Gå til hovedinnhold

PILATUS DEL 7

Finnes det virkelig offentlig referat fra rettssaken der Jesus ble dømt til døden av Pilatus? Kanskje. Det fins i alle fall et dokument som heter "Acts of Pontius Pilate", men det er omstridt.

Påstanden er at Nikodemus, som satt i jødenes høye råd og som var positivt innstilt til Jesus, oversatte rettsdokumentet fra gresk til hebraisk. Han la også til hva som skjedde i rådet etter rettsmøtet.

Det var altså romerstaten som dømte Jesus etter et veldig påtrykk fra det jødiske rådet. Referatet fra rettssaken var derfor på gresk som var fellesspråket rundt middelhavet.

En av livvaktene til Pilatus het Ananias. Det hevdes at han ble kristen og at han fant dokumentet til Nikodemus. Ananias oversatte så tilbake til gresk, inkludert tilleggene til Nikodemus, og det er dette greske dokumentet vi kan lese i dag. Er dette fullstendig oppspinn?

Justin Martyr (bildet), som levde år 100-165, viser til et dokument som kalles "Acts of Pontius Pilate", der skal det stå at Pilatus dømte Jesus til korsfestelse. Justin Martyr skriver til keiser Pius og kommer med kristne argumenter, derfor nevner han rapporten til Pilatus. Martyr regner nok med at dokumentet ligger i romerstatens arkiver og at keiseren kan sjekke selv at Martyr snakker sant. Han skriver: 'And that these things happened you can ascertain from the Acts of Pontius Pilate.'

Det fins flere historikere fra den tiden som nevner at Pilatus dømte Jesus. I Bibelen står det mange flere detaljer. I tillegg fins, eller fantes, altså "Acts of Pontius Pilate".

Rapporten fra Pilatus skal for eksempel inneholde opplysningen om at soldatene kastet lodd om klærne til Jesus, noe som også er beskrevet i Bibelen. I rapporten står det også om mirakler som Jesus utførte. Dette hevder altså Justin Martyr i brev til keiseren en gang mellom år 138 og 161 da han regjerte.

Senere, oversatt til latin, kalles dokumentet «evangeliet etter Nikodemus«. Nikodemus-papirene inneholder både "Acts of Pontius Pilate" og hans egne tilleggsopplysninger.

Tertullian, som levde år 160-225, viser til et dokument som Pilatus skrev til keiseren. Eusebius mente at dokumentet «Memoirs of Pilate and Our Saviour« inneholdt blasfemi. Dermed virker det ikke som et påfunn at dokumentet fantes. To teologer omtaler dokumentet på hver sin måte, positivt og negativt. Men det er ikke dermed sagt at det dokumentet vi kan lese i dag, har den originale teksten.

Keiser Maximim II ville stille kristendommen i vanry og fikk trykket opp en falsk versjon av 'Acts of Pilate', den inneholdt mange fæle påstander om Jesus. Dette skulle skolebarna pugge utenat, dokumentet skulle også legges åpent tilgjengelig for alle i hver eneste by. Kirkehistorikeren Eusebius (300-tallet) avslørte senere at denne utgaven av dokumentet var falskt, for blant annet var datoene i dokumentet feil. Jeg tror han da fikk keiser Konstantin, som var positivt innstilt til de kristne, til å brenne de falske dokumentene.

Så hevdes det at enda senere på 300-tallet lagde noen kristne en falsk kopi av 'Acts of Pilate' og at det er denne versjonen som fins i dag. Andre mener at spor i dokumentet i hvert fall plasserer det før år 197. Atter andre mener at kopien er fra 400-tallet, men at innholdet er mye eldre.

Jeg har lest "Acts of Pontius Pilate" på nettet, her er noen smakebiter, sterkt forkortet av meg:

Pilatus sier at han som bare er guvernør ikke kan anklage en konge i en rettssak. Jødene svarer at Jesus ikke er konge, men at han påstår at han er konge. Pilatus ber et bud hente Jesus, med respekt. Budet henter Jesus og legger kappen sin på gulvet slik at Jesus kan gå inn som en konge. Jødene blir sinte og klager til Pilatus. Pilatus spør budet hva i all verden han holder på med. Budet svarer at han så hva jødene gjorde for noen dager siden da Jesus kom ridende, så han hermet etter dem, for å vise respekt.

Jesus blir sendt ut og kalt inn på nytt. De tolv slavene som bærer romerske flaggspyd bøyer spydene i respekt. Både jødene og Pilatus blir sinna og spør hvorfor de gjorde det. De svarer at spydene bøyde seg av seg selv, de klarte ikke å holde i mot. De sier at de er bare gresktalende slaver og ville aldri finne på å gjøre noe de ikke hadde fått beskjed om. Da ber Pilatus jødene finne tolv sterke menn som skal holde spydene. Han sier til slavene at hvis spydene ikke bøyer seg, kapper han hodet av slavene. Så kommer Jesus inn for tredje gang, og da bøyer spydene seg atter en gang, denne gangen i hendene på jødene som vil dømme Jesus. Da blir Pilatus redd.

Pilatus får så høre at anklagen mot Jesus er at han har gjort folk friske på sabbaten. Han blir rasende fordi han anser saken som en tullesak, hvordan kan man anklage noen for å være snill?!

Tertullian, som levde år 160-225, hevder at Pilatus etter hvert ble en kristen og at han informerte keiseren om at Jesus var guddommelig og ble uskyldig dømt. Keiseren ble rørt av dette og mente at denne kristne guden kunne være en av romerstatens guder sammen med alle de andre gudene de hadde, men senatet sa nei. Tertullian hevder at keiseren den gangen var Tiberius, det kan bety at Pilatus rakk frem til Tiberus rett før Tiberius døde og gærningen Caligula overtok som keiser.

Det man i alle fall kan slå fast er historisk korrekt, hvis man i det hele tatt skal kunne slå fast noe som helst historisk, og selv om man skulle være ateist og ikke stoler på Bibelen, er at Pilatus dømte Jesus til korsfestelse, for det nevner flere av samtidens historikere. Det skjedde langfredag i påsken, altså i dag, i Jerusalem for 2000 år siden.


Les også:
Del 1
Del 2
Del 3
Del 4
Del 5
Del 6
Del 7
Del 8

Kommentarer