Gå til hovedinnhold

Innlegg

Menighetene er blitt for proffe, sier proff kirkemusiker.

"Vi jobber for å være minst like gode og holde samme nivå som underholdningsbransjen ute i den store verden, og det er ikke bare positivt."

Dette sier den kristne musikeren Roger Hemnes til magasinet Korsets Seier (29. nov 2019). Han mener det aller meste i pinsemenighetene har blitt bedre enn før, unntatt dette at man skal være så hipp og kul som mulig. Dermed er det ikke rom for at hvem som helst kan delta.

I intervjuet sier han også at Den norske kirke viser større mangfold i sine gudstjenester, slik blir samlingene mer folkelige der enn i pinsekirkene.
 Jeg har skrevet det mange ganger på denne bloggen, men jeg forteller det igjen:

Det finnes et alternativ til de profesjonelle kirkene som topper laget og skaper mye enveiskommunikasjon. Du kan for eksempel herme etter de første kristne og deres samlinger som er beskrevet i Bibelen. Det betyr ikke at du må si nei til absolutt alt i kirken som du tilhører nå, men du kan flytte tyngdepunktet for hva du engasjerer deg i.

(F…
Nylige innlegg

Myter om kritikk av evolusjonsteorien

Universitetet i Oslo driver Naturfagsenteret som har et nettsted som heter naturfag.no. Her finner lærere ressurser til sin undervisning i for eksempel ungdomsskolen.

En artikkel på dette nettstedet har overskriften «Myter om evolusjon» og er skrevet av Tore Wallem i 2009.

Ingressen er slik: «På tross av evolusjonsteoriens enerådende stilling innen fagmiljøene blir det fra annet hold rett som det er fremsatt kritikk mot teorien. De aller fleste argumentene som fremsettes er gjengangere og bygger på misforståelser.»

Dessverre sprer universitetet myter om kritikken allerede i ingressen. Man gir inntrykk av at det ikke finnes kritikk fra fagmiljøer, kun fra "annet hold".

Og kommer man med kritikk, er man i følge ingressen altså litt dum, for man har bare misforstått. Og man kommer heller ikke med noe nytt, påstås det, selv om det finnes nettsteder som kontinuerlig viser ny kritikk av evolusjonslæren fordi vitenskapen stadig oppdager noe nytt om for eksempel DNA eller fossiler.

Se hverandre

«Bygge mennesker» ble mitt personlige slagord for mange år siden da jeg syntes folk hadde det for travelt i kirken jeg tilhørte. Etter en lang analyse landet jeg på at det er bedre for kristne å samles i hjemmene enn i tradisjonelle kirkebygninger, og at man bør møtes som venner uten religiøst hierarki. Det var slik de første kristne var sammen.

(Foto: Pixabay.)

I tillegg kan man ha storsamlinger og enkelte fellesbygninger med aktiviteter i, men det bør være annenprioritering. Det vanlige i dag er at man har storsamlinger og stort hierarki, og så lar man hjemmesamlinger være en liten bonus for de spesielt interesserte. Tyngdepunktet blir da fremdeles liggende i pastorens preken i scenelyset, og ikke i at man skal se hverandre og bygge hverandre opp.

Med hjemmesamlinger som tyngdepunkt slipper man mange unødvendige debatter om budsjetter og valg av farge på gardinene som skal kjøpes inn. Samtidig kan det dukke opp andre utfordringer, men alt om alt mener jeg hjemmesamlinger er å foretrekk…

Den skadelige effekten av naturlig utvalg

Universitetet i Oslo viser den negative effekten av naturlig utvalg, i sitt tips til øvelse for elever i 8. til 10. trinn på ungdomsskolen og på videregående skole.

Nettstedet Naturfagsenteret drives av Universitetet i Oslo og tilbyr undervisningsressurser til naturfaglærere. Et av tipsene er å sende en Twist-pose med sjokolade rundt i klasserommet for å vise hvordan naturlig utvalg virker i naturen.

