Gå til hovedinnhold

Kirker er ikke etter apostlenes lære, men etter keiserens lære.

I vår tid forsøker en del kirker å lage samlinger for folk som ikke er vant med kirker. Man snekrer en scene inne i kirken og lager et program som består av intervjuer på scenen, filminnslag på storskjermer, kort preken om samliv, proft band med kul musikk osv.

Isolert sett er det helt greit. Men
det må være lov å spørre hvorfor folk som ikke er vant med kirke skal inn i kirke. For kirke fins ikke i apostlenes lære. Kirke er keiserens lære.

Det var nemlig den romerske keiser Konstantin som bygde de første kirkene. De første kristne hadde samlinger i hjemmene. Så gikk det flere hundre år før Konstantin dukket opp. Han tømte rettssaler og templer fra andre religioner og sa at de kristne skulle bruke de bygningene, i tillegg bygde han kirker. Dette var bare i noen få byer, de fleste kristne fortsatte som før og holdt samlinger i hjemmene rundt en middag. Men etter hvert ble det mest vanlig med kirker.

De kristne adopterte noen av skikkene som var inne i de romerske bygningene, man fikk for eksempel ledere med uniformer, dette ble senere til prestedrakter. Verdiene ble endret, det ble slutt på middag og samtaler. Inne i kirkene ble det monologer fra noen få.

Man kan bare spekulere i hva som hadde skjedd hvis keiseren hadde valgt andre bygninger som de kristne skulle dyttes inn i. Hva hvis diskoteker hadde eksistert den gangen og keiseren hadde sagt at de kristne skulle overta diskotekene? Da ville de kristne ha adoptert lys-skikkene og dansekulturen. I dag ville menighetslederne da ha kjempet for å beholde dansingen og de blinkende lysene. Ikke misforstå, det er ikke noe galt i å danse til blinkende lys. Poenget mitt er å vise at menighetslederne kjemper i dag for noe som ikke har forankring i Bibelen. Scenekirker og prestedrakter blant kristne fins ikke i Bibelen.


Som jeg har sagt mange ganger før: Bildet er ikke sort hvitt. Det foregår mye bra i moderne foretakskirker, eller i katolske kirker, eller i statskirker, osv. Jeg har ikke problemer med å besøke slike eller støtte personer som har tjeneste der. Men jeg påstår at slike kirker ikke godt nok legger til rette for de verdiene NT setter frem. Jeg påstår også at de moderne lederrollene ikke fins i NT. Som sagt, de først kristne møttes i hjemmene rundt en middag, slik var det lett å støtte hverandre som venner. Keiser Konstantin bidro til å få slutt på slike fellesskap.

Kommentarer