Gå til hovedinnhold

Ikke-hierarki og likestilling

Jeg er for ikke-hierarki i menighet og ekteskap, og jeg er for husmenigheter. Med ikke-hierarki mener jeg blant annet dette:
  • Ingen skal ha makt eller gjennomskjæringsrett over andre
  • Ingen skal ha religiøse monopoler
Enkelte husmenighetstilhengere bruker ordet ikke-hierarki samtidig som de går inn for at kun menn kan være eldste og kun menn kan snakke når det er menighetssamling. I boken House Church fra 2005, som jeg bare har lest utdrag fra på nettet, brukes ordet ikke-hierarki på denne måten.

Det ikke-hierarkiske begrepet blir da tømt for innhold. 50 prosent av menigheten holdes utenfor begrepet. Jeg mener at de som har et slikt kvinnesyn, må bruke andre ord. For eksempel katolikkene sier rett ut at de går inn for hierarki, så det bør ikke være noe problem å sette en presis merkelapp på sitt syn.

Boken er skrevet av Brian Anderson, Beresford Job, Mike Indest, Jonathan Lindvall, Tim Melvin, Dan Walker og Jon Zens, og er redigert av Steve Atkerson. Jeg er enig i flere av bokens synspunkter, for eksempel at det er fint å samles rundt et måltid i hjemmene. Men jeg er ikke enig i kvinnesynet.

Det er mange bibelavsnitt å diskutere når det gjelder likestilling, jeg har behandlet en god del tekster i andre artikler. I min vignett-ingress nevner jeg både ikke-hierarki og likestilling for å presisere mitt syn. Men denne gangen var jeg mest ute etter å ta opp bruken av ordet ikke-hierarki.

Kommentarer

Are Karlsen sa…
Det ligger mange teologiske farer og lurer på husmenighetene.

Det er ingen grunn til ikke å si klart fra!