Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra februar, 2013

Kirker er ikke etter apostlenes lære, men etter keiserens lære.

I vår tid forsøker en del kirker å lage samlinger for folk som ikke er vant med kirker. Man snekrer en scene inne i kirken og lager et program som består av intervjuer på scenen, filminnslag på storskjermer, kort preken om samliv, proft band med kul musikk osv.

Isolert sett er det helt greit. Men det må være lov å spørre hvorfor folk som ikke er vant med kirke skal inn i kirke. For kirke fins ikke i apostlenes lære. Kirke er keiserens lære.

Det var nemlig den romerske keiser Konstantin som bygde de første kirkene. De første kristne hadde samlinger i hjemmene. Så gikk det flere hundre år før Konstantin dukket opp. Han tømte rettssaler og templer fra andre religioner og sa at de kristne skulle bruke de bygningene, i tillegg bygde han kirker. Dette var bare i noen få byer, de fleste kristne fortsatte som før og holdt samlinger i hjemmene rundt en middag. Men etter hvert ble det mest vanlig med kirker.

De kristne adopterte noen av skikkene som var inne i de romerske bygningene, man fikk…

Slik velger man ny Pave

Vil du bli den nye Paven, må du virkelig skynde deg. Filmen er en lynguide i hvordan man velger en ny Pave. Jesus sa at vi ikke skulle kalle noen for pave, men det bryr man seg ikke om i dag. Og apostelen Peter, som katolikkene hevder var den første paven, var en gift mann, men i dag kan ikke paven være gift. Peter kalte også alle kristne for prester, derfor skal det i original kristendom ikke finnes særskilte prester.

Kort sagt har de fleste kirkesamfunn fjernet seg fra sine røtter på en rekke områder. Jeg mener kristne må finne tilbake til sine røtter som finnes i Det nye testamentet. Hvilke verdier gikk de første kristne inn for?

Verdiene i scenekirker og husmenigheter

Noen vil ha scenekirker, andre vil ha husmenigheter. Fins det felles verdier mellom disse løsningene? I en samtale på Facebook var det en som foreslo dette som felles verdier: Tjenerskap, alminnelig prestedømme og kjærlighet.

Ja, jeg skulle i alle fall ønske at de tre poengene var felles verdier. Men man har ikke lagt til rette for de verdiene.

Ta for eksempel kjærlighet, hvor er det best mulighet til å gi kjærlighet? Er det a) i en scenekirke under gudstjenesten? Eller er det b) når venner spiser middag sammen hjemme? Svaret er selvsagt b.

Tenk på en venn som sliter. Hva er din respons? Vil du si at du vil lage middag til ham, være sammen, gi støtte, råd og tid, kanskje rydde huset? Eller vil du si at det beste du kan gjøre for ham er å ikke høre hva som er problemet, men løsningen er å rette et blått scenelys mot deg selv, holde en monolog og så spille kjempehøy gospelmusikk?

Hva er det man tilbyr pastorer som er slitne, ensomme og frustrerte? Er det enda flere gudstjenester som er lø…

Pinsevenner må trekke i nødbremsen og drøfte verdier og teologi fra bunnen av

Når jeg går inn i detaljene i NT, kan jeg noen ganger bli misforstått. Egentlig er jeg ikke opptatt av detaljene, men jeg er opptatt av verdiene. Men noen ganger må man inn i detaljene for å forstå.

Jeg mener ikke at vi skal lese i NT at de første kristne gikk i datidens klær og at kristne i dag er nødt til å herme etter det. Jeg mener ikke at kristne i dag kun skal samles i hjemmene. Men NT setter frem en rekke med verdier, de må kristne ta med seg i livet, også i menighetslivet. For øvrig sier NT at det er "frihet i Kristus" og at man kan gjøre hva man vil bare det bygger opp.

