Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra mai, 2018

18 års arbeid bak ny svensk liturgi – hva er meningen?

Hva ville Bibelens Priska sagt om den nye kirkehåndboken som ble tatt i bruk i går i Svenska Kyrkan? Etter 18 år med diskusjoner i Sverige kom man frem til ny liturgi og nye regler for gudstjenester. Erkebiskopen kalte det et nytt paradigme, men egentlig er det bare snakk om kosmetiske endringer. (Pressefoto: Magnus Aronson.)

Den nye kirkehåndboken ble tatt i bruk i går, 1. pinsedag 2018. De nye bestemmelsene består av tre bøker som har flere hundre sider hver. Der står det for eksempel tegnforklaringer. Ser du en stjerne midt i gudstjenesteprogrammet, må du reise deg fra kirkebenken.

– Det finnes ikke et komma som ikke er studert av profesjonelle, sa komiteens leder da han på en pressekonferanse i 2017 overleverte liturgiforslaget til erkebiskopen. (Se video lenger ned.)Kirkehåndboken bestemmer rekkefølgen av innslag i gudstjenesten, hva presten skal si, hva slags musikk som kan spilles og så videre. Samtidig er det hull her og der hvor presten stilles fritt. Likevel gis det gjerne kon…

Den visjonære ledermodellen har store slagsider

Det er ganske utrolig, men overskriften er faktisk et sitat fra en norsk pinsepastor. I mange år har man i Pinsebevegelsen hyllet ideen om den visjonære lederen som også har fått mer makt.

Jeg har i årevis kritisert denne menighetsmodellen og skal repetere for nye lesere lenger ned. La oss først høre hva pinsepastorene nå sier. Sitatet er hentet fra en fagdag om lederskap og liturgi, samlingen ble omtalt i Vårt Land.
Pinselederne kom med disse poengene: Pinseledere "forvalter en enorm makt over det som er det viktigste i menneskers liv: troen".Medlemmene i pinsekirkene "kommer for å motta", de er ikke interessert i demokratiske prosesser, derfor er det greit for dem med en visjonær lederstil.Man må organisatorisk bygge inn noe som gir topplederen korrektiver.Vi må unngå at lederne får "grandiose selvbilder". Vi må unngå at topplederen "setter seg og sin organisasjon i sentrum av verden". Når det lederen står for blir det definerende for alle, blir …