Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra juli, 2012

Naturlig seleksjon er omvendt evolusjon

Naturlig seleksjon er en mekanisme i naturen som gjør at dyr gjennom generasjoner forandrer seg. Men naturlig seleksjon er ikke evolusjon. Hæ? spør du kanskje. Er det ikke naturlig seleksjon som har forandret fisk til menneske da? Sier ikke forskere at naturlig seleksjon til og med foregår foran øynene våre?

Neste gang du hører om naturlig seleksjon, så sjekk om det er snakk om beviselig evolusjon eller beviselig anti-evolusjon. For eksempel bladet Illustrert Vitenskap nr 3 2010 kommer med to eksempler på naturlig seleksjon som liksom skal være eksempler på ekte evolusjon. Men ser man litt nærmere på eksemplene, ser man at det er snakk om anti-evolusjon:
En fisk med sterke farger mister fargene. Syngende sirisser blir stumme.  Noen ganger er det en fordel å bli degenerert. Det kan lønne seg å bli stum, for da lokker man ikke rovdyr til seg med sin vakre stemme. Det kan være en fordel å miste fargen, for da skjuler man seg bedre for rovdyr.

Slike eksempler betyr at man fjerner egenskaper…

Konstantin og kirkemøtet i Nikea

Etter at keiser Konstantin på 300-tallet gjorde kristendommen til statsreligion i Romerriket, ble det samtidig teologisk uro over alt. Tidligere ble de kristne angrepet utenfra, nå skjedde angrepene innenfra, dette forteller brev fra samtiden. 

Keiseren ville ha ro i riket og innkalte 1800 biskoper til et møte og lovte å betale for både reise og opphold. Omkring 300 av biskopene valgte å komme, de aller fleste holdt seg altså hjemme. Jeg snakker om det kjente kirkemøtet i Nikea i år 325.

Det er fem ulike kilder med rapporter fra møtet, de var øyenvitner. I tillegg fins det åtte kilder fra generasjonen etterpå.

Ingen av kildene forteller nøyaktig hvor møtet ble holdt, men man tror det var på en bestemt plass ved elven der det var en stor bygning. I midten var en trone hvor evangeliene lå. I enden lengst unna var en trone for keiseren, den var av tre og fint utsmykket og var plassert på et høyere nivå enn de umalte stolene til biskopene.

Tidlig en søndag morgen, etter å ha drøftet teolog…

Utvist, oppsagt, tiet i hjel.

Dokumentarfilmen Expelled fra 2008 forteller om vitenskapsmenn og vitenskapskvinner som mister jobbene sine fordi de åpner for kritikk av evolusjonsargumenter. Vitenskapen skal egentlig være fri, men i dag tillates ikke dette. 

Det paradoksale er at Darwin selv utfordret hva som var etablert vitenskap den gangen. Men det er ikke lov å utfordre Darwin.

Det er ikke bare i USA at kreasjonister blir diskriminert. Avisen Vårt Land meldte for en tid tilbake at en lege ikke fikk jobb fordi han ikke tror på evolusjonsteorien.  

Motstanden mot kreasjonismen er så stor at selv evolusjonister kan miste jobben! Hvordan kan det gå an? Jo, det er hvis en evolusjonist går inn for at man kan diskutere kreasjonisme i klasserommene, slik man kan diskutere alle andre temaer. Men kreasjonisme skal ties i hjel, mener andre evolusjonister som sørget for å bli kvitt fyren.

Her er noen artikler som er kritiske til evolusjonslæren:
Derfor kan ikke mutasjoner gi ekte evolusjon
15 spørsmål til evolusjonister

Evolusjonist fikk sparken

Michael Reiss var professor, evolusjonist og undervisningsleder ved «Royal Society of education« i Storbritannia. Han ble presset til å si opp sin stilling. Hvorfor? Jo, han mente at kreasjonisme burde bli forklart i klasserommene for å vise at kreasjonisme, etter hans syn, tar feil. Han mente videre at studenter må få lov til å uttrykke sine meninger, dette gjelder også kreasjonister, det blir fine debatter av slikt, mente han.

Men dette var å gå alt for langt, mente andre evolusjonister, og så utviklet saken seg. Det begynner altså å bli en svært steil holdning mot kreasjonisme flere steder. Det er ikke tillatt å fortelle om kreasjonisme, det er ikke en gang grei å argumentere mot kreasjonisme! Man skal tie saken i hjel.

