Gå til hovedinnhold

Urdiakon var ikke en smal tjeneste

Serverte de mat i samlingene? Drev de omsorg blant fattige? Det er ulike oppfatninger om dem som på gresk kalles diakoner i Det nye testamente (NT).

I norske bibler oversettes ordet diakon til tjener. Både Jesus, Paulus, Føbe og andre blir kalt diakon, altså tjener.

I sine brev i NT pleier Paulus å hilse til folk personlig. Men i noen få brev ser det ut til at han ikke kjenner mottagerne så godt, da hilser han til tre generelle grupper:
  • Alle kristne i området
  • Alle som samlet en flokk hjemme (biskoper)
  • Alle som var i tjeneste (diakoner) 
Jesus oppfordrer alle til å være diakoner, altså tjenere. Hvorfor hilser da Paulus til diakoner som en egen gruppe? Jeg tror det var slik: Hvis man levde ut tjenerholdningen mer enn å impulsivt hjelpe sin neste og generelt stille seg støttende til andre, da ble man kalt tjener. Jeg er ute etter argumenter for og mot dette synet, kan du bidra?

Jeg tror altså at diakoner ikke var begrenset til å drive matutdeling eller omsorg blant fattige, men diakoner kunne drive undervisning eller hva som helst annet. Videre tror jeg at selv om noen diakoner drev reisevirksomhet, slik som Paulus, så bodde de fleste diakoner hjemme og drev sin tjeneste der. Slik er det også i dag, de fleste kristne bor hjemme og går på jobben, de er ikke misjonærer. Når Paulus kommer med en idealoppskrift på diakoner, gir han derfor koblinger til diakonens hjem. 

De to gruppene Paulus hilser til, er altså biskoper og diakoner. Biskopene var husverter og samlet en liten flokk hjemme. Da var ordet fritt og alle kunne komme med innslag. Hadde du et behov som ikke ble dekket i de vanlige menighetssamlingene hos en av biskopene i byen, kunne du møte opp hjemme hos en av diakonene. Én diakon var god til undervise, en annen var god til å ta vare på folk, osv.

Her er mine påstander:
  • Diakoner ble kalt diakoner fordi de holdt på med noe som var mer enn impulsive engasjementer
  • Diakoner drev en tjeneste som ikke ble utført i menighetens vanlige samlinger (men diakonen kunne selvsagt bidra også i samlingene)
  • Diakoner drev tjenesten stort sett i sitt eget hjem
  • Diakoner var ikke hierarkisk under biskopen
  • Diakoner kunne være valgt av hele menigheten
  • Diakoner kunne ha tjeneste uten å være valgt av menigheten
  • Diakoner kunne drive med undervisning
I norske bibler brukes ordet tjener om ulike greske ord. Skal du finne din egen mening om urdiakonene, kan du ikke bare slå opp hvor ordet tjener brukes i NT, men du må sjekke hvilket gresk ord som er i bruk.

Kommentarer