Mange oppfordringer i NT handler om hverandre, for eksempel at man skal be for hverandre, rettlede hverandre, tilgi hverandre. Slike verdier mener jeg kristne er forpliktet til å ha som ideal. Samlingene må ikke ha rammer som gjør det umulig å leve ut hverandre-verdiene. Hverandre-verdiene betyr interaktivitet mellom mennesker på en ikke-hierarkisk og tjenende måte. Når det står at vi skal be for hvera…

Utviklingen fra Moses til de første kristne

Det er så ensomt på toppen, klagde en pastor i en avis nylig. Det er fryktelig slitsomt å bære hele menigheten på sine skuldre, derfor orker ikke pastorene mer. Men er det meningen at det skal være slik?

Gud ba Moses føre folket ut av Egypt og til landet de var lovet. I ørkenen begynte folket å klage. Og Moses klagde til Gud. Moses ville heller dø enn å bære ansvaret helt alene, han ble så sliten. Gud ba da Moses samle 70 av familieoverhodene i folket. Så ville Gud spre sin ånd også over på dem.

Moses fikk samlet 68. To andre skulle også ha møtt opp, men av en eller annen grunn ble de hjemme. Gud spredde sin ånd til alle 70. Også de to som ikke hadde møtt opp, kjente at noe nytt var på gang. En mann kom løpende til de 68 og fortalte det. Så fint, nå var de flere som kunne bære ansvaret sammen.

Moses svarte med et ønske om at hele folket kunne kjenne Guds ånd, det ville ha vært det aller beste.

Flere hundre år senere dukket profeten Joel opp. Han sa at Gud ville sende sin ånd til hele …

Bakterier snek seg inn i sterile rom

NASA leter etter ikke-jordisk liv i universet. Romskipene må være helt sterile slik at man ikke tar med seg bakterier eller lignende fra Jorda som man så tolker å stamme fra Mars. Maskindelene lages derfor i sterile rom. Men flere ganger i løpet av de siste fem årene har man funnet bakterier i de sterile rommene der maskindelene lages. Ikke bare det, men bakteriene tilhørte bakteriegrupper som til da ikke var kjent fra før. Hadde disse bakteriene fulgt med fra Jorda til Mars, ville man lett ha trodd at man hadde funnet liv på Mars.

Les mer her http://creation.com/et-from-earth

Ernst Haeckel jukset og villedet mange

Kan du tenke deg noe verre enn å være æresmedlem av Det tyske selskap for rasehygiene? Jeg snakker om Ernst Haeckel, kjent som "Darwins bulldog" og "Darwins apostel", han var professor i zoologi i Tyskland fra 1865 til 1909. Foreningen ga en rød løper for senere tvangssteriliseringer, dødshjelp og Hitlers tro på en overlegen arisk rase.

Haeckel innrømmet etter hvert at han hadde jukset med noen plansjer for å forsøke å argumentere for at evolusjon er sant. Likevel dukker hans illustrasjoner fremdeles opp i skolebøker som bevis på evolusjon! Hadde tegningene blitt vist frem for hjelpe elevene til ha en kritisk sans, så hadde det vært noe annet.

Haeckels tegninger skal liksom vise at alle fostre er like i starten og at de går gjennom evolusjonens historie og ender opp som enten fisk eller mennesker.


Jeg møtte selv argumentet i en debatt om evolusjon for en tid tilbake. Evolusjonisten trakk frem at når en kvinne er gravid, så vises evolusjon i praksis i prosessen fra en …

Vitenskap eller fantasi?

Det er ikke alt innen vitenskapen som er vitenskap. Kunstnere får boltre seg med sine tolkninger. De to ansiktene tar begge utgangspunkt i samme gamle hodeskalle som man fant på en øy i Indonesia for noen år siden, men de ser helt forskjellige ut fordi to ulike kunstnere har tolket.

