Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra 2012

Hvorfor har vi kirkegårder (gravplasser styrt av Kirken)?

Hvorfor har vi kirkegårder? Historien er slik: De første kristne hadde verken kirker eller kirkegårder. De møttes i hjemmene eller på en strand. Når noen døde, måtte man følge samfunnets regler. I Romerriket kunne man bli begravd enten på slektens private tomt eller på offentlige tomter avsatt til formålet. De første kristne, samt martyrene, måtte følge romerloven.

På 300-tallet bygde man kirker. Man flyttet så martyrer fra deres graver og inn i kirkene hvor de ble begravd på nytt, i gulvet for eksempel under alteret. Biskoper og prester ville gjerne bli begravd ved siden av martyrene inne i kirkene. Til slutt ble det ikke plass til alle som ville bli begravd inne i kirkene, så man utvidet med kirkegård.

Men saken er altså at de første kristne, de som vi kan lese om i NT, hadde verken kirker eller kirkegårder, man har altså ikke teologisk dekning for å mene at kirkegårder er noe kristne er nødt til å gå inn for. Det er ikke dermed sagt at kirkegårder er en fæl skikk som kristne bør ho…

Utroskap er supert! (i følge evolusjonistene)

I Aftenposten sto det her om dagen (22. desember 2012) om fugler som parer seg på kryss og tvers slik at i hvert rede ligger det egg som har ulike fedre. Dermed føler fedrene ansvar for å varsle hele nabolaget om det kommer rovdyr. Det lønner seg med utroskap, altså.

Evolusjonen har ingen moral. Hvis det lønner seg med voldtekt, så er det ok. Lønner det seg med utroskap, så er det greit. Til og med mord er fint, for da bare fremskynder man evolusjonen. Er du dum nok til å bli myrdet, er det på sin plass, de best tilpassede bør få rang foran deg.

Fugleforskerne sier til Aftenposten: "Forskningen kan ha overføringsverdi til primater, kanskje også vår egen art, på sikt."

Fugleforskerne skal nå samarbeide med Senter for kvinne- og kjønnsforskning i Bergen. Hva man skal overføre til mennesker, skal bli spennende å høre.

Uansett er det fare for at det blir hett når de to forskermiljøene skal samarbeide. Fugleforskerne sier nemlig at hunnfuglene "er utro", mens hannfuglen…

Juletrær påvirkes ikke av tyngdekraften!!

En ny forskningsrapport viser at juletrær påvirkes ikke av tyngdekraften. Nei, en slik påstand vil du bare blåse av, for man kan ikke her på jorda unnslippe tyngdekraften, den er der uansett og gjør ikke forskjell på trær og mennesker. Men det er faktisk en lignende påstand evolusjonistene nå kommer med om juletrær, hvis man tror på evolusjon.

Påstanden er at DNA-et i juletrær har vært det samme i 100 millioner år. Evolusjonskraften gjør altså et unntak for slike trær! På samme tid har dinosaurer store som londonbusser forandret seg til små søte spurver med fjær. Dinosaurene kan i dag fly i formasjon og si pip-pip og spise frø av hånden din. Samtidig har ingenting skjedd med juletreet!

Nei, dette henger ikke på greip. Når man skal forklare evolusjon, sier man at mutasjoner skjer jevnt og trutt, de er umulig å rømme fra. Enten omgivelsene er stabile eller ikke, vil artene utvikle nye egenskaper slik at de vinner mot sine brødre og sine fiender og vinner over vær og vind. Er omgivelsene …

Har gamle gener har kledd seg ut som tenåringsgener?

Evolusjonister har lenge ment at fossilenes fysiske trekk viser hvilke dyr som er forfedre til hvilke andre dyr. Men så viser genanalyser noe et helt annet enn man først trodde. Dermed er man i villrede når man skal tegne opp slektstreet.

