Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra februar, 2009

Bygge Mennesker artikkeloversikt

Urdiakon var ikke en smal tjeneste

Serverte de mat i samlingene? Drev de omsorg blant fattige? Det er ulike oppfatninger om dem som på gresk kalles diakoner i Det nye testamente (NT).

I norske bibler oversettes ordet diakon til tjener. Både Jesus, Paulus, Føbe og andre blir kalt diakon, altså tjener.

I sine brev i NT pleier Paulus å hilse til folk personlig. Men i noen få brev ser det ut til at han ikke kjenner mottagerne så godt, da hilser han til tre generelle grupper:
Alle kristne i området
Alle som samlet en flokk hjemme (biskoper)
Alle som var i tjeneste (diakoner) Jesus oppfordrer alle til å være diakoner, altså tjenere. Hvorfor hilser da Paulus til diakoner som en egen gruppe? Jeg tror det var slik: Hvis man levde ut tjenerholdningen mer enn å impulsivt hjelpe sin neste og generelt stille seg støttende til andre, da ble man kalt tjener. Jeg er ute etter argumenter for og mot dette synet, kan du bidra?

Jeg tror altså at diakoner ikke var begrenset til å drive matutdeling eller omsorg blant fattige, men diakoner kunne d…