Gå til hovedinnhold

Grønne marsboere eller Gud?

Tallet null ble oppfunnet i India på 900-tallet. Hvordan har det da havnet i genene våre?

Når forskerne lytter og titter ut i verdensrommet, har de laget noen regler for å avsløre hva som kan stamme fra intelligent liv. Nå har man brukt det samme filteret i mikroskop. To forskere hevder at genene våre viser spor av intelligent design. Blant annet tallet null.

Da er det bare to løsninger. Enten er det noen marsboere fra et fremmed solsystem som har laget oss, eller så er det Gud. Vitenskapen og ateistene tror på grønne marsboere og bruker store ressurser på å titte og lytte ut i verdensrommet. Men slike skapninger vil i tilfelle bestå av materie og bevege seg i et rom. Noen må ha skapt materien og rommet. Går man bakover i skaperkjeden, er det det logiske svaret at endestasjonen er et vesen som ikke er av materie og som ikke er avhengig av tid, altså Gud.

http://www.forskning.no/artikler/2013/april/354576
http://www.evolutionnews.org/2013/03/a_wow_signal_of069941.html

Kommentarer