De evolusjonistene som holder fast på sin barnelærdom, nemlig fysiske trekk, sier til gen-evolusjonistene at man kan ikke stole på genetikken, for de genene som ser gamle ut, er egentlig unge.
Krangelen kan du lese om i en artikkel på forskning.no.

Dermed har to grupperinger av evolusjonister klart å nulle ut hverandres argumenter:
Man kan ikke stole på fossilene og de fysiske trekkeneMan kan heller ikke stole på genetikken

Noahs ark: Noen argumenter for at den fantes

I VG i dag står det om nederlenderen som har bygd en kopi av Noahs ark. Johan Huibers har egentlig bygd to arker, en i full størrelse og en i halv størrelse. Kan det være mulig at Noahs ark fantes og at historien er sann?

Fossillagene forteller om en storflom og at vannreserver under havet må ha strømmet ut. Avanserte havdyr er begravd i de nederste lagene, avanserte landdyr er begravd i de øverste lagene. Det er en myte at de nederste lagene består av enkle dyr.

Fossillagene vitner også om dyr fra ulike klimasoner som ligger i massegraver viklet sammen i hverandre. Flommen må ha vært enorm når den har fått til slikt.

Man finner også fossiler av trær som strekker seg gjennom mange fossillag, i perioder må flommen ha begravd ting relativt sakte og forsiktig lag for lag. Men ikke så sakte at treet råtnet bort i mellomtiden. Slike flerlagsfossiler vitner om at hvert lag ikke kan representere millioner av år.

Man har funnet DNA-spor og mykt vev i dinosaurfossiler, noe som tyder på at flomm…

Dinosauren som er på nyhetene i dag: Hva er ekte vitenskap og hva er fantasi?

I dag har mange medier fortalt om et gammelt dinosaurfunn som er blitt nytolket. Noen fossilrester lå på et museum i omkring 80 år før forskere nylig tok en ny titt på dem. Det er snakk om en overarm og seks ryggvirvler, ikke et helt dyr. De konkluderte med at fossilrestene tilhører verdens første dinosaurtype, noe som alle andre dinosaurer stammer fra.

Eller rettere sagt: De konkluderer med at det KANSKJE er snakk om noe som ligner en dinosaur. Eller KANSKJE er det en dinosaur. Eller KANSKJE, og dermed er det mulig verdensnyhet, KANSKJE-KANSKJE er det snakk om opphavet til alle andre dinosaurer!!

Så fikk de en kunstner til å tegne resten av dyret, det vil si alt som de ikke hadde fossilrester av: Hode, øyne, hals kjeft, hale, underarm, mage, føtter osv. Kort sagt er hele tegningen en fantasitegning.
Forskernes hint fra fossilet er at dyret vokste fort, altså kan fossilet være en dinosaur, en fugl eller et pattedyr, sier forskerne selv.

Jeg fant frem til pressemeldingen forskerne sendte …

Human-Etisk Forbund tjener 1 million ekstra på subsidietilpasning

Når man skaffer seg et foretaksnummer, er det risiko for at de indre verdiene svekkes og man lar pengene styre. Det gjelder enten man snakker om Kirke eller Human-Etisk Forbund. 

Humanetikerne får nå en millon kroner ekstra i subsidier for å gjøre det samme som de kritiserer Kirken for. Nå skal barn under 15 år, gjerne nyfødte, bli registrert med foreldrenes human-etiske tro. Tidligere var livssynsfrihet for barn en av forbundets kampsaker. Nå er slagordet: "Når pengene i kisten klinger, barna inn i registeret springer".

Forbundet har lykkes med sin kampanje der medlemmene er blitt oppfordret til å melde inn barna via sms, e-post, brev og nettside. Omkring halvparten av barna er nå meldt inn. Dersom alle blir meldt inn, kan forbundet hente to millioner fra statskassen.

