Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra juli, 2009

Noen myter om ikke-hierarkiske husmenigheter

Påstand: Ikke-hierarki betyr 100 % nei til enhver form for lederskap.
Svar: Dette er en misforståelse. Ikke-hierarki betyr at man forholder seg til hverandre slik venner gjør. Man kan gjerne ha en leder for bussturen, eller noen kan få ansvaret for å finne et passende sted å samles hvis flere husmenigheter skal møtes. Slikt synes venner er ok. Men venner synes ikke det er ok at det er én person bestemmer hvem som skal snakke hver gang man møtes eller at den ene personen bestemmer hva venneflokken skal være opptatt av.

Påstand: Husmenigheter betyr at vi må si farvel til alle som har visjoner.
Svar: Neida, det må vi ikke. Men vi må si nei til visjoner som bryter med grunnleggende verdier i NT. En grunnleggende verdi er for eksempel at alle i samlingen skal kunne komme med innslag, i følge Paulus. En annen grunnleggende verdi er at alle kristne er prester, i følge Peter. Derfor kan ikke en visjon inneholde religiøs rangorden. Du kan ikke si: ”Jeg er pastor, derfor må du følge min ordre.” …

Enevald Flåtens nye syn på menighet: 1) Åpne hjemmene. 2) Det er lov å si at man er sliten. 3) Mer demokrati.

Ikke følg blindt en pastors visjon. Dette sier Enevald Flåten nå. Han var leder for antagelig Norges største enkeltmenighet med 3000 medlemmer i Bergen i en retning innen kristendommen som kalles trosbevegelsen. Der er det gjerne en sterk leder på toppen som har en visjon alle må følge.Folk begynte å protestere på lederstilen til Flåten, det hele endte i kaos og krangel. Flåten måtte gi seg og mange medlemmer forsvant. Tre år senere intervjues han av Andy Glandberger.Flåten har snudd 170 grader rundt og er nå mot megakirker.
Som så mange andre pastorer prekte Flåten om relasjoner samtidig som stormenighetens rammer og kultur ga for lite rom for relasjoner. Nå har Flåten selv åpnet hjemmet sitt og kan leve ut det han egentlig prekte om. Han har også forlatt en teologi og menighetskultur der det var for lite rom til å kunne vise svakhet.I intervjuet forteller han at det var ingen (les: få) som tok kontakt da han lå nede for telling. Han virker overrasket over dette, men dette er nok gans…

Prekener glemmes - dialog huskes

denne bloggen om husmenigheter fins det flere interessante artikler. Are Karlsen skriver for eksempel om hvor lite man husker av prekener og hvor mye mer man husker gjennom dialog. Dette er for så vidt gammelt nytt hvis man har litt interesse for pedagogikk. Men det er rart hvor lite pastorer og andre tar seg bryet med å endre dagens tradisjoner.

Så langt jeg kan forstå, var det ikke vanlig å preke i urmenighetene.Paulus samtalte mye, og han oppfordret andre kristne til å undervise og rettlede hverandre.

Var urpastorene ledere? Del 2.

Urpastorenes makt var svært liten. NT gir nemlig hele menigheten ansvar.

HELE MENIGHETEN HADDE ANSVAR FOR DETTE:å forkynne (Lukas 24:33 og Luk 24:46-47)å rettlede (Koll 3:16 og Rom 15:14)å undervise (Koll 3:16)å sjekke en profetisk påstand (1. Kor 14:29)å lære bort (Heb 5:12)å kjempe for troen (Judas 1:3-4)å ta vare på troen (Joh Åp 1:3)å velge personer til tjeneste (Apg 6:3-5)
å ha tilsyn (Heb 3:12) (Heb 12:15, episkopeo)å holde ut (Heb 12:7)å la seg oppdra av Gud (Heb 12:7)å komme med innslag i samlingene (1. Kor 14:26)å holde orden i samlingene (1. Kor 14:31)å dele kjærlighetsmåltid/nattverd (1. Kor 11:33)å holde fast på overleveringene (1. Kor 11:2)å døpe (Joh 4:2)å være prest (1. Pet 2:9)Listen kan forlenges, for eksempel med alle hverandreverdiene som oppfordrer alle til å trøste hverandre, sette mot i hverandre, oppmuntre hverandre, oppgløde hverandre osv. Heller ikke dette var noe som pastoren skulle ta seg av alene.

