Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra oktober, 2012

1700 år siden keiser Konstantin endret menighetslivet

I dag er det 1700 år siden keiser Konstantin seiret over hæren til Maxentius ved Milvian bro. Dette skjedde altså 28. oktober 312. Hadde ikke Konstantin vunnet sin krig, hadde vi antagelig ikke hatt kirkebygninger, prester, biskopdrakter, prosesjoner, kirkekor og kirkegårder, men den kristne kulturarv ville ha vært hjemmemenigheter, vennemiddager og ikke-hierarki.


Alle som er interessert i menighetsliv, bør sette seg inn i Konstantins påvirkning.

Saken er at keiseren hadde en drøm om natten, han trodde at den kristne guden skulle hjelpe ham til seier. Derfor satte han bokstavene C og R på sine soldaters skjold, bokstavene er de to første i Kristus-navnet. Og han vant. Men var det virkelig Gud som gav ham denne drømmen? Og hva er egentlig sannsynligheten for å vinne når to keisere slåss mot hverandre med hver sin hær, kanskje det er omtent 50 prosent sjanse uansett?

Moren til Konstantin het Helena og var kristen, han sette henne høyt. Det kan ha vært noe fra henne som ga ham drømmen, kans…

DNA i fossil fra dinosaur

Nå har man funnet DNA-markør i et dinosaurfossil! Man har ikke funnet selve DNA-et, men man har sprøytet inn kjemikalier som kun reagerer med DNA, og disse har reagert. Fra før av har man funnet rødt mykt vev i dinosaurfossiler, og nå har man gått et skritt videre og forsket i det myke vevet. (Kan det i det hele tatt kalles fossil når det ikke er mineralisert til stein?)

Jeg synes det ikke er rart at man finner blodige dinosaurfossiler hvis man forutsetter at det ikke er så lenge siden dyrene døde. Men man påstår at fossilene med DNA er 60 millioner år gamle. Det virker ikke troverdig, forråtnelsen starter jo med en gang et dyr dør. Det er forresten bare noen dager siden forskerne - innenfor sine egne millionteorier -  mente å ha regnet seg frem til DNA har en maksgrense på 7 millioner år.

Å grave opp et rødt, mykt dinosaurfossil som har DNA, er nesten som å fiske opp en sprell levende utdødd fisk fra havet. Det er mange eksempler på levende fossiler som man har fisket opp, fanget ell…

Evolusjonister forstår ikke evolusjon, sier de selv.

Denne innrømmelsen kom ScienceDaily med i går:

«Evnen til å tilpasse seg endrede omgivelser er grunnlaget for evolusjonen og er avgjørende for at dyr og planter kan leve under nye miljøforhold, for eksempel som følge av klimaendringer. Til tross for at denne prosessen er svært viktig, har vi fortsatt ikke forstått de underliggende mekanismene. Det er klart at organismer endrer deres DNA i respons til seleksjonstrykk. Men hvordan?"

Evolusjonistene innrømmer altså at de ikke vet. Teorien om at en orm kan bli et menneske ved hjelp av tilfeldige mutasjoner, er bare en påstand.

Enten man er evolusjonist eller kreasjonist, så mener man at ytre miljøpress fører til endringer i genene. Både evolusjonister og kreasjonister mener det fins styringsgener som slår av eller på andre gener, eller gjør andre ting med dem, når individet blir utsatt for miljøpress. I styringsgenene ligger det instruksjoner om hvordan andre gener skal endres, dette kan ikke sammenlignes med påstanden om at tilfeldig…

Skriften helt alene?

Grovt sett kan man dele kristne inn i to grupper: 1) De som holder seg til Bibelen, det kalles gjerne for "Skriften alene"-prinsippet. 2) De som også tar med Tradisjonen som rettesnor i tillegg til Bibelen.

De som holder seg til kun Bibelen, mener at kirkemøter gjennom historien har innført teologi eller ordninger som strider mot Bibelen. Tilhengere av Tradisjonen sier derimot at de gamle kirkemøtene har sikret den rette tolkningen av Bibelen. Samtidig mener de det er helt greit at Kirken i dag ikke er lik originalen i Bibelen, for Kirken må få lov til å utvikle seg slik et land eller en bedrift utvikler seg.

Selv er jeg tilhenger av prinsippet "Skriften alene". Det betyr at hvis jeg finner strid mellom Bibelen og en av de mange kirketradisjonene, da lar jeg Bibelen gå foran.

Til dette svarer tradisjonstilhengerne at det blir feil hvis alle og enhver skal være sin egen pave. Man må ha noen som kan skjære gjennom slik at alle har den samme lære, man må altså ha en p…