Forbundets generalsekretær Kristin Mile sier barnas navn og personnummer blir registrert i et tilhørighetsregister og ikke skal brukt til andre formål enn å søke om statsstøtte.
I andre sammenhenger er det slik a…

Universet strekkes ut som en gardin

Folk flest tror big bang handler om en eksplosjon, altså at det fins et sentrum i universet som vi i dag kan peke på og si: "Det var der det startet". Men det er ikke slik forskerne mener big bang var. Teorien om big bang sier at det ikke fins noe sentrum i universet.

Men når man teller antall galakser i alle retninger, ligger de som ringer rundt vår galakse. Se for deg målskiven når du kaster med piler. Materien i universet er ikke spredd tilfeldig, men supergigantiske kjeder av galakser ringer oss inn. Ser man kun på materien, fins det et sentrum.

Det fins en alternativ teori som ligner litt på big bang. Man ser da for seg at materien tidligere var mer samlet enn den er i dag, før materien ble spredd eller strukket ut i alle retninger. På samme måte som med big bang, tenker man seg at det er rommet mellom materien som utvider seg og at det er denne utvidelsen som gjøre at materien spres. Altså at det ikke er en eksplosjon der bitene spres i et allerede rom, men at det er rom…

Hastigheten på evolusjonen stemmer ikke med fossilene

I en sjø nedenfor en foss på Trinidad var det fisk som hadde fiender. I en sjø ovenfor fossen hadde de samme fiskene ikke fiender, derfor kunne de utvikle seg og bli større. De ble også modne senere og fikk færre avkom. Dette skjedde bare på noen 10 generasjoner (et drøyt år) etter at man kunstig satte ut stor fisk som fiender. Hastigheten på utviklingen er opp til 10 millioner ganger raskere enn hva man beregner når man tolker fossillag!

Skal man da stole på sin tolkning av fossillag, og dateringen av dem, eller skal man stole på det man kan observere skje foran øynene sine i sanntid?

Jeg mener sanntid må veie tyngst. Observatøren vet da med sikkerhet hvor mange år som har gått, for observatøren har selv levd de samme årene. Alderen på fossiler er derimot tolkning.

Med andre ord: Forskerne har bommet på alderen til fossilene.

Et annet problem er at man kaller utviklingen i disse to sjøene for evolusjon når det egentlig er snakk om naturlig utvalg. Evolusjon er påstanden om at en meitemar…

Hjelpe noen? Ti stille og lytt først.

Ønsker du å hjelpe noen? Hør på denne italieneren som sto for mange mislykkede hjelpeprosjekter før han plutselig forsto hva han gjorde galt. Jeg tror lærdommen kan brukes også i etablerte bedrifter, i kirke, blant venner, osv.

Mutasjonene oppsto nylig, hevder plutselig evolusjonistene nå.

¾ av mutasjonene som koder for proteiner i mennesker, har oppstått de siste 5.000 til 10.000 år, konkluderer evolusjonister i en fersk undersøkelse. Altså ikke for hundretusener av år siden eller for millioner av år siden.

Jeg begriper ikke hva de egentlig påstår. Å kode for proteiner er livsnødvendig. Mener evolusjonistene at for 10.000 år siden klarte vi mennesker oss uten 75 prosent av genene som koder for proteiner? 

Undersøkelsen hevder også at 86 prosent av skadelige mutasjoner har oppstått blant europeere og amerikanere de siste 5.000 år. Hva i all verden mener man? Dette er jo noe som kreasjonister kan påstå. Når evolusjonister påstår det samme, må man legge til at de mener mennesket er blitt til over millioner av år. Ergo betyr det at 14 prosent av mutasjonene dukket opp over millioner av år, mens hele 86 prosent har dukket opp lynkjapt. Men det henger jo ikke på greip.

Misforstår jeg hva undersøkelsen hevder?

Hun ble abortert, men overlevde og vokste opp.

Har du hørt om begrepet "Abortion Survivor"? Nå har jeg sett flere filmklipp om folk som har overlevd abort. For eksempel Gianna Jessen (se lenke under) ble som liten jente sprøytet full av gift som skulle drepe henne i løpet av et snaut døgn i hennes mors liv. Men hun overlevde. Så vidt. Hun er nå i trettiårene.

