Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra mai, 2009

Skal du på bibelskole? Det går ikke hvis du er eks-røyker eller mangler en pastor som kan anbefale deg.

I Norge kan man være biskop, pastor eller bibellærer, og samtidig skilt, mens bibelskolestudenter må svare på om de er forlovet eller singel, og om det hender at de drikker vin til maten.

HVORFOR SÅ DETALJERT? Hvorfor har bibelskoler så detaljerte søknadsskjemaer? Hvorfor spør skolene om søkeren røyker? Kommer man ikke inn på skolene da? Hvorfor skal skolene vite om man har røykt tidligere? Må man sitte på bakerste rad da? Holder det ikke at man har sluttet å røyke?

HVORFOR RØYKING? Hvorfor er røyking viktigere enn at man nasker i butikkene? Hva med sniking på bussen? For mye kakespising og for lite salater? Spisse albuer i karrieren? Vold? Hvorfor spør man ikke om slikt i skjemaene?

HVORFOR IKKE SYMMETRI? Hvorfor kan ikke elevene stille krav til skolen? Kan læreren garantere at han ikke har vært involvert i svarte penger? Hva med piratkopier av PC-programmer, har læreren aldri hatt dette hjemme eller på skolen? Betaler skolen alle regninger i tide? Hvilke medisiner bruker vaktmesteren?…

Ja til markedskrefter, men ikke i menighet, blant venner eller i ekteskap.

Redaktøren av KS, pinsebevegelsens egen avis, er positiv til at menigheter bygges opp ved hjelp av markedskrefter slik at man får megakirker slik som Rick Warren leder.

IKKE BLANT VENNER: Jeg sier ja til markedskrefter, men ikke blant venner. Det er uhørt at de med mest penger skal kunne kjøpe seg taletid i venneflokken. Paulus oppfordrer til at alle skal kunne komme med sine innslag når menigheten er samlet. Men i dagens pinsemenigheter kan kristelige aviser og andre kjøpe seg reklametid på storskjermene eller betale for å legge ut brosjyrer på stolene, i hvert fall i enkelte samlinger.

Markedskrefter i menighetslivet fører også til at man tidvis nedprioriterer enkeltmennesker eller grupper fordi man ønsker å tjene mer penger. Man velger bort de flinkeste bibellærerne med lang livserfaring, eller personer som sliter med noe, for man må ha noe hipt på kirkescenen, og igjen bryter man oppfordringen i NT om at alle skal slippe til.

ET GODT HJERTE: Jesus var snekker og fikk antagelig betal…

Ikke-hierarki og likestilling

Jeg er for ikke-hierarki i menighet og ekteskap, og jeg er for husmenigheter. Med ikke-hierarki mener jeg blant annet dette:
Ingen skal ha makt eller gjennomskjæringsrett over andreIngen skal ha religiøse monopolerEnkelte husmenighetstilhengere bruker ordet ikke-hierarki samtidig som de går inn for at kun menn kan være eldste og kun menn kan snakke når det er menighetssamling. I boken House Church fra 2005, som jeg bare har lest utdrag fra på nettet, brukes ordet ikke-hierarki på denne måten.

Det ikke-hierarkiske begrepet blir da tømt for innhold. 50 prosent av menigheten holdes utenfor begrepet. Jeg mener at de som har et slikt kvinnesyn, må bruke andre ord. For eksempel katolikkene sier rett ut at de går inn for hierarki, så det bør ikke være noe problem å sette en presis merkelapp på sitt syn.

Boken er skrevet av Brian Anderson, Beresford Job, Mike Indest, Jonathan Lindvall, Tim Melvin, Dan Walker og Jon Zens, og er redigert av Steve Atkerson. Jeg er enig i flere av bokens synspunk…