutte å jobbe som teltmaker, eller campingvognprodusent som de si…

Vitenskap, Gud og tekanner.

I Aftenposten og NRK pågår det en liten kronikk-krig for tiden: Åpner vitenskapen for at det fins en gud? Eller ikke? De som er mot en gud, bringer inn tekanner og multiunivers som argumenter. Jeg gjorde meg noen tanker:

Hvis jeg ser en kake som er pyntet og hevder at ingen har laget kaken, da vil de fleste mene jeg er ulogisk. Men blant ateister er det vanlig å mene at alt som fins i universet er blitt til av seg selv og at alle de små mekaniske motorene og den enorme DNA-oppskriften som må finnes i en celle for at den skal leve, har ramlet på plass av seg selv.

Jeg mener ateistene møter seg selv i døra med sin retorikk om tekanner. De mener at kristne som peker på Gud, like gjerne kan hevde at det svever en usynlig tekanne rundt i universet, for verken usynlige tekanner eller en usynlig gud kan bevises. Men når ateistene selv skal forklare universet, peker de på påståtte multiuniverser, noe som ingen noensinne har sett og som er umulig å bevise.

Det er for øvrig forskjell på usynlige …