Gå til hovedinnhold

Den første kirken i Roma ble reist av Staten

Bildet viser den første kirken som ble bygget i Roma, det var på 300-tallet lenge etter at de første kristne var døde. Det var Staten, det vil si keiser Konstantin, som bestemte at man skulle bygge en kirke.

Konstantin endret dermed rammene for menighetsliv. Ikke lenge etterpå hadde man et kirkemøte der man forbød kristne å holde måltidssamlinger i hjemmene slik de første kristne praktiserte. Kirken ble en institusjon.Også Den norske kirke og Pinsebevegelsen er påvirket av Konstantins idé.

Jeg mener vi må finne tilbake til de opprinnelige verdiene som satte rammer for samlingene og menighetslivet.

Kommentarer