Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra september, 2007

Paulus brukte aldri ordet leder

Paulus brukte aldri ordet arche i sine brever. Det kan man sjekke ved å søke i greske bibler på nettet. Mine greskkunnskaper er minimale, men ved å sammenligne med andre oversettelser, danner det seg et bilde: Arche-ordet, med ulike varianter, brukes i Det Nye testamentet om konger, gammeltestamentlige øversteprester, gammeltestamentlige sjefprester, synagogeforstandere osv. Arche betyr leder/sjef/autoritet.

Hvis Paulus mente at man skulle ha ledere i hver nytestamentlig menighet, burde han ha brukt en variant av arche-ordet. Ordet lå svært nær i kulturen. Det må være helt bevisst at Paulus unngår dette ordet.

Ordet arche brukes i dag i for eksempel erkebiskop. Et slikt begrep fantes ikke blant de urkristne. Det vil si, arche-ordet fantes rundt dem i samfunnet, og i det jødiske menighetslivet, men ikke i det kristne menighetslivet.

Ordet arche brukes heller ikke når Paulus oppfordrer oss til å underordne oss hverandre. Det brukes heller ikke forbindelse med ekteskap.

I de kristne urmenigh…

Er Moseloven Guds tanker bokstav for bokstav?

Bibelen er skrevet av mange forfattere over mange hundre år. Har Gud instruert forfatterne bokstav for bokstav? Eller var bare forfatterne folk som var inspirert av Gud og derfor må vi anta at Bibelen er preget av forfatternes ulike kulturer, ja kanskje de til og med tabbet seg ut nå og da?

Denne bloggen handler mest om hvilke rammer og verdier som bør være tilstede når kristne holder fellesskapssamling, ikke om alle andre temaer som kan kobles til kristen tro. En rød klut for mange er når jeg sier at urmenighetenes samlinger i NT var ikke-hierarkiske. Mange vil ikke ha det slik i dag, de vil ha rangorden i kristne samlinger. Da hentes argumenter ikke bare fra NT, men også fra GT og Moseloven. For eksempel en kar som heter Bevere, som selger bøker i millionopplag til kristne, har referanser til Moseloven i sin rangorden-argumentasjon. Derfor har jeg så vidt begynt å se også på Moseloven. Gjelder den for kristne? Hvis den ikke gjelder for kristne, kan man ikke hente argumenter fra den n…