Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra november, 2008

Biskop Nordhaugs nødsfall-teologi

Norge har utnevnt en ny biskop i dag. I sommer skrev jeg kritisk om teologien hans da han hadde et innlegg i avisen Vårt Land. Et øyeblikk fremsto Halvor Nordhaug i innlegget som "liberal" fordi han argumenterte for å la ikke-teologer døpe, ordne nattverd, stå for begravelser og gudstjenester. Men da han skulle begrunne sitt syn lenger ut i innlegget, var det ut fra en nødssituasjon, egentlig mener Nordhaug at kun prester skal kunne døpe osv.

Stakkars Ananias som døpte Paulus, han ryker ved alle kravene til Nordhaug: Ikke prest, ikke teolog, ikke vigslet, ikke fått fullmakt, ikke under tilsyn av prest.

Statsråd Giske sa dette i en pressemelding fra departementet:
"Nordhaug vil tilføre bispekollegiet verdifull kompetanse innen teologi og praktisk kirkeliv."

Siden den nye biskopen er så flink i teologi, bør han lett kunne svare på mine spørsmål.

Her er mine 10 spørsmål til den nye biskopen:
1. Hvor i NT står det at prester skal ordne begravelser?
2. Hvor i NT står det at…

Myten om at kristne er mot vitenskap

Darwin-året 2009 nærmer seg. Da vil mange gå i mytefellen og tro at kristne er mot vitenskap. Allerede nå, i november 2008, kan jeg lese avisinnlegg der ateister maler et falsk bilde av situasjonen. De later som at evolusjonsdebatten handler om vitenskap mot tro. Men debatten om evolusjonslæren handler sjelden om hva som står i Bibelen. De aller fleste debattene handler om fakta. Forskjellen mellom ateister og kristne er hvordan man tolker fakta.

Alle er for eksempel enige om at det fins fossiler i fjellene. Og alle er enige om at det fins ulike lag i fjellene. Og alle er enige om at lange fossiler, for eksempel en trestamme, kan gå tvers gjennom mange lag i fjellet. Spørsmålet er hvordan man tolker slike trestamme-funn. Det første tanken burde, etter min mening, være at hvert lag ikke representerer millioner av år, for da ville jo treet ha råtnet i mellomtiden og vi ville ikke ha funnet et tre-fossil i dag.

Jorda kan godt være millioner av år likevel, men det er et annet tema enn alder…

Oppfordrer kirkegjengere til å korse seg oftere

Prest Per Arne Dahl mener norske kristne gjerne kan korse seg oftere, selv om de ikke er katolikker. I Aftenposten i dag skriver han stadig flere tegner et kors mellom panne, bryst og hjerte når de kommer inn en luthersk kirke eller i en frikirke, slik katolikker gjør. Han oppforder folk til å øve seg på dette og viser en tegning som pedagogisk stipler opp ruten fra pannen til hjertet.

Jeg gjør meg noen tanker om dette:

1) Det står ingenting i Bibelen om en slik skikk.

2) Men det er etter min mening ok med nye skikker blant kristne så lenge skikkene bygger opp og så lenge de ikke bryter med Bibelens grunnverdier. Bibelen gir rom for ulik kultur.

3) Oppfordring til korsing viser nok en gang at kirkesamfunnene trekkes mot Tradisjonen. Jeg mener vi heller bør konsentrere oss om grep som gjør at fellesskapet kan få bedre rammer. Det vil si at presten sier fra seg sin hierarkiske posisjon og at man samles som venner, gjerne privat rundt et måltid slik de første hadde som skikk.

4) Innlegget til…

Husittbevegelsen protesterte før Luther

På 1500-tallet protesterte Luther (Tyskland) mot katolikkene. Men før Luther protesterte Jan Hus (Tsjekkia) og Husittbevegelsen på 1400-tallet. Og før Husittbevegelsen var Wycliffe (England) på banen, det var på 1300-tallet. Og før Wycliffe gikk Valdenserne (Alpene) rundt med sitt budskap på 1100-tallet. Protester mot kirkelige hierarkier har pågått gjennom århundrer.

De som protesterer har ofte noen felles verdier og ideer, de går gjerne inn for en form for allment prestedømme og de oversetter gjerne deler av Bibelen til sitt lands språk for at det allmenne prestedømme, altså alle kristne, skal kunne lese Bibelen uten biskop-filter.

De som gjennom historien har protestert mot kirkehierarkiene og dens kultur og teologi, har ofte også til felles at Kirken myrdet dem. Også Jan Hus i Husittbevegelsen ble myrdet. Dødsdagen hans er helligdag i Tsjekkia, og en statue av ham kan du se på det gamle torget i Praha, i følge Wikipedia.

Jan Hus avviste rikdom, korrupsjon og hierarki i den katolske k…