Gå til hovedinnhold

Human-Etisk Forbund tjener 1 million ekstra på subsidietilpasning

Når man skaffer seg et foretaksnummer, er det risiko for at de indre verdiene svekkes og man lar pengene styre. Det gjelder enten man snakker om Kirke eller Human-Etisk Forbund. 

Humanetikerne får nå en millon kroner ekstra i subsidier for å gjøre det samme som de kritiserer Kirken for. Nå skal barn under 15 år, gjerne nyfødte, bli registrert med foreldrenes human-etiske tro. Tidligere var livssynsfrihet for barn en av forbundets kampsaker. Nå er slagordet: "Når pengene i kisten klinger, barna inn i registeret springer".

Forbundet har lykkes med sin kampanje der medlemmene er blitt oppfordret til å melde inn barna via sms, e-post, brev og nettside. Omkring halvparten av barna er nå meldt inn. Dersom alle blir meldt inn, kan forbundet hente to millioner fra statskassen.


Forbundets generalsekretær Kristin Mile sier barnas navn og personnummer blir registrert i et tilhørighetsregister og ikke skal brukt til andre formål enn å søke om statsstøtte.
I andre sammenhenger er det slik at man kan bli straffet hvis man gjør grep kun ut fra et skattemessig motiv. Men når det gjelder subsidier, gjelder visst ikke det samme.

Mile sier til Vårt Land: – Vi liker det ikke, men føler oss tvunget til å gjøre det så lenge reglene er slik de er. Du kan godt si at vi gir etter for et prinsipp som vi selv er imot.

Det sitatet synes jeg sier mye. Når man organiserer seg med ansatte, bygninger, osv, da er det risiko for at pengene betyr mer og mer, og man firer på prinsippene. Forbundet er selvsagt ikke tvunget, men fristes av to millioner kroner. 

Slik er det også med en del kirker, man velger talere som kan gi mest mulig penger i kassen og man kjører på lysshow som trekker folk, selv om ingen av delene gjør at folk kan gi hverandre kjærlighet og selv om ingen av delene ligner på hvordan de første kristne praktiserte samlinger.

Vårt Lands artikkel

Kommentarer