Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra mars, 2011

Den norske kirke med huskelapp til 640 000 kr

Den norske kirke skal innføre ny liturgi. For at de 1 300 prestene skal huske hva liturgien går ut på, skal de få tilsendt to kontormapper med oppskrifter. Kirken har beregnet at hvert mappesett koster rundt 500 kroner og krever at staten skal betale. Regningen blir på 640 000 kr. 

Det er mye billigere å lese oppskriften som står i Bibelen: ”Hva mener jeg så, søsken? Jo, når dere kommer sammen, har én en salme, en annen et ord til lærdom, én har en åpenbaring, én har tungetale, en annen har tydningen. Men la alt tjene til å bygge opp.” (1. Kor 14:26)

PS: Hvordan kan forresten to ringpermer koste 500 kr? De ringpermene jeg finner på nettet, koster 25 kr pr stk.

Ny dåpsavtale i Den norske kirke. Kan den forsvares teologisk?

Under skriver jeg om den nye dåpsavtalen som Den norske kirke har inngått, men først noen teologiske betraktninger:

I Det nye testamentet brukes ordet menighet både om små husmenigheter og om alle kristne i en hel by og om alle kristne til sammen. Dette gir et veldig strekk i hvordan man skal definere menighet, man må ha en organisk forståelse av ordet. Det ligner på ordet ”kristne” som er et så løst gruppebegrep at personene som omfattes av begrepet fritt kan blandes på kryss og tvers i ulike større eller mindre grupperinger.

Samtidig presiserer NT at blant kristne er det snakk om én dåp. Er man døpt, er man i samme gruppe som alle kristne. Begrepet "medlem i en menighet", finnes ikke i NT. Det nærmeste man kommer det begrepet, er å være et av mange lemmer på kroppen til Jesus, et bilde Paulus bruker i et av sine brev. Igjen: Alle kristne er i samme gruppe.

Paulus i NT ble døpt i Damaskus, men det står ikke at han ble medlem av menigheten i den byen. Han reiste jo ganske sn…

Tilbyr master i praktisk teologi med grov feil

Universitetet i Oslo har for tiden annonsekampanje i avisen Vårt Land. Den ene undervisningsmodulen som universitetet tilbyr, heter ”Praktisk teologi” og viser bilde av en prestekjole.
     Allerede i informasjonsmateriellet viser man altså avstand til Bibelen. Det står ikke noe i NT at blant de kristne skal det være noen få prester. Det står derimot det motsatte, nemlig at alle kristne er prester. Det står heller ikke i NT at alle kristne, eller noen få av dem, skal gå i prestekjoler. Dette er noe som vokste frem i den lange kirkehistorien. 
Vi lever i et fritt land og man kan tilby undervisning i mye forskjellig. På den måten er det selvsagt greit å tilby undervisning i teologi med kirkehistorien som grunnmur. Men jeg mener universitetet må være tydeligere i sitt reklamemateriell. Man bør si rett ut at man ikke tar teologisk utgangspunkt i Bibelen.
I dag er det Åpen dag hvor man kan stille spørsmål om teologiske studier på universitetet. Et spørsmål kan være "Dere viser prestedra…

Ledere vil ha ikke-hierarki. Når det passer dem.

Kristne ledere går gjerne inn for en annen maktstruktur når de skal være sammen med kristne utenfor sin egen kirke. For eksempel når det er fellesgudstjeneste, da vil man ikke ha en sterk visjonær leder, nei, da skal man samarbeide som likeverdige.

Denne gangen er det avisen KS som skriver om Norges Kristne Råd. Representanten fra Pinsebevegelsen, som selv er pastor i en menighet, sier at han ”ser det som naturlig at ledervervet går på omgang” i rådet.

Hvor blir det av de vanlige argumentene om at lederen skal sette retning og skjære gjennom?

Representanten forteller videre at det har vært helt uproblematisk å være sammen med folk med andre teologiske synspunkter i rådet, for man respekterer hverandre. Ja vel, så det går altså an at kristne møtes uten en monologpastor. Hvorfor ikke innføre samme idé også i kirkene?

Det er faktisk slik Bibelen beskriver de første ”gudstjenestene”. Hver og en kunne komme med sitt innlegg, og man skulle lære og rettlede hverandre. Ikke en gang en møteled…