Gå til hovedinnhold

Tilbyr master i praktisk teologi med grov feil

Universitetet i Oslo har for tiden annonsekampanje i avisen Vårt Land. Den ene undervisningsmodulen som universitetet tilbyr, heter ”Praktisk teologi” og viser bilde av en prestekjole.
     Allerede i informasjonsmateriellet viser man altså avstand til Bibelen. Det står ikke noe i NT at blant de kristne skal det være noen få prester. Det står derimot det motsatte, nemlig at alle kristne er prester. Det står heller ikke i NT at alle kristne, eller noen få av dem, skal gå i prestekjoler. Dette er noe som vokste frem i den lange kirkehistorien. 

Vi lever i et fritt land og man kan tilby undervisning i mye forskjellig. På den måten er det selvsagt greit å tilby undervisning i teologi med kirkehistorien som grunnmur. Men jeg mener universitetet må være tydeligere i sitt reklamemateriell. Man bør si rett ut at man ikke tar teologisk utgangspunkt i Bibelen.

I dag er det Åpen dag hvor man kan stille spørsmål om teologiske studier på universitetet. Et spørsmål kan være "Dere viser prestedrakter i informasjonsmateriellet, hvor i NT står det om kristne prester i prestedrakter?" 

Et annet spørsmål kan være: "Hvis universitetet ikke har Bibelen som utgangspunkt for å drøfte og lære bort teologi, men bruker den lange kirkehistoren som utgangspunkt, hvordan velger da universitetet ut hva i den lange kirkehistorien som er bra nok til å være forbilde for dagens prester? Hvilket prinsipp bruker man for å velge bort det man mener er fælt, umoralsk eller ikke relevant?" 

Og videre: Hvis man bruker kirkehistoriens presterolle som utgangspunkt for praktisk teologi, er man ikke da i samme postmodernistiske bås som alle andre, altså at a er like bra som b og man kan mene akkurat hva man vil om alt, for alt er like fint og alt skal respekteres?

Jeg har sendt e-post til universitetet hvis de ønsker å svare på kritikken min. 

Kommentarer