Gianna ble abortert så tidlig på morgenen at abortlegen som satte giften i henne dagen før, ikke hadde kommet på jobben ennå. Dermed var det noen andre som tok hånd om henne og dro til legevakten. Hadde abortlegen vært på jobb, ville han ha avsluttet livet hennes.

Med skader etter giften ble hun adoptert og vokste opp. De nye foreldrene trodde ikke hun skulle klare å gå, men i dag reiser hun rundt og forteller sin historie. Nå har det hele også blitt spillefilm.

Et vanlig argument for abort er at barnet er kvinnens kropp som kvinnen må få bestemme over. Men når barnet er ut av kroppen, da har man i enkelte land rettigheter lik alle andre, og barnet skal få livreddende…

Den norske kirke skal fordele makt

DnK har sendt ut spørreskjema til sine menighetsråd og fellesråd. Det handler om hvem som skal bestemme i hver menighet. For eksempel hvem skal bestemme ved ansettelser? Er det presten? Er det biskopen? Bispedømmerådet? Menighetsrådet? Og hvem skal bestemme budsjettet? Hvem skal ha kontakt med kommunen? Hvem skal kunne vedta å legge ned kirkebygninger? Og hva med utformingen av kirkebygg, hvem skal bestemme det? Er det prostirådet, presten, biskopen eller kirkemøtet?

Jeg tror det er bra å se på organiseringen. Men jeg undres nok en gang over at DnK ikke forsøker å hente inspirasjon fra Bibelen. På den ene siden gir man inntrykk av at organisering er noe som er helt nøytralt, derfor trenger man ikke kalibrere seg opp mot Bibelen. På den annen side gir man inntrykk av at organisering slett ikke er noe nøytralt, for hvis det var nøytralt, da hadde det ikke vært nødvendig å ha en spørreundersøkelse.

Det er mange spørsmål som ikke er tatt med, for eksempel:
• Hvilke av dagens hierarkiske kirk…

Du er programmert for liv

Hver celle i kroppen din er like komplisert som en liten by. Det gis beskjeder, det kopieres dokumenter, det produseres energi, det fraktes søppel, det pakkes inn, det pakkes ut. Alt sammen er avhengig av informasjonen som ligger i DNA-et. Sannsynligheten for at dette skal ha blitt til av seg selv, er null. Se filmen under.

Livets byggesteiner er venstrevridde

Visste du at livets byggesteiner er venstrevridde? Det lærte jeg av fysikklæreren min på videregående skole for mange år siden.

Aminosyrer fins både som venstrevridde og som høyrevridde. Naturen søker alltid mot en balanse mellom høyrevridde og venstrevridde, så du finner for eksempel ikke en suppe med kun venstrevridde. Er det for mange av den ene sorten, gjøres de om til den andre sorten.

Hundrevis av ulike venstrevridde aminosyrer, hvis de satt sammen i nøyaktig riktig rekkefølge, blir til et protein. På hver av de hundrevis av plassene er det kun 50 prosent sjanse for at du får tak i en venstrevridd. Ikke nok med det, men du må også få tak i den rette aminosyren på hver plass. Det er umulig at slikt skal ramle på plass av seg selv.

Sannsynligheten for at et protein skal ha blitt til i løpet av 1 milliard år, er 10 opphøyd i -60. Matematikere mener «umulig« starter allerede med 10 opphøyd i -50.

Man er uansett ikke i mål, for proteiner må brettes sammen på en spesiell måte. Da blir ta…

Likheten mellom hageslanger og galakser

Har du en hageslange? Da har du kanskje en sylinder som du sveiver hageslangen inn på slik at det ser ryddig ut? Når du sveiver, går sylinderen, eller navet som man også kan kalle det, fortere rundt enn den løse enden på slangen, derfor samles etter hvert hele slangen rundt navet.