Det er altså forskjell på faktum og tolkning av faktum.Slik er det med mye innen evolusjonsteorien. Det er et faktum at det fins fossiler i fjell. Men det er en tolkning at de har blitt begravd sakte over millioner av år. Man kan selvsagt få hint eller støtte den ene eller andre veien i sin tolkning, men det er likevel en tolkning. Fossilene kan like gjerne ha blitt begravd hurtig i en global vannbasert katastrofe. Man finner for eksempel fossiler som strekker seg fra ett lag til et annet i fjellet, da må fossilet ha blitt begravd hurtig.

Carl Werner har reist jorda rundt for å se hvordan evolusjon blir fremstilt i museer. Utstillingene er formet slik at man skal få inntrykk at alt var anderledes for million…

Er snille diktatorer redningen for Pinsebevegelsen?

Pinsebevegelsen er i krise. Medlemstallet går ned og lederne slutter. Noe er fundamentalt galt. Enkelte mener man må droppe den demokratiske menighetsmodellen og heller gi pastoren stor makt. Pastoren skal få lov til å kaste styret, bestemme ny retning og ta beslutninger, som en slags diktator med gode hensikter.

Problemet er at pastortjenesten og menighetslivet er ikke beskrevet slik i Bibelen. Det åpner for at man kan og bør blåse i også andre ting som er beskrevet i Bibelen...

Men hva skal man gjøre? Det er jo krise? Vi må jo ha sterke ledere, ikke sant? 

Nei, det går an å velge en tredje løsning, nemlig den som er beskrevet i Bibelen. Den er verken demokratisk eller diktatorisk. Den har ikke engang tyngdepunkt inne i en kirke.

De første kristne møttes i hjemmene til en middag. De hadde ikke scenekirker. Men de var venner som var utstyrt med ulike gaver som kunne bygge hverandre opp. Da trenger man ikke ledere som skal sitte på toppen og ta avgjørelser.

Pinseleder Jostein Krogedal sk…

Slik kalibrerer man ledermodeller i kristne menigheter

Lederskap, lederskap, lederskap. Det har vært forbildet i mange frikirker de siste årene.  Så har man utviklet ulike teologier omkring dette. Noen mener det fins bare fem ledertyper. Noen mener at blant de fem, så er det pastoren som skal bestemme. Andre mener at misjonæren skal bestemme over pastoren. Atter andre mener en forstander er over pastoren, selv om en forstander ikke engang er nevnt som en av de fem ledertypene man går inn for.

Man kan gå inn for mye angående lederskap, og man kan bruke ulike ord, men mitt syn er at man uansett er forpliktet til å kalibrere sitt syn med dette:
Oppfordringene hele menigheten får i NT: Forkynne, døpe, ha tilsyn, undervise osv. De man eventuelt kaller ledere, har altså ikke monopoler eller særrettigheter. Hverandre-verdiene i NT: Rettlede hverandre, underordne seg hverandre, oppgløde hverandre, be for hverandre, osv. På samme måte som kjærlighet og tilgivelse er ment som en toveis oppfordring, slik er også underordning ment.Misjonsstrategien til…

Nye funn: Evolusjonslæren filleristes

"Søsteren" til DNA flytter nå alle grenene i det påståtte evolusjonstreet til andre steder på stammen. Dette er i direkte konflikt med fossilene og hvordan man har påstått at de henger sammen. Evolusjonistene har begynt å skyte på hverandre med argumenter, for to helt ulike utviklingstrær kan ikke være riktige samtidig.

Ikke nok med det, men de to trærne motbeviser hverandre. De som stoler på fossilene, mener de er bra nok som bevis. Og de som stoler på de nye RNA-funnene, mener de er bra nok som bevis.

En løsning er selvsagt å si at ingen av dem er bra nok som bevis, og at begge deler er snakk om hypoteser og tolkninger. Da kan man lande på en helt annen løsning, nemlig at det ikke har vært en evolusjon fra fisk til menneske.

De dyrene og plantene man trodde var i slekt ved å kikke på fossilene, mener man nå er langt fra hverandre i slektskap når man ser på noe som heter mikro-RNA.

