Gå til hovedinnhold

Innlegg

Streikebryteri å be for syke

Fare for streik i Folkekirken. I Danmark snakker man nå om faren for streik eller lockout om tre-fire uker i Folkekirken. I første omgang står 44 prester klare til å streike i Helsingør Stift. 

Streik i Kirken kan sammenlignes med at du melder deg inn i en fagforening for å kreve mer av ektefellen din. Så dumt er det.Dagens kirker går inn for helt andre idealer enn hva de første kristne gjorde. Opprinnelig møttes kristne i hjemmene hvor de spiste middag sammen og støttet hverandre.

Tenk det at verten for en slik samling plutselig sier dette under middagen: 

«Hei, alle sammen, jeg kan ikke åpne dørene for samling hjemme hos meg de neste ukene. Jeg har nemlig meldt meg inn i en fagforening som sier at fra i morgen er jeg i streik, målet er å tvinge dere til å betale meg for å denne tunge jobben det er å fyre opp ovnen og rydde huset før dere kommer. Og hvis ikke dere betaler, skal jeg kreve at Staten betaler."

Hva tror du de andre ville ha svart? Jeg tror de ville ha svart dette: «Har …
Nylige innlegg

Ateister og kreasjonister om opprinnelsen til universet og menneskene

Kristne har ulike oppfatninger om hvordan dyr og planter er blitt til. Har Gud skapt alt? Har Gud skapt noe og overlatt resten til naturkreftene? Hvor mye har evolusjon bidratt? 
Nedenfor får du en oversikt, jeg har tatt med ateisten og agnostikeren også. Slike oversikter vil aldri bli helt presise eller uttømmende, men det gir en pekepinn på hvilke ulike syn som finnes.
Ikke viktig for troen: De fleste kristne mener at hva man tror om for eksempel opprinnelsen til DNA, om big bang og om tidspunktet for når Gud blåste ånd inn i mennesket, er ikke avgjørende for frelse. 
Et svevende spagettimonster bak Månen, som ateister pleier å trekke frem som eksempel, eller andre gudelignende vesener som hypotetisk sett kan befinne seg inne i universet, er ikke en konstruksjon som kan sammenlignes med Gud som kristne legger til grunn for sin tro. Alle kristne mener at Gud står utenfor universet, utenfor tiden og så videre. AteistA: Har ingen filosofisk forklaring på naturlovene, materiens tilblivelse,…

Hvor lenge må du ha en pastor over deg?

En guru er en person som man anser har oppnådd en høyere åndelig innsikt enn andre og som derfor kan fungere som åndelig veileder og lærer. Jeg finner ikke belegg i Bibelen for at pastorer skal være som guruer. De må gjerne undervise eller gi omsorg slik også andre kan gjøre. Men de står ikke mellom menigheten og Gud.

Men gjennom den lange kirkehistorien utviklet det seg et hierarki der hver eneste kristen helst skal ha en pastor eller prest over seg.

Man blir ikke ansett som skikkelig kristen hvis man er sammen med kristne venner uten å ha innført et hierarki. Det kalles liksom ikke menighet hvis man som venner møtes for å minnes Jesus med nattverd og for å hjelpe hverandre. Det er først når den norske stat har gitt vennene et organisasjonsnummer og man har plassert en pastor i en opphøyd åndelig og maktmessig posisjon at man liksom blir anerkjent som menighet.


Hvor lenge må en kristen ha en guru over seg, egentlig? Svaret fra dagens pastorer er: Hele livet!

Det er slik kirkesamfunnene h…

«Him’len hit!» del 3.

«Menigheten tok fra meg ungdomstida.» Dette er en av overskriftene i avisen Varden i dag. Avisen skriver om de negative sidene ved Kristent Fellesskap i Skien for snart 20 år siden. Er dette gammelt grums som vi egentlig bare kan la ligge nå? Eller finnes det i dag fremdeles rester av et tankegods der lederne har rett til detaljstyre medlemmenes liv?
Knut Osland var pastor i menigheten den gangen. Senere startet han en organisasjon som kalles DNA International. Og for ikke lenge siden ga han ut boken «Him’len hit!».