Heller ikke i religionstimene er det lov å fortelle hva kreasjonisme går ut. Jeg snakker fremdeles Storbritannia, der har det kommet en ny paragraf. Mange kristne og muslimer tror Gud skapte jorda og at fossillagene er rester etter storflommen. De kobler mange v…

Den første kirken i Roma ble reist av Staten

Bildet viser den første kirken som ble bygget i Roma, det var på 300-tallet lenge etter at de første kristne var døde. Det var Staten, det vil si keiser Konstantin, som bestemte at man skulle bygge en kirke.

Konstantin endret dermed rammene for menighetsliv. Ikke lenge etterpå hadde man et kirkemøte der man forbød kristne å holde måltidssamlinger i hjemmene slik de første kristne praktiserte. Kirken ble en institusjon.


Også Den norske kirke og Pinsebevegelsen er påvirket av Konstantins idé.

Jeg mener vi må finne tilbake til de opprinnelige verdiene som satte rammer for samlingene og menighetslivet.

Levende fossiler er argument mot evolusjon

Den pensjonerte professoren David Redfield fra USA var på tur i Sørøst-Asia for noen år siden. Plutselig så han en sprell levende laotisk fjellrotte som alle trodde døde ut for 11 millioner år siden. Sammen med noen andre klarte han å fange rotta. (Kilde: Illustrert Vitenskap nr 1 – 2007)

Dette skjer gang på gang. Dyr som man tror har vært utdødd i millioner av år, dukker plutselig opp som levende. Og som vanlig er dagens dyr helt like fossilene, altså ingen evolusjon er skjedd.

Adlyd-teologen John Bevere tas i mot av pinsevenner med silkehansker

Når budskapet til amerikaneren John Bevere er at du kommer til å rammes av bilulykker og sykdom dersom du ikke adlyder pastorer og andre autoriteter, da er det kanskje ikke så rart at pinsevennenes avis ikke kommer med ett kritisk ord i sin nettutgave.

Bevere er nå i Norge og Sverige og holder sine taler til kristne. Journalisten i KS stiller ingen teologiske spørsmål til Bevere, journalisten henter heller ikke inn kommentarer fra andre. Men det er kanskje ikke så overraskende. Pinsebevegelsen har de siste årene blitt mer og mer tilhenger av hierarki, lederskap og autoriteter. 
Helt ytterst på hierarkiskalaen fins Bevere med sin skremme-teologi: Følger du ikke autoriteten, havner du utenfor Guds beskyttelse.

Bevere påstår i sin bok at Gud er mindre interessert i hvor mange du klarer å overbevise til å følge Jesus. Det som er viktigere for Gud, er hvor mye du har underkastet deg din autoritet, for eksempel pastoren din. Dette teologiske synet tas altså for god fisk i Pinsebevegelsen…

Beinmarg funnet i fossil

Jeg har tidligere skrevet om blodige dinosaurfossiler. Jeg oppdaget nå at man har også funnet beinmarg i fossiler som man påstår er 10 millioner år gamle. Forskerne sa om disse froskene og salamanderne: ”we really couldn't believe it when we found out that it was (bone marrow)”

Illustrert Vitenskap skrev om froskefosillene i nr 1-2007. Bildeteksten lød: "Dette tverrsnittet viser at smådyrenes knokler ennå virker friske etter 10 millioner år i bakken."
Fossilene ble funnet der man tror det for lenge siden var dype sjøer. Hmm... Frosker på dypt vann? Friske knokler og beinmarg? Kanskje det rett og sett var en global flom som begravde disse froskene for ikke så veldig lenge siden?

Nå er UFO-tro blitt stuerent

"Siden livet har oppstått på jorda, og universet er så stort, da må det finnes liv også andre steder." Dette er blitt en typisk uttalelse de siste årene. Hvis man tidligere sa man trodde på ufoer og grønne menn, da var man overtroisk og uvitenskapelig. Men i dag er forskerne overbevist om at det finnes liv der ute. Nå er du plutselig overtroisk hvis du mener det ikke fins liv der ute.

Det er en hake ved argumentasjonen for liv der ute, det er at argumentasjonen bygger på en antagelse om at livet på jorda er blitt til ved tilfeldigheter. Hvis antagelsen om livet på jorda er svak, da er også den videre argumentasjonen for liv i universet svak.

Antagelsen for jorda er at man tror informasjon, det vil si oppskriftene som fins i genene, kan oppstå av livløst materiale og at en fisk kan bli til et menneske.

Selv tror jeg ikke informasjon kan oppstå av seg selv. Bølgene som slår inn på stranden skriver ikke "Jeg elsker deg."