Jeg er ikke biolog, men så langt jeg har forstått, virker kroppen din slik:

Et stykke av DNA (g…

Genesis er et nytt norsk blad med kritikk av evolusjonslæren

Genesis er et et nytt evolusjonskritisk blad. Mange av artiklene er oversatt til norsk fra den engelskspråklige organisasjonen Creation.

Men det er også artikler skrevet av nordmenn i bladet. Det er en liten norsk organisasjon som heter Genesis som står bak.

Også i Sverige fins et blad som heter Genesis. Det tilhører den svenske organisasjonen med samme navn, de har holdt på i mange år, men har ingenting med den norske organisasjonen å gjøre, bortsett fra at de har artikler som er kritiske til evolusjonslæren.

Vil du bestille det norske bladet, kan du sende epost til cathbridge@hotmail.com

Her er pastorrollen Pinsebevegelsen leter etter

«Pinsebevegelsen har ikke noen gang i historien hatt et bedre opplæringstilbud til sine ledere: Lederskole, høyskole, manualer, litteratur og kurs er nå tilgjengelig for alle. Likevel forteller stadig flere om en krevende pastorhverdag."

Dette skriver redaktør Anne Gustavsen i Pinsebevegelsens avis KS. Hun skriver at vi trenger å skape et nytt pastorbilde, for pastorene drukner i uoppnåelige forventinger, de spises opp av ensomhet og utilstrekkelighet, for de er både hyrde, lærer, sjelesørger, vaktmester og kontormedarbeider.

Bra sagt, så langt. Det er dette jeg har forsøkt å fortelle i flere år nå via blogg og bok. Jeg foreslår at pinsevenner kan gå til Bibelen og se hva slags pastorrolle som fins der. Det er første steg: Man må velge om man vil hente inspirasjon fra Bibelen eller om man heller vil hente inspirasjon fra bedriftslivet, fra teaterlivet, fra USA, fra Australia, fra supermegakirker.

Akkurat nå har Pinsebevegelsen sin store lederkonferanse i Norges største konferanse…

Pinsebevegelsen innrømmer at gudstjenestene skaper forbrukere

Pinsebevegelsens årlige lederkonferanse er i gang. Det pleier å komme noen gullkorn i talene, men det er sjelden man tar tak i grunnleggende problemstillinger som bevegelsen lider av. Topplederen i Pinsebevegelsen sa i sin åpningstale:

"Skal vi være ærlige, så er vår utfordring at vi ofte skaper forbrukere som er opptatt av og avhengig av hva menigheten kan tilby. En god søndagspreken, en flott gudstjeneste bygger nødvendigvis ikke disipler eller skaper en disippelkultur i menigheten."

Ja, det er det jeg har sagt i mange år nå. Da jeg oppdaget scenekirkenes bivirkninger, leste jeg samtidig grundig i NT for å finne ut av de første kristnes verdier og organisering. De møttes i hjemmene rundt en middag. De hadde ikke scenekirker og forbrukerbivirkningen av slike.

Når topplederen nå har analysert seg frem til at scenekirker ikke virker, er det pussig at man velger å invitere superlederen for en av verdens største menigheter til å tale, og det i Norges største konferansesenter. D…

Norsk professor angriper evolusjonslæren

I helgen hørte jeg flere foredrag av professor og kirurg Kjell Tveter. Han fortalte om cellens oppbygning. Det er svært mange deler som må være på plass i cellen for at den skal være livskraftig, og hver av disse delene er igjen svært kompliserte. Alt dette kan umulig ha bli bygd opp i en gradvis prosess, varTveters poeng. Det må altså stå en Skaper bak det hele. Evolusjonistenes vanlige svar er at det første liv er utenfor evolusjonslæren, man bare forutsetter at liv har startet opp. Evolusjon handler om alt som skjedde etterpå. Men også der hadde Tveter og andre foredragsholdere argumenter.

