Gå til hovedinnhold

Biskop Nordhaugs nødsfall-teologi

Norge har utnevnt en ny biskop i dag. I sommer skrev jeg kritisk om teologien hans da han hadde et innlegg i avisen Vårt Land. Et øyeblikk fremsto Halvor Nordhaug i innlegget som "liberal" fordi han argumenterte for å la ikke-teologer døpe, ordne nattverd, stå for begravelser og gudstjenester. Men da han skulle begrunne sitt syn lenger ut i innlegget, var det ut fra en nødssituasjon, egentlig mener Nordhaug at kun prester skal kunne døpe osv.

Stakkars Ananias som døpte Paulus, han ryker ved alle kravene til Nordhaug: Ikke prest, ikke teolog, ikke vigslet, ikke fått fullmakt, ikke under tilsyn av prest.

Statsråd Giske sa dette i en pressemelding fra departementet:
"Nordhaug vil tilføre bispekollegiet verdifull kompetanse innen teologi og praktisk kirkeliv."

Siden den nye biskopen er så flink i teologi, bør han lett kunne svare på mine spørsmål.

Her er mine 10 spørsmål til den nye biskopen:
1. Hvor i NT står det at prester skal ordne begravelser?
2. Hvor i NT står det at prester skal ordne nattverd?
3. Hvor i NT står det at prester skal døpe?
4. Hvor i NT står det at prester skal ordne gudstjeneste?
5. Støtter du Luther som mente at fedre kunne døpe sine barn hjemme?
6. Hva mente Peter med at alle kristne er prester?
7. Hvem tror du var prest eller biskop i menigheten hjemme hos Priska og Akvillas i NT?
8. Hvor i NT står det at en biskop skal være lederen til prester?
9. Støtter du Luther som mente at folk burde reise seg og protestere i samlingen hvis presten (læreren) sa noe galt?
10. Luther skrev dette: "Mener du at Guds ord skal vike for gamle skikker og for biskopene? Aldri i verden!" Hva tror du han mente?

Kommentarer