Gå til hovedinnhold

10 spørsmål Skavlan burde ha stilt Dawkins

Den kjente ateisten og religionskritikeren Richard Dawkins ble i går kveld intervjuet av Skavlan på TV. Talkshow er bare kos, så det ble dessverre ingen interessante spørsmål fra Skavlan. Jeg hadde for eksempel håpet på spørsmål som dette:

1) BEGRENSET MENGDE

I universet er det et begrenset antall ulike typer elementærpartikler, slik som for eksempel kvarker og leptomer, og det er begrenset antall eksemplarer av hver av dem, og det er begrenset mengde materie til sammen. Hvem eller hva bestemte mengden av alle disse? Hvorfor ikke ett atom mer eller mindre? Hvorfor ikke enda en type elementærpartikkel?

2) UOVERSTIGELIG DNA-MUR

DNA fins i 17 språk. I det ene språket betyr punktum nettopp punktum. Men i det andre språket betyr punktum noe helt annet. Et individ vil straks bryte sammen og dø hvis man bytter betydningen av et tegn, for eksempel punktumtegnet. Det er altså en uoverstigelig mur mellom hvert av disse språkene. Dette handler om noe annet enn påståtte mutasjoner som kun flytter på DNAets bokstaver for å lage nye ord, der betyr bokstavene hele tiden betyr det samme. Hvordan kan du mene at alt liv stammer fra én urcelle, når DNA fins i 17 språk og et individ vil straks dø hvis det går fra det ene språket til det andre?

3) DIAMANTER

C14 forsvinner helt etter noen tusen år. Man finner C14 i diamanter. Diamanter er verdens hardeste stoff og man kan derfor se bort fra at diamanten er blitt forurenset av C14 nylig. Hvorfor sier da evolusjonister at diamanter er millioner av år gamle?

4) FJELL PÅ TUR

Evolusjonistene påstår at et svært fjellområde i Wyoming er 300 millioner år gammelt og at det ligger oppå et område som de mener er 55 millioner år. Et eldre fjell kan ikke ligge oppå et yngre. Evolusjonistene tror derfor at det gamle fjellet som er 2500 meter høyt, lå først helt riktig plassert. For 50 millioner år siden løsnet det og tok seg en tur på ni mil før det stanset oppå det yngre fjellet. Det er helt flatt der kjøreturen skal ha foregått, kun 2 % helning, likevel fikk fjellet en fart på 90 km i timen, tror de. Tror du virkelig på slikt?

5) DEGENERING BRUKES SOM BEVIS

Hvorfor bruker evolusjonister degenering som "bevis" for evolusjon, for eksempel at fisk mister farge? Skal man bevise evolusjon, må man vel vise til utviklingen av egenskaper som ikke var på jorda tidligere?

6) NEGATIVE MUTASJONER HOPER SEG OPP

Det er ved hjelp av observasjoner bevist at vi degeneres av negative mutasjoner generasjon for generasjon. Det går nedover med oss. Hvordan kan du da påstå at mutasjoner fører oss oppover?

7) MORAL
I et gudløst univers er min moral like bra som din. Hvilken moral skal vi følge, og hvorfor?

8) SANNHET
Du hevder vitenskapen forklarer sannheten. Kan du med vitenskaplige grep bevise dette utgangspunktet?

9) KJØNN
Hvordan oppsto kjønn?

10) NYTTE
Hvor er de vitenskaplige gjennombruddene som bygger på evolusjon?

Kommentarer