Slik er det også med galakser. De består av milliarder av stjerner som ligger som armer ut fra sentrum av galaksen. De ytterste stjernene beveger seg saktere enn stjernene i sentrum, derfor samles alle stjernene i galaksen rundt sentrum, slik som en hageslange man ruller inn.

Det spennende poenget her er at opprullingen i hver galakse skjer så fort at universet ikke kan være så gammelt som man lenge har påstått at det er. Det er vanlig å påstå at galaksene er 10 milliarder år gamle. Men hastigheten på oppsnurringen betyr at da ville alle galaksene ha vært ferdig oppsnurret i dag og vi ville ikke ha sett galakser med armer. Siden de fremdeles ikke er oppsnurret, må de være mindre enn 0,3 milliarder år gamle.

Her er 10 argumenter for at Gud fins

Det viktigste spørsmålet i livet er om det fins en gud som vi må forholde oss til. Her er 10 argumenter for at Gud fins:

1. OPPHAV: Alt som har en begynnelse, må ha et opphav. Universet har en begynnelse, ergo må det finnes et opphav til universet.

Det som er evig, slik som Gud, har ikke et opphav. Det er ulogisk å spørre om opphavet til Gud, for Gud er evig.

Gud er ikke materie og rom, derfor kan man ikke stille de samme spørsmålene om Gud som man stiller om materie i bevegelse.

2. FINJUSTERING: Noen må ha bestemt hvor mange varianter av elementærpartikler som finnes (for eksempel er elektroner én type) og hvor mange som fins av hver type (antallet elektroner til sammen). Noen må videre ha bestemt hvor mange typer krefter som skal finnes (tyngdekraft osv) og hvor sterk hver kraft skal være.

Hvorfor ikke litt sterkere tyngdekraft? Hvorfor ikke enda en variant elementærpartikkel? Universet er på desimalen så finjustert at det ikke klapper sammen, noen må ha finjustert universet…

Den norske kirke skal fordele makt

DnK har sendt ut spørreskjema til sine menighetsråd og fellesråd. Det handler om hvem som skal bestemme i hver menighet. For eksempel hvem skal bestemme ved ansettelser? Er det presten? Er det biskopen? Bispedømmerådet? Menighetsrådet? Og hvem skal bestemme budsjettet? Hvem skal ha kontakt med kommunen? Hvem skal kunne vedta å legge ned kirkebygninger? Og hva med utformingen av kirkebygg, hvem skal bestemme det? Er det prostirådet, presten, biskopen eller kirkemøtet?

Jeg tror det er bra å se på organiseringen. Men jeg undres nok en gang over at DnK ikke forsøker å hente inspirasjon fra Bibelen. På den ene siden gir man inntrykk av at organisering er noe som er helt nøytralt, derfor trenger man ikke kalibrere seg opp mot Bibelen. På den annen side gir man inntrykk av at organisering slett ikke er noe nøytralt, for hvis det var nøytralt, da hadde det ikke vært nødvendig å ha en spørreundersøkelse.

Det er mange spørsmål som ikke er tatt med, for eksempel:
Hvilke av dagens hierarkiske kirkel…

1700 år siden keiser Konstantin endret menighetslivet

I dag er det 1700 år siden keiser Konstantin seiret over hæren til Maxentius ved Milvian bro. Dette skjedde altså 28. oktober 312. Hadde ikke Konstantin vunnet sin krig, hadde vi antagelig ikke hatt kirkebygninger, prester, biskopdrakter, prosesjoner, kirkekor og kirkegårder, men den kristne kulturarv ville ha vært hjemmemenigheter, vennemiddager og ikke-hierarki.


Alle som er interessert i menighetsliv, bør sette seg inn i Konstantins påvirkning.

Saken er at keiseren hadde en drøm om natten, han trodde at den kristne guden skulle hjelpe ham til seier. Derfor satte han bokstavene C og R på sine soldaters skjold, bokstavene er de to første i Kristus-navnet. Og han vant. Men var det virkelig Gud som gav ham denne drømmen? Og hva er egentlig sannsynligheten for å vinne når to keisere slåss mot hverandre med hver sin hær, kanskje det er omtent 50 prosent sjanse uansett?