Naturlig utvalg skal ifølge evolusjonsteorien være en sterk bidragsyter i det som kan få en fisk til å bli et menneske etter mange nok generasjoner. For å forklare hva naturlig utvalg er for noe, skal læreren helle en pose med ulike sjokoladebiter i en skål. Så skal skålen sendes rundt til elevene som får lov til å spise sin favorittbit.

Dermed går skålen tom for noen av sjokoladetypene og læreren skal så fylle på med flere eksemplarer av de samme typene som da er igjen i skålen.

Så blir det en ny runde der elevene kan ta en ny sjokoladebit, denne gangen er deres favoritt borte, så nå må…

Vellykkede karrieredager for Priska og Akvillas

Når man som et tankeeksperiment flytter dagens menighetskultur tilbake 2000 år, ser man hvilket gap det er til verdiene til de første kristne, på enkelte områder. I dag kan man for eksempel gjøre karriere i menighetslivet. Jeg klarer ikke se for meg at Bibelens Priska og Akvillas tenkte i slike baner.

(Foto: Pixabay)

Pinsebevegelsens avis forteller om en ung mann som ble ansatt i en menighet via Karrieredagen på Høyskolen for ledelse og teologi (HLT).

HLT skriver på sine sider: "Teologistudiet er spesielt egnet for studenter som ser for seg en karriere som pastor, prest eller misjonær." Og på Karrieredagen 2019 sto "Karrieremuligheter" på programmet. Jeg har sett også ordet karriere i stillingsannonser for pastorer.

Jeg synes ordet karriere ikke passer inn i verdilandskapet til de første kristne. De hadde ikke engang prester – av teologiske grunner. Det er paradoksalt at HLT tilbyr undervisning i teologi for å hjelpe folk inn i posisjoner som de første kristne …

Stor krise – biskop brøt uniformsregel!

På nettet klager enkelte kristne over at Norges øverste biskop brøt uniformsreglene i prinsessens konfirmasjon, biskopen hadde ikke på seg presteuniform under biskopuniformen. Jeg mener man må løftet blikket fra detaljene og heller forsøke å se det store bildet. Man må spørre: Hvorfor i all verden velger man å bruke uniformer blant kristne?

Først litt bakgrunnsinformasjon for deg som ikke er kristen eller som er fersk kristen:

Bibelen består av to hoveddeler som tidsmessig skiller seg fra hverandre. I den gamle delen er det mange regler, og det virker som at mange av dem kom fra Moses og ikke fra Gud. For i den nye delen kan vi lese at folk spurte Jesus: «Hvorfor har da Moses bestemt at…» Jesus svarte da: «Fordi dere har så harde hjerter, har Moses tillatt dere å…»

I den nye delen av Bibelen ser vi at personer fra ulike folkeslag blir kristne, de behøvde ikke å følge alle de gamle reglene.

I den gamle delen ser vi at det fantes prester og at det var regler for hvordan prestene skul…

Driver Cappelen forkynnelse i lærebøkene?

Forlaget Cappelen utgir læreboken "I samme verden" for videregående skole. På nettsidene til boken er det lagt ut oppgaver. Velger du temaet kristendommen, møtes du av en film. Cappelen velger å vise en sær spansk skikk der man går med hetter over hodene i gatene:


Man skal ikke ha forkynnelse i skolen. Men dette kan kanskje karakteriseres som forkynnelse mot kristendommen. Man har utrolig mye å velge blant når det gjelder kristendommen, men forlaget velger å vise denne sære skikken.

Dette er altså den innledende filmen om kristendommen, det er ikke en film langt ut i kapitlene der man eventuelt skal behandle sekter, lokale skikker og små kirkesamfunn. Folk flest, både kristne og ikke-kristne, vil oppfatte den spanske skikken som noe negativt: Deltakerne ser skumle ut, musikken er trist og mange bruker klær som dekker til ansiktet slik at de blir anonyme.

Jeg klikket meg videre til neste kapittel i nettutgaven: "Kristendommen i sammendrag". I denne teksten sies det…