HVA PASTORENE IKKE BESTEMTE
NT forteller ikke om noen pastorer …

Var urpastorene ledere?

Jeg er med i et ikke-hierarisk husmenighetsmiljø, vi er en håndfull mennesker som bytter på hvilket hjem vi møtes i for fellesskap, bønn og samtaler om teologiske spørsmål. En vanlig kritikk mot et slikt opplegg er at vi ikke har et religiøst lederskap.

I en teologisk debatt om lederskap må man ta stilling til disse punktene:
Hva mener man med ordet leder? En som motiverer? En som bestemmer? Bestemmer hva? Hvor?Argumenterer man ut fra Bibelen, fra kirkehistorien eller dagens opplegg?Argumenterer man ut fra GT eller NT?Hva mener man med ordet menighet?Argumenterer man for et obligatorisk opplegg, eller et valgfritt? Hvordan mener man at organisasjonskartet så ut i NT?Er det greit å bruke sirkelargumenter?Nuller ens argumenter ut noe annet i Bibelen?Skyter argumentene på alle typer kirkesamfunn og kristne miljøer?Hvor hardt kan man argumentere mot Priska og Akvilas?ORGANISERING SLIK VENNER TILLATER
Når jeg hevder at det ikke var ledere i urmenighetene i NT, mener jeg at det ikke var reli…

Kirken kan lett gi en milliard til fattige

Et kirkemaleri til 20 millioner kroner ble stjålet denne våren. Tyvene brøt seg inn gjennom et vindu. Inventaret i norske kirker er forsikret for 9 milliarder kroner. Hva med å selge halvparten av kunsten og gi pengene til fattige?

Nå er det ikke slik at husmenigheter, slik jeg selv går inn for, slipper unna kritikken. Også i hvert hjem, i vår rike del av verden, fins det ting man kan kvitte seg med. Men det er svært langt mellom hvert hjem som har 20 millioner kroner hengende på veggen. Derfor rettes oppfordringen først til kirkene.

De første kristne bygde ikke kirker, man hadde jo allerede hjem å samles i, så hvorfor bruke penger på ekstra bygninger?
Det betyr ikke at jeg er mot enhver form for fellesbygninger blant kristne, men jeg ser ikke helt poenget i å legge tyngdepunktet i kirker.

Er du kreasjonist? I Sverige er det et museum om fossiler og skapelse.

I Sverige fins et museum som viser frem fossiler ut fra et kreasjonistisk perspektiv. Museet ligger i Umeå på østkysten omtrent på høyde med Trondheim i Norge. Det er Mats Molén som driver museet. Han har skrevet flere bøker om kreasjonisme, den mest kjente er Vårt ursprung?

Hvert år er det en stor messe i Umeå, det er faktisk Sveriges mest besøkte messe, i følge reklamen, med 120 000 besøkende og 850 utstillere. Den er inndelt i områder som teknikk, fritid, bolig, ung osv. I år (2009) er datoen 1.-9. august.

Skapelsesmuseet pleier å ha en utstilling på messen, og da er det behov for frivillige til å bære, skru sammen utstilling, servere vafler osv. Her selger man også ekte fossiler. Er du kreasjonist, kan du ta kontakt med museet på deres nettsider og tilby gratis hjelp, så får du kanskje en annerledes sommer i år.

På nettsidene til Genesis finner du spørsmål og svar innen de vanligste emnene innen kreasjonisme.