Men tilbake til cellen: Inne i cellen fins et skjelett av tråder som stabiliserer den. Disse trådene brukes som motorveier når små postbud spaserer med viktig last (se filmen øverst). Det fins ulike postbud, et av dem har girkasse i kneleddet! Lasten de bærer er blitt produsert på en fabrikk inne i cellen. Fabrikken har fått produksjonsbeskrivelser fra en bit av DNA-et. Det vil si, hvis fabrikken…

Derfor er kirkefremmed et dumt ord

«Vi må lage spesielle gudstjenester for de kirkefremmede. Vi må ha lavterskeltilbud for dem som ikke vet hvordan man oppfører seg i kirker.« Dette er typiske uttalelser fra pastorer og prester. Men det var ingen av de første kristne som brukte ordet kirkefremmed, for de første kristne hadde ikke kirker. Dagens problemstilling er derfor kunstig.

Det er som bygge en mur og så streve etter å finne ut hvordan man kan få noen til å klatre over muren for å komme til baksiden der du står. Da må man heller spørre: Hvorfor bygde vi egentlig muren? Hvem fant på dette når Bibelen slett ikke oppfordrer til det? Hvorfor ikke bare rive muren, så er problemet mye mindre?

Det er selvsagt mye fint som skjer i kirker. Men for folk flest er kirker noe fremmed, for det fins kulturelle regler om når man skal sitte eller stå, og man kjenner ikke sangene og man kan ikke en gang stille spørsmål. Videre har gjerne kirkemedlemmene pyntet seg, tonen er høytidelig, overkoselig eller kunstig, den er i hvert fall …

Hvorfor i all verden skal man bli sliten av å være pastor i Pinsebevegelsen?

De siste dagene har Pinsebevegelsens avis KS fortalt om slitne pastorer som slutter og at dette er «bare toppen av isfjellet«. Man snakker om «ressurssterke menighetsledere« som i «sin beste alder« slutter for å finne seg en vanlig jobb. Det er så mange som slutter at man kaller det «pastorflukt«.

Hva er det som gjør at pastorer blir utslitt? De er altså ressurssterke og i sin beste alder. I gjennomsnitt har en pinsemenighet 140 medlemmer. (Det er 300 pinsemenigheter i Norge med til sammen 40.000 medlemmer.) Det er altså ikke snakk om store konsern. Hvorfor i all verden føler man seg ensom og frustrert i en slik situasjon? Noe må være fundamentalt galt med konstruksjonen, kulturen og rollen.

Jeg mener dagens pastorrolle og dagens menighetsstruktur har minimale røtter i Det nye testamentet. Hvorfor drøfter ikke Pinsebevegelsen dette på en grunnleggende måte? Hvorfor fortsetter man med kopi av fjoråret når man vet at noe er galt? Forslagene i avisartiklene på nettet til nå går i hovedsa…

Si nei til prestedrakter

En fin biskopdrakt koster 300.000 kroner. I tillegg kommer en lettere reisedrakt til 100.000 kr. Våre tolv biskoper har altså klær for fem millioner kroner! (Foto: Wikipedia)
En prestedrakt koster 10-15.000 kroner. Ganger vi dette med antall prester i Norge, blir summen 17 millioner kroner. Uniformene i Den norske kirke koster altså 22 millioner kroner.
Jeg har kritisert prestedrakter tidligere. Endelig er det noen med større ropert som nå sier fra. Praktikumsrektor Geir Hellemo ved Teologisk Fakultet i Oslo er kritisk, i følge Vårt Land.
Jeg minner om dette:
De første kristne hadde ikke prestedrakterNT sier nei til glitter og stas NT sier nei til religiøst hierarkiPrestedrakter ble innført av romerstaten Reformasjonen sa nei til prestedrakterJeg finner derfor ingen grunn for at vi skal ha prestedrakter.De skaper hierarki blant kristne. De gir uttrykk for feil verdier. De gjør kristne passive ved de viktige områdene, for drakten uttrykker at det er presten som skal styre, ta initiativer, …