Naturlig utvalg bruker den geninformasjonen som…

Prestekjolens paradoks

Her om dagen gikk jeg forbi en butikk som solgte prestedrakter. Det er rart at kristne i dag bruker slike drakter, for de første kristne hadde ikke prester. De hadde heller ikke kirker, det var noe en keiser innførte flere hundre år senere. De første kristne hadde derimot samlinger i hjemmene der alle i menigheten hadde talerett.

Jesus sa: “Ta dere i vare for de skriftlærde! De vil gjerne gå omkring i lange kapper og liker at folk hilser dem på torget. De elsker å sitte fremst i synagogene og ha hedersplassene i selskaper.”

Flere apostler i NT definerer alle kristne som prester, vi har i dag altså fått et helt annet opplegg enn hva de første kristne la opp til. I dag har vi kun én prest i hver menighet. Alenepresten er i dag derfor sliten, han forsøker å bære hele menigheten og samlingen på sine skuldre. Opplegget passiviserer også resten av menigheten som ikke tør å uttale seg om trosspørsmål eller å holde innslag i samlingen, for det er jo aleneprestens jobb og plikt og det er det m…

Massene hyller Paven. Men i Bibelen står det at vi ikke skal kalle noen for pave.

Klikk på bildet, så ser du en film der paven skal holde en preken. (Foto: Wikipedia.) Filmen viser at paven hylles i over åtte minutter før han skal holde sin monolog. Dette har ikke rot i Bibelen som viser det motsatte:
Kristne skal ikke kalle noen for pave, altså for far. (Matt 23:9)Alle i samlingen skal kunne ta ordet. Til og med høflig avbryte. (1. Kor 14:29)Alle i samlingen skal kunne bidra med sang, et ord, en oppmuntring osv. (1. Kor 14:26)Hele menigheten skal være teologisk sikkerhetsnett etter at noen har talt. (1. Kor 14:29)Man skal ikke være tilhengere av enkeltpersoner. (1. Kor 3:4 og 3:21)Alle kristne anses som prester. (1. Pet 2:5 og 2:9)Kristne kan velge om de vil ha ektefelle eller være singel. For eksempel apostelen Peter var gift. Likevel forbyr katolikkene prester, biskoper og paven å gifte seg. Et forbud mot å gifte seg kaller Paulus i Bibelen for demoners lære (1. Tim 4:1-3)Jesus refset de religiøse som gikk med flotte klær og som ville sitte på de beste plassene n…

Kvinnen er mannens hjelper = likestilling

I skapelsesberetningen i Bibelen står det at kvinnen er mannens hjelper. Mange tolker dette til at mannen skal være autoriteten til kvinnen.

Men ordet ”hjelper” i skapelsesberetningen blir ellers i Bibelen som regel brukt om en overordnet som hjelper en underordnet. Det blir til og med brukt om Gud. 
Skal man først blande inn autoritet, må det i tilfelle være motsatt, altså at kvinnen er autoriteten til mannen. Vel, jeg tror ingen av delene, for jeg tror Bibelen går inn for likestilling. 
Når du hjelper noen med leksene, da er det du som er den sterke. Når du hjelper en venn med å fikse huset, da er dere kanskje like sterke. Det er ikke slik at bare fordi du hjelper noen, så er du under autoritet, det er heller motsatt.
Etter at Adam og Eva var skapt, kom syndefallet. Det som da står om kvinne og mann, er ikke påbud fra Gud, men opplysning om hvordan livet dessverre skulle bli fremover. Da ville både mannen og kvinnen få lyst til å være den som bestemmer. Men det er altså ikke et ideal fr…

Jesus Festival med superhierarkist på talerstolen

Nå kommer John Bevere til pinsevenner i Norge. Det er han som mener at hvis du ikke gjør som pastoren din sier, da kan Gud ramme deg med en bilulykke.
      Han er ingen hvem som helst, men selger enormt med bøker og reiser jorda rundt og holder taler på kristne stevner.Boka ”Under Guds beskyttelse” åpner med at Bevere husker en lærepenge fra menighetslivet. Han var ansatt som underpastor i en menighet og satte i gang samlinger i hjemmene, mange ble kristne. Men så kom hovedpastoren og sa nei til ideen om å samles i hjemmene og Bevere måtte det ned. Lærepengen, etter Beveres mening, var at i en menighet skal det være kun én visjon og én toppleder. Derfor ga Gud Bevere framgang for at Bevere skulle få denne lærepengen slik at han skulle forstå Guds prinsipp om rangorden.

Så skriver Bevere at Gud sa dette til ham:
”John, når du står foran meg i dommen og skal gjøre regnskap for den tiden du tjente under denne pastoren, skal du ikke først og fremst fortelle om alle ungdommene du førte til f…

Spørsmålene Human-Etisk Forbund vil stille deg

Human-Etisk Forbund (HEF) har et spørsmålsspill der du må tenke gjennom noen grunnleggende spørsmål. HEF kommer selv med sine fasitsvar.

