Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra desember, 2012

Hvorfor har vi kirkegårder (gravplasser styrt av Kirken)?

Hvorfor har vi kirkegårder? Historien er slik: De første kristne hadde verken kirker eller kirkegårder. De møttes i hjemmene eller på en strand. Når noen døde, måtte man følge samfunnets regler. I Romerriket kunne man bli begravd enten på slektens private tomt eller på offentlige tomter avsatt til formålet. De første kristne, samt martyrene, måtte følge romerloven.

På 300-tallet bygde man kirker. Man flyttet så martyrer fra deres graver og inn i kirkene hvor de ble begravd på nytt, i gulvet for eksempel under alteret. Biskoper og prester ville gjerne bli begravd ved siden av martyrene inne i kirkene. Til slutt ble det ikke plass til alle som ville bli begravd inne i kirkene, så man utvidet med kirkegård.

Men saken er altså at de første kristne, de som vi kan lese om i NT, hadde verken kirker eller kirkegårder, man har altså ikke teologisk dekning for å mene at kirkegårder er noe kristne er nødt til å gå inn for. Det er ikke dermed sagt at kirkegårder er en fæl skikk som kristne bør ho…

Utroskap er supert! (i følge evolusjonistene)

I Aftenposten sto det her om dagen (22. desember 2012) om fugler som parer seg på kryss og tvers slik at i hvert rede ligger det egg som har ulike fedre. Dermed føler fedrene ansvar for å varsle hele nabolaget om det kommer rovdyr. Det lønner seg med utroskap, altså.

Evolusjonen har ingen moral. Hvis det lønner seg med voldtekt, så er det ok. Lønner det seg med utroskap, så er det greit. Til og med mord er fint, for da bare fremskynder man evolusjonen. Er du dum nok til å bli myrdet, er det på sin plass, de best tilpassede bør få rang foran deg.

Fugleforskerne sier til Aftenposten: "Forskningen kan ha overføringsverdi til primater, kanskje også vår egen art, på sikt."

Fugleforskerne skal nå samarbeide med Senter for kvinne- og kjønnsforskning i Bergen. Hva man skal overføre til mennesker, skal bli spennende å høre.

Uansett er det fare for at det blir hett når de to forskermiljøene skal samarbeide. Fugleforskerne sier nemlig at hunnfuglene "er utro", mens hannfuglen…

Juletrær påvirkes ikke av tyngdekraften!!

En ny forskningsrapport viser at juletrær påvirkes ikke av tyngdekraften. Nei, en slik påstand vil du bare blåse av, for man kan ikke her på jorda unnslippe tyngdekraften, den er der uansett og gjør ikke forskjell på trær og mennesker. Men det er faktisk en lignende påstand evolusjonistene nå kommer med om juletrær, hvis man tror på evolusjon.

Påstanden er at DNA-et i juletrær har vært det samme i 100 millioner år. Evolusjonskraften gjør altså et unntak for slike trær! På samme tid har dinosaurer store som londonbusser forandret seg til små søte spurver med fjær. Dinosaurene kan i dag fly i formasjon og si pip-pip og spise frø av hånden din. Samtidig har ingenting skjedd med juletreet!

Nei, dette henger ikke på greip. Når man skal forklare evolusjon, sier man at mutasjoner skjer jevnt og trutt, de er umulig å rømme fra. Enten omgivelsene er stabile eller ikke, vil artene utvikle nye egenskaper slik at de vinner mot sine brødre og sine fiender og vinner over vær og vind. Er omgivelsene …

Har gamle gener har kledd seg ut som tenåringsgener?

Evolusjonister har lenge ment at fossilenes fysiske trekk viser hvilke dyr som er forfedre til hvilke andre dyr. Men så viser genanalyser noe et helt annet enn man først trodde. Dermed er man i villrede når man skal tegne opp slektstreet.