Moren til Konstantin het Helena og var kristen, han sette henne høyt. Det kan ha vært noe fra henne som ga ham drømmen, kans…

DNA i fossil fra dinosaur

Nå har man funnet DNA-markør i et dinosaurfossil! Man har ikke funnet selve DNA-et, men man har sprøytet inn kjemikalier som kun reagerer med DNA, og disse har reagert. Fra før av har man funnet rødt mykt vev i dinosaurfossiler, og nå har man gått et skritt videre og forsket i det myke vevet. (Kan det i det hele tatt kalles fossil når det ikke er mineralisert til stein?)

Jeg synes det ikke er rart at man finner blodige dinosaurfossiler hvis man forutsetter at det ikke er så lenge siden dyrene døde. Men man påstår at fossilene med DNA er 60 millioner år gamle. Det virker ikke troverdig, forråtnelsen starter jo med en gang et dyr dør. Det er forresten bare noen dager siden forskerne - innenfor sine egne millionteorier -  mente å ha regnet seg frem til DNA har en maksgrense på 7 millioner år.

Å grave opp et rødt, mykt dinosaurfossil som har DNA, er nesten som å fiske opp en sprell levende utdødd fisk fra havet. Det er mange eksempler på levende fossiler som man har fisket opp, fanget ell…

Evolusjonister forstår ikke evolusjon, sier de selv.

Denne innrømmelsen kom ScienceDaily med i går:

«Evnen til å tilpasse seg endrede omgivelser er grunnlaget for evolusjonen og er avgjørende for at dyr og planter kan leve under nye miljøforhold, for eksempel som følge av klimaendringer. Til tross for at denne prosessen er svært viktig, har vi fortsatt ikke forstått de underliggende mekanismene. Det er klart at organismer endrer deres DNA i respons til seleksjonstrykk. Men hvordan?"

Evolusjonistene innrømmer altså at de ikke vet. Teorien om at en orm kan bli et menneske ved hjelp av tilfeldige mutasjoner, er bare en påstand.

Enten man er evolusjonist eller kreasjonist, så mener man at ytre miljøpress fører til endringer i genene. Både evolusjonister og kreasjonister mener det fins styringsgener som slår av eller på andre gener, eller gjør andre ting med dem, når individet blir utsatt for miljøpress. I styringsgenene ligger det instruksjoner om hvordan andre gener skal endres, dette kan ikke sammenlignes med påstanden om at tilfeldig…

Skriften helt alene?

Grovt sett kan man dele kristne inn i to grupper: 1) De som holder seg til Bibelen, det kalles gjerne for "Skriften alene"-prinsippet. 2) De som også tar med Tradisjonen som rettesnor i tillegg til Bibelen.

De som holder seg til kun Bibelen, mener at kirkemøter gjennom historien har innført teologi eller ordninger som strider mot Bibelen. Tilhengere av Tradisjonen sier derimot at de gamle kirkemøtene har sikret den rette tolkningen av Bibelen. Samtidig mener de det er helt greit at Kirken i dag ikke er lik originalen i Bibelen, for Kirken må få lov til å utvikle seg slik et land eller en bedrift utvikler seg.

Selv er jeg tilhenger av prinsippet "Skriften alene". Det betyr at hvis jeg finner strid mellom Bibelen og en av de mange kirketradisjonene, da lar jeg Bibelen gå foran.

Til dette svarer tradisjonstilhengerne at det blir feil hvis alle og enhver skal være sin egen pave. Man må ha noen som kan skjære gjennom slik at alle har den samme lære, man må altså ha en p…

Evolusjonistene bommet igjen

Evolusjonistene har i flere år hevdet at to spesielle gener fra et apelignende opphav smeltet sammen og dannet et menneskelig gen. Dette har vært et av evolusjonistenes viktigste "bevis" på at vi stammer fra slim. Nå viser det seg at saken rakner.