Det er ikke anledning til å svare noe annet enn ja eller nei. Hadde det vært mulig å skrive utfyllende svar, ville jeg ha svart slik:

1) Er du enig i at livet leves bare leves her og nå? Mitt svar: NEI.

Konsekvensen av et ja er at vi lever i et gudløst univers, da fins det ingen objektiv mening med livet. Dermed er det heller ingen objektiv grunn til å gruble over om man skal gi sin støtte til Human-Etisk forbund, Jesus eller mafiaen, eller om det greit å spise våre slektninger, for eksempel fisk eller fettere.

2) Synes du staten må likestille alle livssyn? Mitt svar: JA.
I svaret til HEF står det at man ikke skal gi én religion fordeler andre ikke får. HEF spør om altså om livssyn og svarer om religioner. Men hvis vi holder oss til livssyn, da får jeg inntrykk av at HEF vil likestille alle. Mener HEF da at for eksempel rasister skal få leie det loka…

Evolusjonister synger om deres forfar sjøormen

Filmen over minner meg om kristne leirkvelder fra min ungdom, men denne gjengen synger ikke om Gud som skapte verden. De synger om et lite dyr som lever i havet, en slags blind orm som ligner på en meitemark, de tror det lille dyret er deres stamfar.

Sangen er fra 1921 og er sunget av mange evolusjonister siden den gangen.

Det vesle dyret de synger om, er ikke større en tommeltotten din og heter amphioxus. De tror at fossiler av slike sjøormer er en halv milliard år gamle og at de utviklet seg til mennesker. Vel, de siste årene har man begynt å mene at amphioxus muligens er et sidespor, men poenget er det samme: De tror vi stammer fra noe lignende.

Paradoksalt nok er det er mulig å fange sprell levende eksemplarer av slike sjøormer i dag. Ja, du leste riktig. På over 500 millioner år har ikke amphioxus forandret seg. Det viser at naturen er ekstremt konservativ, noe som er det motsatte av evolusjon.

Selv ikke den enorme asteroiden som kolliderte med jorda og som drepte mer enn halvpa…

Derfor kan ikke mutasjoner gi ekte evolusjon

Tenk deg at du er dataprogrammerer. Så kommer sjefen din og sier at du skal programmere en mobiltelefon til å kunne laste ned apper. Greit, sier du, og setter i gang. Så kommer sjefen tilbake og sier at hun glemte en liten ting. Det er at koden du skal skrive, skal også kunne leses baklengs. Den skal da fortelle hvordan mobiltelefonen spiller av mp3-filer. Hva?! sier du, det er jo umulig.

Men slik er mye av DNA-et ditt. Det er ikke snakk om noen korte setninger, men hele kapitler av DNA kan leses forlengs og baklengs. Bokstavene koder da for helt ulike ting.

Som om dette ikke var nok, så er DNA-koden overlappende, det vil si at to helt ulike beskjeder deler noen bokstaver, nesten som kryssord. Det er omtrent slik: "Husk å vanne blomstene på hytta må du male veggen." I den setningen er "på hytta" overlappende.

La oss si en kollega skal skrive av DNA-koden som du har, og hun bommer på en bokstav, det er det samme som en tilfeldig mutasjon. Det betyr at koden blir dårl…

Katharina von Bora, nonnen som giftet seg med Luther.

Vet du hvem Katharina von Bora var? Det var kona til Martin Luther på 1500-tallet. Bildet er fra München i Tyskland der jeg vandret gatelangs som turist i forrige uke.

Katharina ble plassert i et kloster som barn. Høres ikke så moro ut, men hun fikk i alle fall god undervisning og mat.

Det var etter landets lover forbudt å rømme fra kloster. Så kom Luther som røsket og ristet i gamle katolske tradisjoner. Han fikk smuglet ut nonner fra klosteret der Katharina bodde. Da tønner med sild ble levert klosteret, hoppet nonnene oppi de tomme tønnene på vei ut.

Martin ordnet med plass å bo og arbeid. Snart var også alle nonnene gift, unntatt Katharina. Etter hvert ble Martin og Katharina gift.

Hjemme kunne de to ha teologiske diskusjoner. Martin tullet og sa at i fremtiden vil en mann ha flere koner, for en kvinne kan bære frem kun ett barn i året mens en mann kan befrukte mange kvinner i løpet av samme tid. Katharina svarte at apostelen Paulus sa at hver mann skal ha sin kone. Martin kveruler…