De evolusjonistene som holder fast på sin barnelærdom, nemlig fysiske trekk, sier til gen-evolusjonistene at man kan ikke stole på genetikken, for de genene som ser gamle ut, er egentlig unge.
Krangelen kan du lese om i en artikkel på forskning.no.

Dermed har to grupperinger av evolusjonister klart å nulle ut hverandres argumenter:
Man kan ikke stole på fossilene og de fysiske trekkeneMan kan heller ikke stole på genetikken

Noahs ark: Noen argumenter for at den fantes

I VG i dag står det om nederlenderen som har bygd en kopi av Noahs ark. Johan Huibers har egentlig bygd to arker, en i full størrelse og en i halv størrelse. Kan det være mulig at Noahs ark fantes og at historien er sann?

Fossillagene forteller om en storflom og at vannreserver under havet må ha strømmet ut. Avanserte havdyr er begravd i de nederste lagene, avanserte landdyr er begravd i de øverste lagene. Det er en myte at de nederste lagene består av enkle dyr.

Fossillagene vitner også om dyr fra ulike klimasoner som ligger i massegraver viklet sammen i hverandre. Flommen må ha vært enorm når den har fått til slikt.

Man finner også fossiler av trær som strekker seg gjennom mange fossillag, i perioder må flommen ha begravd ting relativt sakte og forsiktig lag for lag. Men ikke så sakte at treet råtnet bort i mellomtiden. Slike flerlagsfossiler vitner om at hvert lag ikke kan representere millioner av år.

Man har funnet DNA-spor og mykt vev i dinosaurfossiler, noe som tyder på at flomm…

Dinosauren som er på nyhetene i dag: Hva er ekte vitenskap og hva er fantasi?

I dag har mange medier fortalt om et gammelt dinosaurfunn som er blitt nytolket. Noen fossilrester lå på et museum i omkring 80 år før forskere nylig tok en ny titt på dem. Det er snakk om en overarm og seks ryggvirvler, ikke et helt dyr. De konkluderte med at fossilrestene tilhører verdens første dinosaurtype, noe som alle andre dinosaurer stammer fra.

Eller rettere sagt: De konkluderer med at det KANSKJE er snakk om noe som ligner en dinosaur. Eller KANSKJE er det en dinosaur. Eller KANSKJE, og dermed er det mulig verdensnyhet, KANSKJE-KANSKJE er det snakk om opphavet til alle andre dinosaurer!!

Så fikk de en kunstner til å tegne resten av dyret, det vil si alt som de ikke hadde fossilrester av: Hode, øyne, hals kjeft, hale, underarm, mage, føtter osv. Kort sagt er hele tegningen en fantasitegning.
Forskernes hint fra fossilet er at dyret vokste fort, altså kan fossilet være en dinosaur, en fugl eller et pattedyr, sier forskerne selv.

Jeg fant frem til pressemeldingen forskerne sendte …

Human-Etisk Forbund tjener 1 million ekstra på subsidietilpasning

Når man skaffer seg et foretaksnummer, er det risiko for at de indre verdiene svekkes og man lar pengene styre. Det gjelder enten man snakker om Kirke eller Human-Etisk Forbund. 

Humanetikerne får nå en millon kroner ekstra i subsidier for å gjøre det samme som de kritiserer Kirken for. Nå skal barn under 15 år, gjerne nyfødte, bli registrert med foreldrenes human-etiske tro. Tidligere var livssynsfrihet for barn en av forbundets kampsaker. Nå er slagordet: "Når pengene i kisten klinger, barna inn i registeret springer".

Forbundet har lykkes med sin kampanje der medlemmene er blitt oppfordret til å melde inn barna via sms, e-post, brev og nettside. Omkring halvparten av barna er nå meldt inn. Dersom alle blir meldt inn, kan forbundet hente to millioner fra statskassen.

Forbundets generalsekretær Kristin Mile sier barnas navn og personnummer blir registrert i et tilhørighetsregister og ikke skal brukt til andre formål enn å søke om statsstøtte.
I andre sammenhenger er det slik a…