Problematikken er på molekylnivå med en del nye begreper for meg, så jeg tar et lite forbehold om jeg har forstått alle detaljer. Men poenget er at i det påståtte fusjonerte området burde man sett et spesielt DNA-mønster, men det mønsteret er ikke der.

Evolusjonistene svarer da at mønsteret dessverre er blitt veldig degenerert. Men da kan man jo påstå hva som helst. Jeg kan påstå at jeg har kong Harald på besøk hjemme i stua, men akkurat da du kom løpende for å hilse på, så gikk kongen ut bakdøra.

I dag bruker man bedre DNA-analyser enn den gangen man kom med påstanden om sammensmelting. I det påståtte fusjonsområdet har man nå funnet 150.000 ekstra basepar som ikke finnes i sjimpanser. Det må altså være noe feil med fusjonspåstande…

Da presten Augusto gjorde en kardinalfeil

Dette er starten på en roman:

Augusto befinner seg på toget noen kilometer nord for Roma. Han har fått et viktig og svært spesielt oppdrag av den katolske kirken. I vesken har han en glassbeholder med blod fra paven som døde for syv år siden. Vesken skal fraktes til en kirke i byen Civatavecchia. 

Augusto skulle gjerne ha tatt av seg den varme prestedrakten og sittet i t-skjorten, for sola steker og luften står stille. Men han tør ikke, oppdraget er for viktig, han må se pen og ordentlig ut på denne hemmelige reisen,  oppdraget fikk han til og med direkte fra en av kardinalene som er venn med den nåværende paven.

En utenlandsk turist som sitter bak Augusto, stønner av varmen og strekker seg frem for å  åpne vindusgluggen som er over Augusto. Noen svettedråper faller fra turisten ned på Augustos panne, men Augusto merker det ikke, han begynner nesten å bli omtåket. Turisten sier noen uforståelige ord og får endelig dratt opp vinduet med makt. Augustos tar tak i karmen med begge hendene o…

Vi trenger ikke flere undersøkelser om utslitte kirkelige ansatte. Vi trenger vilje til å ha de første kristne som forbilde.

Nå har det kommet atter en undersøkelse som viser at kirkelige ansatte sliter seg ut. De blir utbrent dobbelt så ofte som andre.

Tar man utgangspunkt i Bibelen, viser jeg her noen eksempler på arbeidsoppgaver kirkelige ansatte kan kvitte seg med:
Kirkelige vielser Kirkelige begravelser Innkjøp, rensing og stryking av prestedrakter Pussing av kirkesølv Lyspærebytting i kirken Snømåking, gressklipping og feiing utenfor kirken Debattmøter om kirkelige budsjettposter Vasking av kirkegulv Snekring av prekestoler Reparasjon av mikrofoner Lesing av kirkelige dokumenter fra stat og kommune Samtaler mellom prest og biskop Reparasjon av kirketak Innsamling til strømregning og orgel til kirken Konfirmasjonsundervisning Oppbevaring av dåpskjoler Monopolprekener hver søndag Fagforeningsmøter Lønnsdebatter Utforming av gudstjenesteprogram Møtelederrolle Kontroll av ansettelseskontrakter Utleie av kirken Rapportskriving til myndighetene Rapportlesing fra kirkesamfunn Fjerner man slikt, vil man sitte…

Spørsmål: Pastorstyrt eller demokratisk menighet? Svar: Ingen av delene.

Du er sammen med noen venner og spiser lunsj på en kafe midt i byen. Deilig å komme vekk fra kontorpulten en halvtimes tid. Nils, som var kollegaen din for noen år siden, sier plutselig: «Folkens, jeg har en kjempeidé, til helgen drar vi alle til Tyrkia. Vi tar med oss telt og overnatter på stranda. Kanskje vi kan ta et nattbad også! Så tar vi fly hjem igjen på søndagen."

