Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra mars, 2013

Påskens to opphav: Babylon eller Jesus

Hvor kommer påsken fra? Jeg tok et kjapt søk på nettet og fant to hovedspor: Babylon eller jødekristent.

Fra Babylon har vi gudinnen Istjar/Astarte (bildet) som ble til easter på engelsk. Hun kobles noen ganger til et egg som falt ned fra himmelen andre ganger til en stjerne som steg ned og noen ganger til en vogn på himmelen.

Gjennom ulike folkeslag som har valgt henne som gudinne, har hennes navn og historie endret seg: Isjtar, Astarte, Eostre, Ostera, Semiramis, Artemis, Diana, Venus, Himmeldronningen, Isis og mange flere. Helt til Kina (Shing Moo) og Norge (Frøya) kan Astarte spores, hevder nettsidene jeg skummet gjennom.

Gudinnen kobles ofte til fruktbarhet, og det er naturlig å feire henne når det er vår og naturen våkner til liv etter en lang vinter. Dermed satte man i enkelte områder hennes navn på våren, det vil si en av vårmånedene.

Astarte-gudinnen spredde seg helt til Tyskland, der heter hun Eostre eller Ostera. Noen mener Eostre slett ikke var en gudinne i Tyskland, det va…

PILATUS DEL 8

For 2000 år siden i Jerusalem: Den jødiske ledelsen ville bli kvitt Jesus, en av deres egne, før sabbaten. En av beskyldningene mot Jesus var at han hadde gjort folk friske på en sabbat, og på sabbaten skulle man hvile og ikke arbeide. Nå måtte lederskapet skynde seg før sabbaten startet fredag kveld, slik at de selv ikke gjorde noe arbeid på sabbaten og slik at korsfestelsen ble unnagjort i tide.

Hviledagen starter når man kan se tre stjerner på himmelen etter at solen har gått ned fredag kveld, og så varer det et helt døgn.

Allerede klokken seks fredag morgen fikk de derfor tak i Jesus og avhørte ham, deretter tok de Jesus med til den romerske guvernøren i Judea, han het Pilatus, og krevde at Pilatus skulle dømme Jesus til døden, det vil si til korsfestelse som ikke var en jødisk straffemetode. Paulus gjorde til slutt som de sa og Jesus ble korsfestet.

I det jødiske rådet med 70 medlemmer satt en mann som het Josef (bildet). Han var rik, kanskje begynte han å trekke på årene også, for…

PILATUS DEL 7

Finnes det virkelig offentlig referat fra rettssaken der Jesus ble dømt til døden av Pilatus? Kanskje. Det fins i alle fall et dokument som heter "Acts of Pontius Pilate", men det er omstridt.

Påstanden er at Nikodemus, som satt i jødenes høye råd og som var positivt innstilt til Jesus, oversatte rettsdokumentet fra gresk til hebraisk. Han la også til hva som skjedde i rådet etter rettsmøtet.

Det var altså romerstaten som dømte Jesus etter et veldig påtrykk fra det jødiske rådet. Referatet fra rettssaken var derfor på gresk som var fellesspråket rundt middelhavet.

En av livvaktene til Pilatus het Ananias. Det hevdes at han ble kristen og at han fant dokumentet til Nikodemus. Ananias oversatte så tilbake til gresk, inkludert tilleggene til Nikodemus, og det er dette greske dokumentet vi kan lese i dag. Er dette fullstendig oppspinn?

Justin Martyr (bildet), som levde år 100-165, viser til et dokument som kalles "Acts of Pontius Pilate", der skal det stå at Pilatus dømte…

PILATUS DEL 6

Pontius Pilatus er verdens mest berømte romer, han nevnes i den kristne trosbekjennelsen hver søndag i utallige kirker. (Bildet over er av en annen fyr, kommer til ham senere i teksten.)

Svært mange av de to milliardene kristne i verden bruker jevnlig en svært gammel trosbekjennelse. Der nevnes viktige poenger som at Gud har skapt alt, at Jesus døde for menneskenes frelse, at Jesus skal komme tilbake og at det fins egentlig bare én kirke. Så hvorfor nevnes guvernøren Pilatus sammen med så viktige poenger?

