Gå til hovedinnhold

Juletrær påvirkes ikke av tyngdekraften!!

En ny forskningsrapport viser at juletrær påvirkes ikke av tyngdekraften. Nei, en slik påstand vil du bare blåse av, for man kan ikke her på jorda unnslippe tyngdekraften, den er der uansett og gjør ikke forskjell på trær og mennesker. Men det er faktisk en lignende påstand evolusjonistene nå kommer med om juletrær, hvis man tror på evolusjon.

Påstanden er at DNA-et i juletrær har vært det samme i 100 millioner år. Evolusjonskraften gjør altså et unntak for slike trær! På samme tid har dinosaurer store som londonbusser forandret seg til små søte spurver med fjær. Dinosaurene kan i dag fly i formasjon og si pip-pip og spise frø av hånden din. Samtidig har ingenting skjedd med juletreet!

Nei, dette henger ikke på greip. Når man skal forklare evolusjon, sier man at mutasjoner skjer jevnt og trutt, de er umulig å rømme fra. Enten omgivelsene er stabile eller ikke, vil artene utvikle nye egenskaper slik at de vinner mot sine brødre og sine fiender og vinner over vær og vind. Er omgivelsene omskiftelige, påstår man at evolusjonen går raskere, for da er det enda mer nødvendig at artene utvikler et eller annet som passer til den nye situasjonen. Evolusjonshastigheten øker selv om mutasjonshastigheten er jevn, påstår man.

Med andre ord burde juletreet ha sett annerledes ut i dag, enten omgivelsene var stabile eller omskiftelige.

Den generelle påstanden fra evolusjonistene er at meteorer la et røykteppe over jorda slik at 90 prosent av alle artene døde ut – to ganger. Dinosaurene døde ut for 65 millioner år siden på grunn av dramatiske endringer på jorda, mener man. På 100 millioner år har det derfor vært store forandringer på jorda, og det skal i teorien bety et veldig evolusjonspress og stor utvikling av nye egenskaper, altså at DNA-endres dramatisk. Juletrærne burde derfor ha sett dramatisk annerledes ut i dag.

Men juletrær påvirkes ikke evolusjonskraften, de er unntatt... Da kan man like gjerne si at juletrær er unntatt fra tyngdekraften.


Her er artikkelen i ScienceDaily som har denne overskriften: "Your Christmas Tree and Its Genome Have Remained Very Much the Same Over the Last 100 Million Years"

Kommentarer