Anne, som gikk i klassen din på videregående, fortsetter: "Skal vi avgjøre dette etter direktørmåten eller etter demokratimåten?"

Du svarer: "Ingen av de to måtene!"

For hvorfor må en venneflokk gjøre akkurat det samme den helgen? Det er uhørt i en venneflokk å ha en vennedirektør som bestemmer over de andre. Og det er like fjernt å binde seg til en håndsopprekning der et flertall av vennene dine skal bestemme at du skal bruke penger på en kostbar flytur når du har tenkt å bruke helgen til å hjelpe moren din med å rydde i hagen.

Hva har dette med pastorer og menigheter å gjøre? Jeg mener meni…

10 spørsmål Skavlan burde ha stilt Dawkins

Den kjente ateisten og religionskritikeren Richard Dawkins ble i går kveld intervjuet av Skavlan på TV. Talkshow er bare kos, så det ble dessverre ingen interessante spørsmål fra Skavlan. Jeg hadde for eksempel håpet på spørsmål som dette:

1) BEGRENSET MENGDE
I universet er det et begrenset antall ulike typer elementærpartikler, slik som for eksempel kvarker og leptomer, og det er begrenset antall eksemplarer av hver av dem, og det er begrenset mengde materie til sammen. Hvem eller hva bestemte mengden av alle disse? Hvorfor ikke ett atom mer eller mindre? Hvorfor ikke enda en type elementærpartikkel?

2) UOVERSTIGELIG DNA-MUR
DNA fins i 17 språk. I det ene språket betyr punktum nettopp punktum. Men i det andre språket betyr punktum noe helt annet. Et individ vil straks bryte sammen og dø hvis man bytter betydningen av et tegn, for eksempel punktumtegnet. Det er altså en uoverstigelig mur mellom hvert av disse språkene. Dette handler om noe annet enn påståtte mutasjoner som kun flytter på …

Få forretningsguruene ut av kirkene

John Maxwell har solgt 20 millioner bøker om lederskap. I denne videoen snakker han om hvordan du kan øke din påvirkning slik at du kan tjene mer penger. Maxwell og andre lederguruer er populære blant mange kristne, men jeg synes ikke slike ideer har noe i menighetslivet å gjøre.

Det er fint at folk starter bedrifter eller bygger barnehjem. I den sammenheng kan man lære av Maxwell. Men med på lasset følger prioriteringer og en hierarkisk organisering som ikke hører hjemme i menigheter.

I et foretak får man verdi etter hva man kan levere. Lederen gir oppmerksomhet til de sterkeste, ikke de svakeste. Og det er gjerne lederen som eier foretaket og som bestemmer. Dette er motsatt av idealet for menighetsliv.

PS: Når jeg skriver "Få forretningsguruene ut av kirkene", mener jeg ideene deres, ikke personene.

Opplysningsvesenets fond: Ulovlig å være snill med 7 milliarder kroner.

Norsk lov sier at 7 milliarder kroner som statskirken sitter på, slett ikke skal sendes til fattige. Har du hørt om Opplysningsvesenets fond? Man vet ikke hvem som eier verdiene, enten er det Staten eller så er det Kirken, jeg kaller eieren derfor statskirken.

Dette fondet har verdier for 7,1 milliarder kroner innen skog, landbruk, festetomter, presteboliger og finanspapirer. Muligens er verdiene mye høyere, jeg har ikke sjekket om milliardene er er oppgitt som lave ligningsverdier eller om det er snakk om markedsverdi. Fondet er en av de største grunneierne i Norge. Bare bygningene utgjør 270 000 kvadratmeter. På børsen har fondet plassert 400 millioner i aksjer og 600 millioner i rentepapirer. 

Verdiene kommer i tillegg til alle pengene som kommune og stat årlig betaler i vedlikehold og lønninger i Den norske kirke, samt verdien av alle kirkebygningene. 

Norsk lov sier at verdier i fondet ikke kan gis bort eller forbrukes. Man kan altså ikke gi penger til fattige eller til misjon e…