Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra juni, 2007

Smalere enn bibelsk

Mange definerer menighetslivet smalere enn hvordan det er beskrevet i Bibelen. Det var for eksempel en disippel som døpte Paulus. Men i menigheter i dag er det vanlig å mene at det er kun lederskapet som kan døpe. Da mener jeg man ikke holder en linje i tolkningene. På den ene siden utvider man menighetslivet og sier ok til kirkebygninger og kirkesamfunn, noe som ikke var vanlig i urmenighetene. Samtidig gjør man menighetslivet smalere på den andre siden ved å si nei til at alle kristne kan døpe. Man bytter tolkningsmåte for at det skal passe med sitt eget syn.

At det var en disippel som døpte Paulus, leser folk flest bare som en historisk opplysning på linje med en beskrivelse av været den dagen, og legger ikke merke til hva som egentlig står i Bibelen. Man ser bare Paulus, og ikke Ananias som døper og hva det innebærer av "bibelske ordninger", nemlig at alle kristne kan døpe.

På tross av Ananias-eksempelet mener de fleste at når det gjelder dåp, må man kontakte en prest/past…

Fri flyt av urmisjonærer

Bibelen oppfordrer til gjestfrihet, men ikke til å være dumsnill.

I de urkristne miljøene var det fri flyt av misjonærer, eller apostler som det heter på gresk. Det var vanlig å ta i mot omreisende misjonærer i sitt eget hjem og gi dem mat og opphold. En slik skikk oppfordret Jesus til.

Denne gjesterom-skikken stammet muligens fra en jødisk skikk, etter hva jeg kan forstå. For Jesus kritiserte skriftlærde som ”eter enker ut av huset”. I neste setning sparte ikke Jesus på kruttet: ”Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere drar land og strand rundt for å vinne en eneste proselytt, og når dere lykkes, gjør dere ham til en som fortjener helvete dobbelt så mye som dere selv.”

Jesus oppfordret sine egne disipler til å reise rundt som misjonærer. Men det er tydelig at Jesus ønsket å spre et annet budskap og andre holdninger enn hva andre ”misjonærer” sto for.

BETALTE SELV
Paulus var kristen misjonær og visste at han i følge kristen skikk gjerne kunne ta inn hos folk og få gratis opph…

Hadde Peter multi-styreverv?

Enkelte menigheter bruker begrepet med-eldste i sin organisering og mener det er bibelsk. En apostel plasserer da seg selv som toppleder for mange menigheter og er samtidig styremedlem i alle menighetsstyrene.

Riktignok er ordet med-eldste brukt i Bibelen, men et opplegg med multi-styreverv og toppleder kommer ikke frem av teksten. Det som kommer frem, taler mot en slik organisering.

FORSKJELLEN PÅ APOSTEL OG ELDSTE
I Bibelen brukes flere tjenestebegreper. Noe kalles apostel (gresk), det er det samme som misjonær (latinsk). For eksempel Peter var apostel, altså misjonær, og reiste rundt omkring. En annen tjeneste heter eldste. Det er sannsynlig at eldstetjenesten gikk ut på å åpne hjemmene slik at man kunne holde samlinger. Hilsepolitikken i brevene til Paulus er et av mange hint i den retning. Man hadde jo heller ikke kirker.

Peter var altså misjonær, men han sier i et brev at han også er eldste. Når Peter ikke var på misjonsreise, åpnet han altså hjemmet sitt for en flokk kristne, slik…

Atter en prest har møtt veggen

Her om dagen traff en prest som hadde møtt veggen. Ikke overraskende, for ”varsellampene bør lyse for hver fjerde menighetsprest”, sa forskerne bak en undersøkelse i 2002. Statistikken sa da at 6 % av prestene var utbrente, 18 % var i faresonen. Kanskje er pastorer i frimenigheter enda mer utsatt fordi der er lønnen koblet rett til menighetens kollekt.

Prester og pastorer driver med organisering og aktiviteter samtidig som de forsøker å se mennesker i hverdagen. Etter en noen år møter de veggen. De blir for slitne av dagens rammer.

”Ja, men Paulus var jo sliten noen ganger” sier enkelte til meg og mener at man skal ikke behøve å endre rammene bare fordi rammene sliter ut folk.

Paulus var ikke prest, han var misjonær. Man må skille mellom de tøffe misjonærreisene til Paulus og de samlingene Paulus skriver brev til. Hensikten med samlingene var blant annet å bygge hverandre. Jeg finner ikke noe sted i Bibelen som sier at man skulle bli sliten av å komme sammen.

Det står heller ikke noe sted…

Ny bibeloversettelse med skråstreker

Jeg har et forslag til forlagene som utgir Bibelen. Bruk oftere skråstrek.

Det nye testamentet er skrevet på gresk. Det er noen ganger vanskelig å finne identiske ord på norsk. I stedet for å bruke et norsk ord som dekker bare halvparten av det greske ordets betydning, eller kanskje bare en av tre ulike betydinger, er det bedre bruke flere norske ord med skråstrek mellom.

Dette vil hindre en del misforståelser, eller i det minste åpne for å tolke en del tekster på nytt. La meg ta for eksempel ordet lærer. Det ble i urmenighetene brukt om dem som var dyktige til å undervise i Skriften.

På norsk er ordet lærer lett å forstå. Problemet er at også andre greske ord blir oversatt til lærer på norsk. To ord med ulik mening ender altså opp med samme ord på norsk. Da er det fare for feiltolking.

Her er setningen jeg tenker på, det er Paulus som skriver til menigheten i Korint:

”For om dere har tusen lærere i Kristus, har dere ikke mange fedre. Det var jeg som ble deres far i Kristus Jesus da jeg g…