Gå til hovedinnhold

Nye funn: Evolusjonslæren filleristes

"Søsteren" til DNA flytter nå alle grenene i det påståtte evolusjonstreet til andre steder på stammen. Dette er i direkte konflikt med fossilene og hvordan man har påstått at de henger sammen. Evolusjonistene har begynt å skyte på hverandre med argumenter, for to helt ulike utviklingstrær kan ikke være riktige samtidig.

Ikke nok med det, men de to trærne motbeviser hverandre. De som stoler på fossilene, mener de er bra nok som bevis. Og de som stoler på de nye RNA-funnene, mener de er bra nok som bevis.

En løsning er selvsagt å si at ingen av dem er bra nok som bevis, og at begge deler er snakk om hypoteser og tolkninger. Da kan man lande på en helt annen løsning, nemlig at det ikke har vært en evolusjon fra fisk til menneske.

De dyrene og plantene man trodde var i slekt ved å kikke på fossilene, mener man nå er langt fra hverandre i slektskap når man ser på noe som heter mikro-RNA.

Jeg er ikke biolog, men så langt jeg har forstått, virker kroppen din slik:

Et stykke av DNA (genetisk oppskrift) avleses og blir til postbud-RNA. Det er som om en oppskrift på lage blinklyset på en bil er på norsk og så oversettes det til italiensk. Altså: DNA blir til RNA.

RNA-et sendes så til en fabrikk i cellen som lager det proteinet som kroppen din bestilte akkurat da. Det er mer innviklet enn dette, RNA-et må for eksempel overtale en streng portvakt, men det hopper vi over nå. Poenget er at DNA blir til RNA som blir til protein.

For 20 år siden fant man også noe som kalles mikro-RNA. Det er RNA det også, men det er ganske korte utgaver av RNA som er formet som hårnåler. Så hender det at mikro-RNA-et binder seg til postbud-RNA-et slik at det ikke blir laget protein likevel, av en eller annen grunn som i hvert fall ikke jeg vet.

Poenget er at det fins haugevis med ulike mikro-RNA-strenger, og så tenker man seg at de dyrene som har en del av de samme strengene, må være mer i slekt enn de som har få strenger felles. Så tegner man opp et slektskapstre ut fra det.

Problemet er at man har tenkt på samme måte med utseendet til fossilene og rekkefølgen de ligger i. Man har sett for seg at dyrene har blitt utviklet fra fisk til menneske. Men følger man mikro-RNA-hypotesen, får man et helt annet utviklingstre.

En av forskerne sier: “I've looked at thousands of microRNA genes, and I can't find a single example that would support the traditional tree.”

Det er det samme hvilken hypotese man velger av fossiler eller mikro-RNA, man er i trøbbel uansett, for det må jo være harmoni mellom fossiler og RNA hvis man skal tro på evolusjonsteorien.

En annen ting er at fossilene ikke viser en slik utvikling som man gjerne påstår. Det er veldig mange eksempler på at dyr og planter ikke utvikles i de påståtte millionene av år.

Det er ikke bare det nye treet som er i strid med det gamle. Fra før fins det mange andre trær. Man kan lage trær ut fra insulin, eller fra betaglobin, eller fra hemaglobin, osv. Eller man kan lage et tre ut fra antall gener (da er agurken din nærmeste slektning!) Eller ved antall proteiner som hvert gen makter å lage. Eller ved fysisk likhet.

Det er ikke bare slektstrærne som er i strid med hverandre. Også prinsippene man støtter seg til, er i konflikt:

Man mener at mikro-RNA ikke muterer. De ulike typene mikro-RNA enten er i dyret, eller så er de ikke der. Det er enten eller, mener man, de muterer ikke (de forandres ikke sakte).

På den annen side mener man at DNA har mutert så mye at det har ført oss fra fisk til mennesker. Hele evolusjonslæren bygger på at DNA muterer, det vil si at kroppen gjør en feil og bytter ut en DNA-bokstav med en annen bokstav. Ved slike bokstav-tabber mener man at oppskrift på nyrer og øyne blir til. Noe slikt vil aldri skje i eksempler fra vår hverdag. Bytter du tilfeldig ut 5 prosent av bokstavene i et leksikon, så blir ikke det til tre romantiske dikt og to pop-sanger. Nei, det blir bare mer og mer uleselig. Men nok om det, poenget mitt er at man kan ikke støtte to motstridende teorier samtidig:

Man kan ikke si at mennesker er som limt til bakken fordi det er noe som heter gravitasjon, og så etterpå si at fugler kan fly fordi gravitasjon fins ikke.

Man kan ikke hevde to motstridene påstander samtidig:
a) Språket i cellene våre muterer
b) Språket i cellene våre muterer ikke

http://www.nature.com/news/phylogeny-rewriting-evolution-1.10885
http://gensidene.uib.no/mikroRNA.html
http://www.forskning.no/artikler/2013/januar/346501

Kommentarer