Jeg gjetter han nevnes for å feste troen til historiske hendelser. Gud er ikke bare noe svevende og åndelig langt borte, men deltar i noe konkret som kan tidfestes. Det var Pontius Pilatus som bestemte at Jesus ble pisket og dømt til døden i Jerusalem for 2000 år siden.

Pilatus og rettsaken med Jesus nevnes av ulike historikere eller i debatter i de første århundrene. Historikeren Josefus levde år 37-100, han skriver om Pilatus og Jesus. Det samme gjør historikeren Tacitus som levde år…

PILATUS DEL 5

Pontius Pilatus har en viktig rolle i den kristne påsken, det var han som for 2000 år siden dømte Jesus til døden. Hva vet vi om ham? Pilatus er nevnt flere ganger i Bibelen i det han avhører Jesus. Også andre historiske kilder forteller om Pilatus som dømte Jesus til korsfestelse. Pilatus var romersk guvernør i Judea hvor jødene i stor grad kunne styre selv, bortsett fra dødsstraffer som romerne tok seg av.

Jeg leser meg opp på Pilatus for tiden og trodde først at keiseren i Roma var hans direkte sjef, men det ser ut til at den romerske sjefen i Syria var en slags mellomleder. Pilatus hadde få soldater under seg, kanskje bare 3000. Ble det store opptøyer i Judea, måtte han i tilfelle få hjelp fra romerne i Syria som hadde mange flere soldater, omkring 20.000.

I Judea hadde øverstepresten mye makt, sammen med sitt råd på 70 medlemmer. Over øverstepresten sto romermakten representert ved Pilatus. Romerne utnevnte øversteprester, slik fikk de folk som var delvis på parti med dem selv. Lik…

PILATUS DEL 4

Det er straks påske og da kan det hende du hører navnet Pontius Pilatus, det er mannen som dømte Jesus til døden, selv om han egentlig var i mot det. Familienavnet Pontius indikerer at han var samnitt, de bodde sør-øst for Roma og klarte nesten å erobre Roma gjennom noen kriger.

Pilatus betyr "bevæpnet med javelin-spyd." Slike spyd (pilum) var halvt tre og halvt metall. Samnittene brukte slike spyd, etter hvert tok også romerne i bruk slike spyd.

Du husker kanskje keiser Augustus i juleevangeliet da Jesus ble født? Tiberius (bildet) var keiseren som kom etter Augustus.

Den første keiseren i romerriket var Augustus og han var stefaren til Tiberius. Det var Tiberius som utnevnte Pilatus til guvernør av Judea i år 26.

Pilatus tok inn på kontoret i den romerske hovedstaden i Judea, byen het Caesarea Maritima. Jerusalem var altså ikke hovedstaden i romerske øyne, men Pilatus var innom Jerusalem nå og da. Spesielt påsken var obligatorisk for Pilatus i Jerusalem, for da var det mange…

Er det ateister eller religiøse som er logiske?

"De religiøse blir enkle mål for ateister når de setter seg mot logisk tankegang." Dette sa  programlederen i en britisk TV-serie sendt på NRK forleden dag.

Sitatet var programlederens konklusjon etter å ha snakket med en religiøs person som sa omtrent dette:

1) Når dyr dør, da blir de spist av andre dyr og råtner.

2) Fossiler kan ikke ha blitt begravd sakte i løpet av 100 år eller 1000 år, for da ville de ha blitt spist eller ha råtnet bort.

3) Alle fossiler må altså ha bli begravd raskt.

4) Siden alle fossiler over hele verden må ha blitt begravd raskt, og det er overlapp av fossiler fra det ene laget til den andre, kan vi anta at det har vært en verdensomspennende hav-og-sand-katastrofe.

Jeg mener de fire punktene er logisk tankegang. Logisk betyr ikke at det nødvendigvis er sant. Både aktor og forsvarer i en rettssak legger frem logiske tankerekker, men bare en av dem er korrekte. Mitt poeng er at det er både arrogant og dumt å mene at ateister er logiske og at religiøse er…

PILATUS DEL 3

Pilatus var romersk guvernør i Judea i årene 26-36. Han er kjent fordi han dømte Jesus til døden.