Jeg skriver om boken her: Him'len hit! Hva holdes tilbake?
Les også: Him'len hit del 2.

Varden har Kristent Fellesskap og Osland som hovedoppslag som går over åtte sider i papiravisen. Også på nettet er det lagt ut saker: Skulle straffesÅndelig personlig trener Varden beskriver med sine kilder et kontrollerende og usunt miljø i Kristent Fellesskap i Skien den gangen.

For eksempel forbød Osland to femtenåringer å være kjærestepar. Han mente at Gud hadde store planer for g…

Diakoner og eldste uten hierarki

De fleste kirkesamfunn er organisert hierarkisk, men alle har hver sin oppfatning av hvem som skal være sjef over hvem. Hvorfor er det slik? Hvis de første kristne gikk inn for hierarki, burde det ha kommet tydelig frem hvor mange etasjer det var i hierarkiet og hvem som skulle være i hver etasje. Da kunne alle kristne senere følge samme opplegg. 

Når hvert kirkesamfunn har funnet sitt eget hierarkiske system, med ulikt antall etasjer og med ulike titler plassert på ulike måter, er det et hint om at det kanskje ikke var hierarkier blant de første kristne. 


I NT kaller apostelen Paulus seg for en diakon. Han kan naturlig nok ikke stå i hierarki med seg selv, så hvordan kan han da kalle seg både apostel og diakon? Det hele løser seg dersom man definerer diakon til å være en person med et fast engasjement. Paulus var engasjert i misjon hele tiden, han var i en fast tjeneste, derfor kaller han seg diakon, som er gresk for tjener.

En diakon kan dermed være en person med hvilken som helst fast…

Him'len hit. Del 2.

I kveld ble jeg oppringt fra DNA, det vil si husmenighetsnettverket bak boken «Him’len hit!» som jeg skrev om for noen dager siden.

De ringer tydeligvis rundt til alle som har bestilt boken på nettet og som dermed har lagt igjen adressen. Mannen spurte meg om hva jeg syntes om innholdet.

Jeg svarte at det var mye bra som jeg kan støtte, men at det også var noe jeg reagerte negativt på, det gjaldt de autoritære forfatterne som anbefales, samt de ti spørsmålene man skal stille hverandre hver uke.

Jeg forklarte mitt ikke-hierarkiske syn på menighetslivet og oppfordret DNA til å sjekke Bibelen på nytt angående autoritære ledere, dersom DNA følger samme opplegg som Kristent Fellesskap hvor DNA har røtter.

Vi hadde en fin samtale. Han skulle ta med seg mine kommentarer tilbake til teamet som jobber med bokutgivelsen.

Vi snakket en stund, blant annet om autoriteter og underordning. For å forklare skikken med autoriteter i menighetslivet er det vanlig å sammenligne med jobbsituasjoner …

Boken «Him’len hit». Hva holdes tilbake?

Jeg har lest boken «Him’len hit» av Knut G Osland som har startet mange husmenigheter i Europa og som er leder for DNA International. Husmenighet betyr at kristne treffes i hjemmene.

På Facebook sier Osland at han selv ikke er den rette til å lede en husmenighet, for han prater så mye at de andre blir passive. Derfor passer han bedre til å lære opp andre til å starte husmenigheter. Osland er altså en slags misjonær. Det er bra at han har denne selvinnsikten og forstår sin egen gave, for det er dessverre mange engasjerte personer som starter menigheter som de ender opp med å dominere. 
På Facebook sier Osland også at det viktigste som skjer i en husmenighet, er mellom samlingene. Det som skjer i samlingene, utgjør bare 5 prosent av hva som foregår mellom dem som deltar.
Han sier også, både i boken og på Facebook, at det er forskjell på prinsipper og metoder. Når han selv misjonerer i land utenfor Europa, må han være bevisst på å ikke presse på med vestlige metoder. Det går an å drive …