Gå til hovedinnhold

Evolusjonistene bommet igjen

Evolusjonistene har i flere år hevdet at to spesielle gener fra et apelignende opphav smeltet sammen og dannet et menneskelig gen. Dette har vært et av evolusjonistenes viktigste "bevis" på at vi stammer fra slim. Nå viser det seg at saken rakner.

Problematikken er på molekylnivå med en del nye begreper for meg, så jeg tar et lite forbehold om jeg har forstått alle detaljer.
Men poenget er at i det påståtte fusjonerte området burde man sett et spesielt DNA-mønster, men det mønsteret er ikke der.

Evolusjonistene svarer da at mønsteret dessverre er blitt veldig degenerert. Men da kan man jo påstå hva som helst. Jeg kan påstå at jeg har kong Harald på besøk hjemme i stua, men akkurat da du kom løpende for å hilse på, så gikk kongen ut bakdøra.

I dag bruker man bedre DNA-analyser enn den gangen man kom med påstanden om sammensmelting. I det påståtte fusjonsområdet har man nå funnet 150.000 ekstra basepar som ikke finnes i sjimpanser. Det må altså være noe feil med fusjonspåstanden, for en spleising av to gener fører ikke til mer DNA enn hva som var til sammen på de to genene.

Et annet spørsmål er hvem skulle i tilfelle det første individet med fusjonerte gener få avkom med? Sjimpanser har 24 kromosomer, mennesker har 23, de kan ikke få avkom sammen.

Les mer her og her.

Kommentarer