Pilatus var ikke populær. Han tok for eksempel av pengene som folk betalte for å holde templet gående. Pilatus ville bruke pengene til å lage en akvedukt, altså en vannledning. Historikeren Josefus (bildet) som levde på omtrent samme tid (år 37-100), forteller at akvedukten skulle bli 400 stadionlengder, altså 8 mil lang. Folk protesterte mot at Pilatus stjal pengene de hadde gitt til templet, men Pilatus sørget for å la soldater kle seg som vanlige folk og blande seg i mengden av demonstranter. På et signal fra ham dro soldatene frem stokker og slaktet ned de ivrigste demonstrantene. I kaoset som oppsto, ble også folk tråkket i hjel.

En annen gang flyttet Pilatus en del av soldatene sine fra en annen by og over til Jerusalem på vinteren, i et forsøk på å kvele den jødiske loven. Soldatene hadde flagg med keiseren på da de kom inn i byen. Det var en veldig provokasjon mot jødene som hadde…

PILATUS DEL 2

Selv om det var romerne som hadde makten i Jerusalem for to tusen år siden, fikk jødene lov å holde rettssaker som gjaldt mindre viktige ting.

Hvem hadde makten blant jødene? Makten lå ikke i synagogene, for de var lokale samfunnshus, man kunne til og med ha flere av dem i hver gate. Riktignok kunne de ordne opp i nabokrangel eller lignende, men makten hos jødene lå i det som ble kalt Rådet.

Jødenes høye råd (Sanhedrin) hadde 70 medlemmer, det var prester, skriftlærde og folk fra fine familier. Rådet fungerte som en rett som dømte folk. Hadde man to vitner, ble den mistenkte dømt. Rådet hadde under romerne mistet sin myndighet til å dømme folk til døden, derfor ble Jesus sendt videre til den romerske guvernøren Pilatus.

I Bibelen står det: «Straks det ble morgen, og overprestene med de eldste og de skriftlærde, altså hele Rådet, hadde holdt møte, bandt de Jesus, førte ham bort og overga ham til Pilatus."

Nikodemus var medlem av Rådet. Han hadde en vennlig teologisk samtale med Je…

PILATUS DEL 1

Husker du Pontius Pilatus, han som korsfestet Jesus? Er han bare et påfunn fra de kristne?

Historikeren Josefus, som levde år 37-100, og som ikke var kristen, forteller om Pilatus og en konflikt han hadde med jødene. Pilatus hadde kommet inn i Jerusalem med soldater som bar flagg med keiseren på. Keisere på den tiden betraktet seg som guddommelige. Det var romerne som bestemte over byen, men flagg med keiseren på var i overkant av hva jødene kunne godta, i fem dager protesterte de. Pilatus sa han skulle drepe alle som protesterte. Da la jødene seg på bakken og blottet nakkene, de ville heller dø enn å ha disse keiserflaggene dinglende i byen. Pilatus angret og fjernet flaggene.

I 1961 fant man Pilatus-steinen i Caesarea Maritima, den slår fast at Pilatus var guvernør av Judea. Man kan altså være ganske sikker på at Pilatus har levd. Det fins ulike sagn om hvor han kom fra og hvor han endte. Noen sier han senere ble en kristen, påvirket av sin kone som forsøkte å hindre korsfestelsen. …

Markedskreftene har varemerkebeskyttet Jesus

Du kan ikke bruke jesusnavnet fritt. Blant de mange varemerkene som har ordet Jesus i seg, finner du for eksempel "Jesus Jeans". Selskapet bak varemerket har gått til sak mot andre som bruker navnet Jesus i sine produkter, for eksempel "Jesus First", "Sweet Jesus"" og "Jesus Couture".

"Jesus Jeans" forsøker ikke bare å hindre andre å bruke varemerket, men selskapet forsøker å hindre andre å bruke navnet Jesus, fordi navnet er ett av de to ordene som er i varemerket. Det blir som å kalle seg "Oslo hamburger-kiosk" og så nekte andre å kalle seg "Oslo turist-taxi".

Jeg er for handel, produksjon, kopieringsbeskyttelse og slike ting. Men ved enkelte områder synes jeg vi må anse at rettighetene allerede er tatt av Gud, naturen eller hva du vil kalle det. Det gjelder for eksempel DNA og luften vi puster, samt enkelte religiøse navn og begreper. Det må ikke bli slik at det er forbudt å skrive "Jesus elsker deg"…