Gå til hovedinnhold

Evolusjonistene savner mellomgenerasjoner

Evolusjonistene tror ikke lenger på sine egne teorier. De undrer seg nemlig over mangelen på mellomgenerasjoner mellom artene i fossilmaterialet.

Derfor har noen av dem foreslått, atter en gang, at nye arter oppstår plutselig, og slett ikke etter en sakte forandring gjennom mange generasjoner.

Men det fins også skeptikere blant evolusjonistene, de holder fast på "sakte forandring". Hvilket argument bruker de? Jo, forskning.no forteller:

"de påpeker at det er svært vanskelig å artsidentifisere fossiler med noen stor grad av sikkerhet".


Fikk du med deg den? Egentlig var det argumentet ment internt mellom evolusjonister, men det svekker samtidig generell argumentasjon for evolusjon. For å sette det på spissen: Man kan ikke bruke fossiler til å argumentere for evolusjon (for man vet ikke hva man står og ser på).

Ikke nok med det, men nå hevder man også at komplisert utvikling egentlig ikke kan gå an. En evolusjonsforsker fra et universitet i Sverige sier:

"For å tilpasse kroppstemperaturen kreves mange genetiske endringer samtidig, som påvirker alle proteiner i riktig retning – og det er veldig usannsynlig at dette inntreffer."
Det fins ekesmpler på avansert design eller avanserte koblingsskjemaer i kroppen der man trenger svært lange kjeder av DNA-oppskrift fiks ferdig for at det skal virke. Det begynner å gå opp for evolusjonistene at det er usannsynlig at slikt oppstår på slump.

Siste nytt fra evolusjonistene er altså:
- fossilene er egentlig et argument mot evolusjon
- avansert utvikling er lite sannsynlig
- nye arter oppstår plutselig


Hoppende utvikling

Kommentarer